Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня!
>>> "Організація та планування перевірки витрат виробництва"
>>> Дякую.
1.


Джигалов, С. Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів документальних перевірок [Текст] / С. Джигалов // Податки та бухгалтерський облік. – 2004. – №93. – С. 5-16.

2.


Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів документальних перевірок [Текст] // Бухгалтерія: Право, податки, консультаціїБухгалтерія. – 2004. – №51. – С. 27-36.

3.


Хромей, В.В. Внутрішньогосподарський контроль витрат виробничої діяльності [Текст] / В. В. Хромей // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №9. – С. 398-403.

4.


Кирилов, С. Організаційні моменти податкових перевірок. За що можна зачепитися? [Текст] / С. Кирилов // Податки та бухгалтерський облік. – 2006. – №24. – С. 15-19.

5.


Брильов, А. Перевірки КРУ: найголовніше [Текст] / А. Брильов // Податки та бухгалтерський облік. – 2006. – №41. – С. 43-46.

6.


Савченко, О. Планові та позапланові перевірки підприємців: актуальні питання [Текст] / О. Савченко // Податки та бухгалтерський облік. – 2006. – №69. – С. 41-46.

7.


Кінащук, Л. Ревізія і перевірка як основні методи фінансового контролю в Україні [Текст] / Л. Кінащук // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №7. – С. 128-130. – [Фінансове право].

8.


Заруба, І. Перевірки збиткових підприємств: як будуть виявляти і руйнувати мінімізаційні схеми [Текст] / І. Заруба // Все про бухгалтерський облік. – 2007. – №46. – С. 15-18.

9.


Брильов, А. Єдині правила гри під час перевірок [Текст] / А. Брильов, Г. Сфінцицкі // Податки та бухгалтерський облік. – 2007. – №53. – С. 24-37. – [Державний нагляд (контроль)].

10.


Чорнуцький, С. КРУ перевірило витрати на відрядження: які порушення найтиповіші [Текст] / С. Чорнуцький // Все про бухгалтерський облік. – 2008. – №7. – С. 31-34.

11.


Каменська, Н. Чи можна ліквідувати підприємство без перевірки? [Текст] / Н. Каменська // Баланс. – 2008. – №19. – С. 29-30.

12.


Єфімов, О. Результати податкової перевірки: вирішуємо спірні питання [Текст] / О. Єфімов // Бухгалтерія. – 2008. – №49. – С. 71-74.

13.


Як оформлюється акт податкової перевірки [Текст] // Податки та бухгалтерський облік.Додаток до газети"Податки та бухоблік". – 2008. – №12. – С. 7-134.

14.


Заглада, І. Включення до валових витрат сум, знятих під час податкової перевірки [Текст] / І. Заглада // Баланс. – 2010. – №50-51. – С. 15-16.

15.


Васюк, Ю.М. Нормативно-методологічні засади планування та організації податкових перевірок в Україні [Текст] / Ю. М. Васюк // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №15. – С. 99-101.

16.


Чорний, М. Організація планових податкових перевірок [Текст] / М. Чорний // Фінанси України. – 2003. – №2. – С. 11-14. 

17.


Гуцалюк, Л.П. Організація перевірок використання бюджетів усіх рівнів [Текст] / Л. П. Гуцалюк // Фінанси України. – 2003. – №7. – С.27-33. 
18.


Пухальська, Г.В. Техніка перевірки витрат діяльності підприємства [Текст] / Г. В. Пухальська // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №5,Ч.2,Т.1. – С. 57-59. – [Проаналізовано теоретичні підходи перевірочної роботи з даного питання. Розглянуто інформаційне забезпечення проведення контролю витрат діяльності. Запропонована методика проведення перевірки витрат діяльності за умов трансформації обліку до міжнародної практики.
].

19.


Боєнко, Л. Порядок взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації документальних перевірок юридичних госіб [Текст] / Л. Боєнко // Вісник податкової служби України. – 2004. – №15. – С.12-21.

20.


Зубрицька, І. Щодо перевірок підприємства органами статистики [Текст] / І. Зубрицька // Баланс. – 2004. – №21. – С. 53-56.

21.


Петрик, О. Оцінка суттєвості помилок, виявлених у процесі аудиторської перевірки [Текст] / О. Петрик // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – №10. – С. 59-62.

22.


Сапрунова, О. Нове у перевірках [Текст] / О. Сапрунова // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2017. – №20. – С. 26.

23.


Стельмах, А. Перевірки: підстави для висновків [Текст] / А. Стельмах, Ю. Пастушенко // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2017. – №40. – С. 34-36.

24.
336.2
Ч-49
Чернявський, О.П. Організація і методика податкових перевірок [Текст] : навч. посіб. / О. П. Чернявський, В. П. Хомутенко, В. В. Немченко за ред. О.П. Чернявського. – К. : ЦНЛ, 2004. – 288с.

25.


Організація перевірок фінансово-господарської діяльності [Електронний ресурс] : підручник /  за заг. ред. З.Б. Живко. – Львів : ЛьвДУВС, 2011. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Назва з екрана.

26.

Редько О. Ю. 
Планово-організаційний аспект аудиторської перевірки витрат виробництва / О. Ю. Редько, М. О. Ніконович // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. - 2014. - № 1. - С. 282-289. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boaa_2014_1_32
27.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Аудиторські перевірки, податкові перевірки.....”
28.

Радимо звертатись до електронних ресурсів інших бібліотек. Наприклад на сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/ ( БД «Система каталогів і картотек», «Електронний фонд», «Наукова періодика України»)