Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Добрий день!
>>> Де я можу знайти відповідь на питання "Еволюція золота як світових грошей".
>>> Дякую.

1.


Борисов, С. Мировой рынок золота: новый етап развития [Текст] / С. Борисов // Деньги и кредит. – 2004. – №8. – С. 32-41.

2.


Вінницький, С. Формування цілей управління золотовалютними резервами у світовій економіці [Текст] / С. Вінницький // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – №3. – С. 18-28.

3.


Гроші та кредит [Текст] : підручник / С. К. Реверчук, І. Г. Скоморович, С. М. Лобозинська, Л. І. Дмитриченко за ред. С.К. Реверчука. – К. : Знання, 2011. – 382с. – [У підручнику розглянуто основи теорії грошей і кредиту. Визначено особливості, механізми, тенденції й закономірності розвитку грошей та кредиту в ринковій і перехідній економіці. Розкрито проблеми та перспективні напрями розвитку грошей і кредиту в глобалі-зованому інформаційному суспільстві.
Для студентів вищих економічних навчальних закладів та економічних спеціальностей бакалаврського рівня підготовки, аспірантів, викладачів, спеціалістів грошово-кредитної сфери.

Затверджено МОН України].

4.


Добарджіч, Е. Взаємозалежність між фондовим індексом S&P 500 та цінами на золото у контексті фінансової кризи як основа для прийняття макроекономічних рішень [Текст] / Е. Добарджіч, Б. Ракіч // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №5. – С. 346-358.

5.


Доскочинська, Л.С. Вплив американського фактора на ціну золота [Текст] / Л. С. Доскочинська // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №1. – С. 398-402.

6.


Золотарьов, В. Повернення золотого стандарту [Текст] / В. Золотарьов // Галицькі контракти. – 2010. – №7. – С. 18-20. – [Як створювалась сучасна фінансова система].

7.


Золоторьов, В. Повернення золотого стандарту [Текст] / В. Золоторьов // Галицькі контракти. – 2010. – №8. – С. 12-14. – [Наслідки демонтування системи золотого стандарту і заміни її на систему нерозмінних паперових грошей].

8.


Ітро, В. Глобальні цінності XXI століття: нафта, золото, сталь [Текст] / В. Ітро // Всеукраїнська технічна газета. – 2004. – № 22. – С. 4.

9.


Кириленко, І. Проблеми розвитку світового виробництва продовольства та еволюція системи світових грошей [Текст] / І. Кириленко // Економіка АПК. – 2011. – №7. – С. 30-36.

10.


Кот, О. Проблемні питання функціонування ринку банківського золота в Україні [Текст] / О. Кот // Казна України. – 2014. – №3. – С. 26-28.

11.


Кричевська, Т.О. Історія інститутів грошово-кредитного регулювання США. Федеральна резервна система у пошуках балансу між функціями гаранта золотого стандарту, банку банків і банку уряду (1913–1951рр.) [Текст] / Т. О. Кричевська // Економічна теорія. – 2015. – №1. – С. 50-72.

12.


Луцишин, З. Еволюція структури золотовалютних резервів у контексті реформування світової валютної системи [Текст] / З. Луцишин, Р. Козловський // Світ фінансів. – 2011. – №2. – С. 18-29.

13.


Михальський, В. Формування ціни золота на світових аукціонах дорогоцінних металів [Текст] / В. Михальський // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – №5. – С. 209-217.

14.


Михальський, В.В. Грошово-кредитний потенціал золота в умовах обмеженості ресурсів [Текст] / В. В. Михальський // Фінанси України. – 2007. – №11. – С. 64-72. – [Розглянуто еволюцію використання золота у світі, сучасні e-gold-системи, пропонується використання цифрового золота як світової валютної одиниці].

15.


Михальський, В.В. Золото: фінансовий актив та інструмент управління прибутковістю інвестиційного портфеля [Текст] / В. В. Михальський // Фінанси України. – 2004. – №2. – С. 132-138.

16.


Михальський, В.В. Роздрібні інвестиції в золото [Текст] / В. В. Михальський // Фінанси України. – 2011. – №7. – С. 85-92.

17.


Михальський, В.В. Управление доходностью инвестиционного портфеля с помощью золота [Текст] / В. В. Михальський // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №1,Ч.2,Т.2. – С. 53-59. – [Рассмотрены вопросы управления доходностью инвестиционного портфеля финансовых учреждений. Определено, что золото используется для диверсификации портфеля инвестора и также повышает его доходность. Обращено внимание, что ни один из сегодняшних инвесторов на Украине не рассматривает золото, как средство инвестиционной привлекательности своего портфеля.].

18.


Морозов, А. Еволюція економічної ролі золота [Текст] / А. Морозов // Економіка @ держава. – 2010. – №12. – С. 53-57.

19.


Олексин, А.Г. Аналіз впливу економічних факторів на закономірності зміни цінової позиції ринку золота в умовах глобальної ринкової економіки [Текст] / А. Г. Олексин, Ж. П. Лисенко // Економіка @ держава. – 2015. – №2. – С. 55-60.

20.


Рябенко, А.Е. Определение критериев оценки инвестиционной привлекательности банковских металлов и сравнительный анализ инвестиционной привлекательности банковского золота [Текст] / А. Е. Рябенко, Г. В. Романиченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №10. – С. 15-17.

21.


Рябініна, Л. Роль золота і сучасних грошей в економічному розвитку країни [Текст] / Л. Рябініна // Вісник Національного банку України. – 2013. – №6. – С. 12-17.

22.


Савчук, Н. Ринок золота: сучасний стан і перспективи розвитку [Текст] / Н. Савчук // Ринок цінних паперів України. – 2009. – №1-2. – С. 19-24.

23.


Сазонов, В.В. Инвесторы мирового рынка золота: классификация и теоретические аспекты поведения [Текст] / В. В. Сазонов, Д. В. Николаев, О. В. Правиков // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №4. – С. 52-57.

24.


Федоткіна, О. Роль золота у формуванні золотовалютних резервів центральних банків [Текст] / О. Федоткіна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №23(606). – С. 425-429.

25.


Шенаєв, В. Світові гроші: історія та перспективи [Текст] / В. Шенаєв // Журнал Європейської економіки. – 2008. – №2, Т.7. – С. 198-211.

26.
336.7
Г89
Яременко, О. Теоретичні аспекти золотовалютних резервів [Текст] / О. Яременко // Економіка @ держава. – 2011. – №11. – С. 114-116.


Радимо додатково звернутись до повнотекстових електронних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/portal/ ( БД «Наукова періодика України»)