Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора!
>>> Література на тему: "Роль ООН у вирішенні глобальних проблем людства".
>>> Дякую!

1.


Алчинов, В.М. Координирующая роль ООН в решении глобальных экономический проблем [Текст] / В. М. Алчинов // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2005. – №2,Вип.58. – С. 56-58.

2.


Божко, С. Суть глобальної стратегії ООН [Текст] / С. Божко // Персонал. – 2008. – №3-4. – С. 4-11.

3.


Король, І. Гарант миру і безпеки. (До 60-річчя утворення Організації Об`єднаних Націй) [Текст] / І. Король. – Ужгород : Ліра, 2005. – 212с. 

4.


Міжнародне право [Текст] : підручник / В. А. Ліпкан, В. Ф. Антипенко, С. О. Акулов [та ін.] за заг. ред. Ліпкана В.А. – К. : КНТ, 2009. – 752с. –

5.


Міжнародні організації [Текст] : кредитно-модульний курс; навч. посіб. /  за ред. Ю.Г. Козака. – 3-тє вид., переробл. і доп. – К. : ЦУЛ, 2011. – 344с. 

6.


Міжнародні стратегії економічного розвитку [Текст] : навч. посіб. /  за ред.: Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського, І.Л. Ліганенко. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2009. – 356с. 

7.


Мокій, А.І. Міжнародні організації [Текст] : навч. посіб. / А. І. Мокій, Т. П. Яхно, І. Г. Бабець. – К. : ЦУЛ, 2011. – 280с. – [Існує електронна копія].
8.
327
К68
Мороз, Л.Б. Соціальний контекст діяльності спеціалізованих установ ООН в умовах глобалізму [Текст] / Л. Б. Мороз // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2004. – №1,Вип.48. – С. 191-196. – [МІжнародна організація праці (МОТ)].

9.
327
С72
О`Доннел, Ф.М. Глобальна стабільність через багатосторонність і чому сильна ООН є важливою для захисту свободи та процвітання [Текст] / Ф. М. О`Доннел // Пам`ять століть. – 2005. – №5. – С.11-15.

10.
327
О-13
Об`єднання сил та ресурсів задля сталого розвитку. Співпраця між муніципалітетами [Текст] : посіб. для практиків. – К. : UNDP, 2007. – 52с.

11.
327
С78
Пархомчук, О. ООН в структурі механізмів глобального регулювання [Текст] / О. Пархомчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – №1,Вип.99. – С. 75-79.

12.
34
М58
Спільна програма організації об`єднаних націй із підтримки заходів з протидії СНІДу. 2007-2010 [Текст]. – К., 2007. – 60с.

13.
339.94
М58
Статут Організації Об`єднаних Націй [Текст]. – К. : Департамент громадської організації OOH, 2008. – 69c.

14.
339.92
М58
Стройко, Т.В. Міжнародні організації [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Стройко. – Київ : Кондор, 2015. – 250 с. – [Існує електронна копія].

15.
339.92
М74
Ціватий, В. ООН у політико-дипломатичній системі координат (1945-2015 рр.): глобальна ефективніть та інституційний вимір багатосторонньої дипломатії [Текст] / В. Ціватий // Зовнішні справи. – 2015. – №10. – С. 26-29.

16.
339.92
С86
Ціватий, В.Г. ООН у системі координат глобалізованого світу XXI століття: інституціональні традиції, цивілізаційний вимір, сучасні виклики [Текст] / В. Г. Ціватий // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2005. – №2,Вип.58. – С. 158-166.

Радимо додатково звернутись до електронних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/portal/ ( БД «Наукова періодика України»):

1.
Голіна В.
12-й конгрес ООН із запобігання злочинності і кримінального правосуддя: комплексні стратегії на глобальні виклики [Електронний ресурс] / В. Голіна, М. Колодяжний // Вісник Академії правових наук України. - 2011. - № 1(64). - С. 238-244. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2011_1(64)__25
2.
Чіка Е. Н.
Вплив глобалізації на процес реалізації функцій ООН: виклики XXI століття [Електронний ресурс] / Е. Н. Чіка // Наукові праці МАУП. Серія : Політичні науки. Юридичні науки. - 2013. - Вип. 2. - С. 78-83. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmaupp_2013_2_14
3.
Шевчук В. Я.
По матеріалах глобальної кліматичної конференції країн-учасниць Конвенції ООН про зміни клімату [Електронний ресурс] / В. Я. Шевчук // Інтелект XXI. - 2015. - № 6. - С. 90-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/int_XXI_2015_6_14
4.
Шунько Є. Є.
Обґрунтування пріоритетів Національного плану дій з припинення попереджувальних смертей новонароджених у рамках глобальної стратегії ООН "Кожна Жінка, Кожна Дитина" [Електронний ресурс] / Є. Є. Шунько, О. М. Ковальова // Економіка і право охорони здоров`я. - 2015. - № 2. - С. 72-78. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eprozd_2015_2_15
5.
Сапсай А.
Сучасна ООН як дорадчий інститут глобального упрвління [Електронний ресурс] / А. Сапсай // Політичний менеджмент. - 2011. - № 2. - С. 156-166. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2011_2_19
6.
Приходько А. В.
Становлення глобальних механізмів вирішення проблеми статусу та прав корінних народів у системі ООН (кінець ХХ ст.) [Електронний ресурс] / А. В. Приходько // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. - 2016. - № 4. - С. 103-109. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2016_4_19
7.
Телешун С. О.
Глобальні виклики та ризики, які загрожують світу у 2010 -2015 рр.: місце і роль ООН у цих процесах [Електронний ресурс] / С. О. Телешун // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - 2011. - Вип. 96(1). - С. 9-10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmv_2011_96(1)__6
Надано виступ на Міжнародній конференції "65 років ООН: досвід та перспективи", проведеної 20 жовтня 2010 року в Києві Інститутом міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка і Представництвом ООН в Україні.
8.
Білас І. Г.
ООН та сучасні виклики і загрози міжнародній спільноті та безпеці в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / І. Г. Білас // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - 2011. - Вип. 96(1). - С. 34-39. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmv_2011_96(1)__10
9.
Піскорська Г. А.
Роль ООН у формуванні глобального інформаційного суспільства [Електронний ресурс] / Г. А. Піскорська // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - 2011. - Вип. 96(2). - С. 33-37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmv_2011_96(2)__7
10.
Цирфа Ю.
Основні виклики сучасності: ООН пропонує сценарій глобальних рішень [Електронний ресурс] / Ю. Цирфа // Віче. - 2013. - № 19. - С. 8-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2013_19_6

Оскільки Ви досить часто звертаєтеся до послуг Віртуальної довідкової служби, радимо звернутися за індивідуальною консультацією до чергового бібліографа (6 п., зал каталогів та електронної інформації)