Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Потрібна література для дипломної роботи на тему: "Формування компетентності персоналу на сільськогосподарському підприємстві"
1.


Кондрашихін, А.Б. Методичні аспекти вартості підготовки персоналу на підприємствах АПК [Текст] / А. Б. Кондрашихін // Агроінком. – 2004. – №5-6. – С.56-58.

2.


Шестопаль, Е. Проблема компетентности персонала [Текст] / Е. Шестопаль // Управление персоналом ( укр.). – 2007. – №2. – С. 52-53.

3.


Бондаренко, О.О. Інвестиції у персонал як фактор формування та розвитку його компетенцій [Текст] / О. О. Бондаренко // Інвестиції : практика та досвід. – 2007. – №6. – С. 14-15.

4.


Євась, Т.В. Підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня керівних кадрів сільськогосподарських підприємств як складова частина розвитку управлінського потенціалу [Текст] / Т. В. Євась // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №2,Т.1. – С. 173-175..

5.


Бондаренко, О. Значення компетентності персоналу у процесі впровадження системи менеджменту якості [Текст] / О. Бондаренко // Економіка @ держава. – 2009. – №4. – С. 70-72.

6.


Рябуха, М.С. Про формування та використання кадрового потенціалу в сільському господарстві [Текст] / М. С. Рябуха // Економіка АПК. – 2009. – №10. – С. 132-136.

7.


Ланченко, Є. Оцінка розвитку сільських територій як критерій ефективності праці персоналу органів управління [Текст] / Є. Ланченко, В. Ткачук // Економіка АПК. – 2011. – №4. – С. 119-123.

8.


Онопрієнко, В. Практико-екологічна складова підготовки і перепідготовки сільськогосподарських кадрів [Текст] / В. Онопрієнко // Рідна школа. – 2011. – №3. – С. 30-34.

9.


Турчина, С.Г. Кадрове забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств [Текст] / С. Г. Турчина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.1. – С. 118-121.

10.


Рябоконь, В. Вплив соціально-економічних чинників на стабілізацію кадрів у сільському господарстві [Текст] / В. Рябоконь // Економіка АПК. – 2011. – №12. – С. 21-24.

11.


Біттер, О. Управління персоналом у сільськогосподарських підприємствах [Текст] / О. Біттер, О. Малецька // Економіка АПК. – 2012. – №3. – С. 68-72.

12.


Новак, О. Кадрове забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств [Текст] / О. Новак, О. Гогуля // Економіка АПК. – 2012. – №3. – С. 84-89.

13.


Дубініна, М.В. Управління розвитком сільськогосподарського підприємства на основі мотивації персоналу [Текст] / М. В. Дубініна, О. В. Рафальська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.2. – С. 78-81.

14.


Філиппова, С.В.Ч.С.О. (Філиппова, С. В.. Черкасова С. О.) Моніторинг та інструментарій оцінювання управлінських компетенцій персоналу в контексті забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств [Текст] / С. В. Філиппова // Економіка розвитку. – 2013. – №1. – С. 87-93.

15.


Арапова, О.М. Роль використання моделі компетенції в управлінні персоналом [Текст] / О. М. Арапова, М. О. Сітор, В. А. Модирка // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.2. – С. 7-11.

16.


Байцар, Р.І. Оцінювання пріоритетності коефіцієнтів вагомості для визначення комплексної оцінки компетентності персоналу [Текст] / Р. І. Байцар, М. М. Сколоздра // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №3(753). – С. 100-104.

17.


Никитин, Ю.А. Компетентностный подход и инновационные компетенции персонала как основа инновационного развития организации [Текст] / Ю. А. Никитин, В. Г. Рукас-Пасичнюк // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №12. – С. 48-56.

18.


Корчинський, І.О. Стратегія управління процесом професійного навчання кадрів на сільськогосподарських підприємствах [Текст] / І. О. Корчинський, Н. В. Мартинюк // Економіка розвитку. – 2015. – №2. – С. 52-61.

19.


Коваль, С. Кадрове забезпечення сільськогосподарського виробництва як предмет регулювання аграрного права [Текст] / С. Коваль // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – №7. – С. 28-31.

20.

Кушнерик О. В. 
Оцінка мотивації праці персоналу підприємства з переробки сільськогосподарської продукції: інноваційний підхід / О. В. Кушнерик // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - № 22. - С. 93-97. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2013_22_23
21.

Ульяненко О. В. 
Сутність економічної категорії "персонал сільськогосподарських підприємств" / О. В. Ульяненко // Облік і фінанси. - 2012. - № 1. - С. 142-144. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2012_1_32
22.

Линдюк А. О.. 
Детермінанти ефективності праці персоналу сільськогосподарських підприємств / А. О.. Линдюк, Я. С. Янишин // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. - 2010. - Т. 12, № 3(5). - С. 154-159. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2010_12_3%285%29__28
23.

Мартинюк Н. В. 
Оцінка міжгалузевої конкурентоспроможності персоналу сільськогосподарських підприємств / Н. В. Мартинюк // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Економічні науки. - 2016. - Вип. 24(3). - С. 137-146. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZnpPdatue_2016_24%283%29__19
24.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Економіка сільськогосподарських підприємств....”
25.

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте на сайті НБ ХНУ БД «Електронна бібліотека» та Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету, розділ “Менеджмент ”