Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть знайти літературу на тему: "Оцінка системи внутрішнього контролю клієнта, аудиторський ризик та розрахунок рівня суттєвості витрат виробництва"
>>> Вдячна.1.


Савченко, С.І. Концептуальні проблеми розвитку системи внутрішнього контролю за витратами виробництва в умовах ринку [Текст] / С. І. Савченко // Держава та регіони. – 2006. – №4. – С. 317-320.

2.


Грицак, Н. Організація внутрішнього аудиту витрат автотранспортних підприємств [Текст] / Н. Грицак // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – №2. – С. 37-40.

3.


Темній, С. Дослідження та оцінка витрат підприємства. Елемент внутрішнього фінансового контролю [Текст] / С. Темній // Контроль. – 2008. – №6. – С. 42-48.

4.


Бекзверхий, К. Ефективність або ефект від впровадження внутрішньогосподарського контролю непрямих витрат промислових підприємств [Текст] / К. Бекзверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – №2. – С. 36-47.

5.


Очеретько, Л.М. Організація внутрішнього аудиту витрат на якість готової продукції на м`ясопереробних підприємствах [Текст] / Л. М. Очеретько, Н. О. Куртєва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.3. – С. 90-94.

6.


Двоєзерська, В. Удосконалення фінансового обліку виробничих витрат [Текст] / В. Двоєзерська // Держава та регіони. – 2012. – №2. – С. 98-101.

7.


Аманова, Г.Д. Внутренний аудит и контроль: перспективы развития [Текст] / Г. Д. Аманова // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №10. – С. 245-250.

8.


Шумейко, О.Ю. Проблеми визначення критеріїв віднесення витрат до складу непрямих при калькуванні собівартості продукції (робіт, послуг) [Текст] / О. Ю. Шумейко, Ю. В. Залізняк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №4,Т.1. – С. 100-103. 

9.


Чумакова, І.Ю. Інновації у внутрішній контроль та управлінські перспективи підзвітності в державному секторі України [Текст] / І. Ю. Чумакова // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №12. – С. 213-218.

10.


Дмитренко, І. Система внутрішньокорпоративного контролю: передумови запровадження та чинники ефективності [Текст] / І. Дмитренко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2014. – №5. – С. 41-51.

11.
331
А43
Луценко, О.В. Особливості організації системи внутрішнього контролю [Текст] / О. В. Луценко, А. А. Романюк // Актуальні проблеми підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку України. – 2013. – С. 111-116.

12.


Сагайдак, М.П. Основні принципи побудови взаємовідносин з контактним персоналом в системі внутрішнього маркетингу [Текст] / М. П. Сагайдак // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №9. – С. 224-231.

13.


Безверхий, К.В. Оцінювання недоліків системи внутрішньогосподарського контролю підприємства [Текст] / К. В. Безверхий // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №9. – С. 425-431.

14.


Безверхий, К. Методика використання аналітичних процедур при оцінці ефективності системи внутрішньогосподарського контролю підприємства [Текст] / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2014. – №11. – С. 17-24.

15.


Малишкін, О. Міжнародний досвід організації внутрішнього податкового контролю в господарюючих суб`єктах [Текст] / О. Малишкін, О. Цепілова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2014. – №12. – С. 17-24.

16.


Королович, О.О. Оцінка рівня автоматизації системи внутрішнього фінансового контролю корпоративного підприємства з іноземними інвестиціями [Текст] / О. О. Королович // Економіка @ держава. – 2015. – №3. – С. 129-133.

17.


Гриценко, О.І. Внутрішньогосподарський контроль витрат на якість обслуговування: управлінський аспект [Текст] / О. І. Гриценко, О. А. Скорба // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №3. – С. 365-372.

18.


Хромей, В.В. Внутрішньогосподарський контроль витрат виробничої діяльності [Текст] / В. В. Хромей // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №9. – С. 398-403.

19.


Поддубна, Н.М. Організація та функціонування системи внутрішнього контролю роздрібних торговельних підприємств споживчої кооперації [Текст] / Н. М. Поддубна // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №11. – С. 359-363.

20.


Микитенко, Т. Концептуальні підходи до формування системи внутрішнього контролю витрат [Текст] / Т. Микитенко, Т. Міщенко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – №10. – С. 23-32.

21.


Головацька С. І. 
Внутрішній контроль витрат підприємства: організаційно-методичні аспекти / С. І. Головацька, О. П. Сашко // Молодий вчений. - 2016. - № 5. - С. 36-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_5_12
22.

Бойчук Т. М. 
Внутрішній контроль витрат періоду підприємства / Т. М. Бойчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2014. - № 797. - С. 193-199. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2014_797_27
23.

Хаймьонова Н. С. 
Внутрішній контроль витрат у системі економічної безпеки підприємства / Н. С. Хаймьонова // Економічний форум. - 2015. - № 3. - С. 430-434. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2015_3_69
24.


Хаймьонова Н. С. 
Методичні аспекти внутрішнього контролю витрат підприємства: об`єкти та джерела інформації / Н. С. Хаймьонова. // Економіка. Управління. Інновації. - 2015. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2015_1_38
25.

Юрченко О. А. 
Методика внутрішнього контролю витрат іншої операційної діяльності / О. А. Юрченко // Економiчний часопис-XXI. - 2013. - № 1-2(2). - С. 52-55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecchado_2013_1-2%282%29__18
26.

Труфіна Ж. С. 
Внутрішній контроль, як один з механізмів формування управління витратами виробництва / Ж. С. Труфіна // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - 2013. - Вип. 2. - С. 327-331. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2013_2_63
27.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Контроль за витратами, калькуляція витрат.....”
28.

Радимо звертатись до електронних ресурсів інших бібліотек. Наприклад на сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/ ( БД «Система каталогів і картотек», «Електронний фонд», «Наукова періодика України»)