Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора! Допоможіть підібрати літературу до питання "Мотивація та стимулювання персоналу" Дякую!


Баран, Р. Досвід закордонних країн у системі мотивації та стимулювання персоналу [Текст] / Р. Баран // Регіональна економіка. – 2005. – №1. – С.169-176.

330.342.146
Ф79 Мазур, Н.О. Роль стимулів у системі мотивації персоналу [Текст] / Н. О. Мазур // Формування ринкової економіки. – 2005. – Т. 2. – С. 173-182.


Комаров, Е.И. Современные тенденции в мотивации и стимулировании персонала [Текст] / Е. И. Комаров, Н. А. Жданкин // Управление персоналом. – 2006. – №23. – С. 65-69.


Довгань, О.О. Стимулювання та мотивація інноваційної діяльності активності персоналу підприємства [Текст] / О. О. Довгань // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.2. – С. 112-116. –


Палиця, С.В. Мотивація та стимулювання праці конкурентоспроможного персоналу [Текст] / С. В. Палиця // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №4,Ч.1,Т.1. – С. 203-205.


Харченко, Т.М. Матеріальне стимулювання персоналу як складова розвитку підприємств [Текст] / Т. М. Харченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.3. – С. 129-131.


Бардадим, О. Концепція стимулювання креативності персоналу підприємства на основі аналізу його компетенцій [Текст] / О. Бардадим // Економіка @ держава. – 2010. – №6. – С. 70-73.


Поліщук, П.В. Оцінка наукових підходів стимулювання ефективної виробничої діяльності персоналу підприємства [Текст] / П. В. Поліщук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.1. – С. 74-77.


Червінська, Л. Стимулювання інноваційної діяльності персоналу [Текст] / Л. Червінська // Економіка України. – 2011. – №6. – С. 59-65.


Карюк, В. Формування економічного механізму стимулювання інноваційної діяльності персоналу підприємств [Текст] / В. Карюк // Україна: аспекти праці. – 2012. – №2. – С. 42-46.


Горячка, О. Методи стимулювання персоналу інноваційних креативних колективів промислових підприємств [Текст] / О. Горячка // Економіка @ держава. – 2013. – №6. – С. 66-70.


Кичал, Л.М. Напрями використання закордонного та вітчизняного досвіду мотивації персоналу [Текст] / Л. М. Кичал // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.3. – С. 179-182.


Скринник, Н.В. Мотивація і форми стимулювання персоналу на підприємстві [Текст] / Н. В. Скринник, Ю. О. Міщук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.1. – С. 182-188.


Ведерніков, М.Д. Доцільність застосування зарубіжного досвіду мотивації персоналу на українських підприємствах [Текст] / М. Д. Ведерніков, М. І. Зелена // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №5, Т.1. – С. 18-21.


Бойко, Р.В. Матеріальне стимулювання у системі мотивації персоналу підприємств торгівлі [Текст] / Р. В. Бойко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.3. – С. 18-21.


Швець, І. Стимулювання забезпечення якості управління персоналом на підприємствах [Текст] / І. Швець, Т. Коваленко // Україна: аспекти праці. – 2013. – №1. – С. 28-34.


Грузіна, І.А. Трансформація підходу до мотивації праці персоналу в умовах інформаційної економіки [Текст] / І. А. Грузіна // Економіка розвитку. – 2014. – №1. – С. 67-71.


Нікітін, Ю.О. Сучасні моделі та механізми мотивації персоналу українських підприємств [Текст] / Ю. О. Нікітін, В. Г. Рукас-Пасічнюк // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №4. – С. 238-246.


Захарчин, Г.М. Гуманізація праці як чинник мотивації персоналу [Текст] / Г. М. Захарчин, Н. П. Любомудрова // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №7. – С. 343-349.


Бабчинська, О.І. Мотивація як засіб ефективного менеджменту персоналу підприємства [Текст] / О. І. Бабчинська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.1. – С. 133-136.


Нікітіна, О.В. Вплив факторів мотиваційних оновлень у стратегіях управління персоналом [Текст] / О. В. Нікітіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.1. – С. 146-150.

338(477)
Т28 Шаповалова, О.Г. Інноваційна активність персоналу як об`єкт мотивації [Текст] / О. Г. Шаповалова // Творчий пошук молоді - курс на ефективність. – 2014. – С. 140-142.

338(477)
Т28 Братусь, А.О. Мотиваційні аспекти управління персоналом на інноваційному підприємстві [Текст] / А. О. Братусь // Творчий пошук молоді - курс на ефективність. – 2014. – С. 332-334.

338(477)
Т28 Фандєєва, А.Є. Сучасні аспекти формування мотивації діяльності персоналу [Текст] / А. Є. Фандєєва // Творчий пошук молоді - курс на ефективність. – 2014. – С. 356-359.


Лангович, М.А. (Лангович, Мілічевич А.) Мотивація персоналу в умовах світової економічної кризи [Текст] / М. А. Лангович, Т. Цвєтковські, В. Томашевич // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №10. – С. 291-301.


Лепа, Р.Н. Мотивационное управление организационным поведением персонала на промышленных предприятиях [Текст] / Р. Н. Лепа, А. А. Дорофеева // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №4,Т.2. – С. 135-137.
.


Майстер, Л.А. Характеристики та елементи механізму оцінки, стимулювання та підвищення конкурентоспроможності персоналу промислових підприємств [Текст] / Л. А. Майстер // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №4,Т.2. – С. 138-142.
.
63
Н34 Кучер, Л.Р. Значення мотиваційної культури в управлінні персоналом підприємства [Текст] / Л. Р. Кучер // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.7. – С. 374-377.


Савін, С.Ю. Роль особистості у забезпеченні мотивації управлінського персоналу [Текст] / С. Ю. Савін, О. В. Скоробагатько, І. А. Крутій // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №5,Т.2. – С. 177-179.


Ніколіна, І.І. Деякі аспекти формалізації механізму управління мотивацією персоналу структурного підрозділу підприємства [Текст] / І. І. Ніколіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №1. – С. 62-68.


Шостак, І.В. Оцінювання ефективності систем стимулювання праці персоналу та їх вплив на результативність діяльності торговельного підприємства [Текст] / І. В. Шостак // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №5. – С. 257-266.


Мазур, Н.О. Неповна зайнятість у системі мотивації персоналу до продуктивної праці [Текст] / Н. О. Мазур // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №3,Т.2. – С. 62-65.


Климчук, А.О. Особливості використання зарубіжних моделей мотивації та стимулювання персоналу на промислових підприємствах [Текст] / А. О. Климчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №4,Т.1. – С. 57-60.


Тарантук, О. Нематеріальні форми мотивації персоналу. Гуманізація праці [Текст] / О. Тарантук // Завуч. – 2017. – №6. – С. 15-22.


Дідур, К.М. Система участі персоналу в прибутках підприємств як одна з форм матеріальної мотивації [Текст] / К. М. Дідур // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №11. – С. 304-311.


Андрійчук, Ю.А. Зарубіжний досвід мотивації персоналу в розрізі японської моделі [Текст] / Ю. А. Андрійчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2016. – №6(846). – С. 11-16.


Самолюк, Н.М. Інвестування підприємств у розвиток персоналу: особливості, віддача та інструменти стимулювання [Текст] / Н. М. Самолюк, Г. М. Юрчик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №2,Т.1. – С. 64-68.

338
А43 Козак, A.M. Механізм впливу мотивації персоналу підприємства на підвищення продуктивності праці [Текст] / A. M. Козак, М. Д. Ведерніков // Актуальні проблеми економіки в умовах глобальних викликів. – 2015. – Вип.10. – С. 119-121.

338
А43 Куклюк, B.C. Соціально-економічна мотивація як невід`ємний фактор управління персоналом [Текст] / B. C. Куклюк, М. Д. Ведерніков // Актуальні проблеми економіки в умовах глобальних викликів. – 2015. – Вип.10. – С. 127-129.

338
А43 Олексюк, Ю.С. Особливості мотивації трудової поведінки працівників персоналу [Текст] / Ю. С. Олексюк, Н. П. Базалійська // Актуальні проблеми економіки в умовах глобальних викликів. – 2015. – Вип.10. – С. 142-145.

338
А43 Попласький, Є.М. Аналіз ролі та факторів мотивації в управлінні персоналом організації [Текст] / Є. М. Попласький, М. Д. Ведерніков // Актуальні проблеми економіки в умовах глобальних викликів. – 2015. – Вип.10. – С. 147-149.

331.108
К61 Колот, А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу [Текст] : навч. посіб. / А. М. Колот. – К. : КНЕУ, 1998. – 224с.

331.108
М85 Мотиваційний механізм підвищення конкурентоспроможності та стимулювання персоналу підприємств в системі економіки : звіт про НДР (заключний) : 16-2011 / кер. Нижник В.М. ; викон.: Ніколайчук В.М. [та інш.]. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 204 с.

331.108
Г85 Гриньова, В.М. Формування мотиваційної стратегії управління персоналом підприємства [Текст] : монографія / В. М. Гриньова, І. А. Грузіна. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 300с. –

331
Г79 Гребінська, С.І. Соціально-економічні фактори мотивації персоналу машинобудівних підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / С. І. Гребінська. – Хмельницький, 2013. – 248 с.

331.108
Д72 Драч, О.І. Оцінка і стимулювання персоналу в механізмі управління машинобудівними підприємствами [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / О. І. Драч. – Хмельницький, 2013. – 236 c.

005
Ф51 Філатов, В.М. Соціально-економічні засади мотивації управлінського персоналу [Текст] : монографія / В. М. Філатов, Т. С. Черкашина. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 220 с.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету".

Радимо звертатись до електронних ресурсів інших бібліотек. Наприклад на сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/ ( БД «Система каталогів і картотек», «Електронний фонд», «Наукова періодика України»(УВАГА! -повнотекстові статті).