Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Література до теми реферату:" Роль лідерства у державному управлінні." Дякую

1.
Хан, С.-. (Хан, С.-ур-Р.) Важливість трансформаційного лідерства для успіху проекту: теоретичний огляд [Текст] / С. -. Хан, Л. Ч. Санг, С. М. Ікбал // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №1. – С. 67-76.

2.
Дармограй, О. Вдосконалення стилю державно-управлінської діяльності на основі використання основних підходів теорій лідерства [Текст] / О. Дармограй // Економіка @ держава. – 2008. – №11. – С. 90-93.

3.
Артьомова, Т.І. Глобальне економічне лідерство у контексті ціннісного аналізу [Текст] / Т. І. Артьомова // Економіка України. – 2017. – №5-6. – C. 123-135.

4.
Дацюк, О. Інформаційно-психологічна безпека політичного лідера як елемент національної безпеки держави [Текст] / О. Дацюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2010. – №1,Вип.88. – С. 240-242.

5.
Нефедов, Ю.В. На пути к определению национальной модели лидерства [Текст] / Ю. В. Нефедов // Управление персоналом. – 2006. – №11. – С. 41-43.

6. 35
Н73 Новіков, Б.В. Основи адміністративного менеджменту [Текст] : навч. посіб. / Б. В. Новіков, Г. Ф. Сініок, П. В. Круш. – К. : ЦНЛ, 2004. – 560с. – [ Подано матеріал з основ управлінської діяльності і, зокрема, про особливостіадміністративно-державного управління. Розглянуто основні функції управління,питання прийняття стратегічних рішень.Висвітлено систему та сучасний досвід адміністративно-державного управління у країнах з федеральною (Німеччина,США) та унітарною (Франція, Великобританія) формою державного устрою.Розглянуто перспективи формування української школи державного адміністрування.
Для студентів та аспірантів, які вивчають адміністративний менеджмент, керівників державних адміністрацій, державних організацій різних рівнів.
].

7.
Траверсе, О. Політичне лідерство у процесі українського державотворення: реалії та перспективи [Текст] / О. Траверсе // Політичний менеджмент. – 2011. – №6. – С. 82-92.

8.
Каленюк, І. Природа лідерства в сучасних умовах [Текст] / І. Каленюк, Л. Цимбал // Економічна теорія. – 2015. – №2. – С. 86-98.

9.
Полковенко, Т. Трансформація образу лідера в сучасному соціокультурному просторі [Текст] / Т. Полковенко // Персонал. – 2006. – №7. – С. 81-83.

На жаль, більш детальної інформації в фонді НБ ХНУ не знайдено. Радимо переглянути за необхідності рубрику БД "Електронний каталог" - державне управління.

Радимо звертатись до електронних ресурсів інших бібліотек. Наприклад на сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/ ( БД «Система каталогів і картотек», «Електронний фонд», «Наукова періодика України»).
Додаємо список повнотекстових журналів з БД НБУВ "Наукова періодика України":

1. Батушан В. В.
Професійне формування політичного лідерства в системі державного управління як головний чинник ефективної розбудови демократичного суспільства: зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / В. В. Батушан // Аналітика і влада. - 2012. - № 6. - С. 244-253. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/avlad_2012_6_41
Попередній перегляд: Завантажити - 481.434 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування

2.Воронова Т. В.
Проблема підвищення ефективності державного управління в Україні: роль інституту політичного лідерства [Електронний ресурс] / Т. В. Воронова // Економіка будівництва і міського господарства. - 2012. - т. 8, № 4. - С. 309-314. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ebimg_2012_8_4_8
Попередній перегляд: Завантажити - 311.556 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування.

3.Батушан В.
Політичне лідерство в контексті державного управління: історичний досвід [Електронний ресурс] / В. Батушан // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2009. - Вип. 4
- С. 213-221. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2009_4_28
Попередній перегляд: Завантажити - 189.224 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування.

4. Євдокимова В. В.
Світовий досвід лідерства як складова для вдосконалення системи державного управління в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Євдокимова // Публічне управління: теорія та практика. - 2013. - Вип. 2. - С. 78-83. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pubupr_2013_2_14
Попередній перегляд: Завантажити - 333.812 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування

5. Приходченко Л.
Архетипні засади еліти та лідерства в політико-адміністративному реформуванні системи державного управління [Електронний ресурс] / Л. Приходченко, М. Іжа // Публічне управління: теорія та практика. - 2013. - Спец. вип.. - С. 154-159. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pubupr_2013_spets
Попередній перегляд: Завантажити - 593.875 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування

6. Діуліна В. В.
Підготовка регіональних політичних лідерів для державного управління [Електронний ресурс] / В. В. Діуліна // Теорія та практика державного управління. - 2009. - Вип. 4. - С. 20-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2009_4_5
Попередній перегляд: Завантажити - 139.811 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування

7. Мішин А. О.
Демократичне лідерство в системі державно-управлінських відносин [Електронний ресурс] / А. О. Мішин // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Управління. - 2014. - Вип. 3. - С. 108-115. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_upravl_2014_3_14
Попередній перегляд: Завантажити - 559.396 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування

8. Дубінська В. О.
Теоретичні засади дослідження політичного лідерства в системі державного управління [Електронний ресурс] / В. О. Дубінська // Актуальні проблеми державного управління. - 2014. - № 2. - С. 14-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2014_2_4
Попередній перегляд: Завантажити - 136.324 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування

9. Дармограй О. О.
Вдосконалення стилю державно-управлінської діяльності на основі використання основних підходів теорій лідерства [Електронний ресурс] / О. О. Дармограй. // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2012. - № 11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2012_11_8
Попередній перегляд: Завантажити - 181.299 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування

10. Держановська С. Л.
Особливості реалізації політично-управлінського лідерства в сучасній Канаді [Електронний ресурс] / С. Л. Держановська // Теорія та практика державного управління. - 2015. - Вип. 1. - С. 231-237. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2015_1_38
Попередній перегляд: Завантажити - 379.669 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування

11. Дубінська В. О.
Значення соціально-політичних комунікацій у процесі реалізації політичного лідерства в державному управлінні [Електронний ресурс] / В. О. Дубінська // Ефективність державного управління. - 2015. - Вип. 42. - С. 78–84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2015_42_10
Попередній перегляд: Завантажити - 186.619 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування

12.
Войтович Р. В.
Інтелектуалізація еліт як технократична умова інституційного лідерства в державному управлінні [Електронний ресурс] / Р. В. Войтович // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2015. - № 1. - С. 48-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2015_1_8
Здійснено теоретико-методологічний аналіз інтелектуалізації еліт як технократичної умови інституційного лідерства у державному управлінні (ДУ); розкрито сутність і специфіку функціонування інтелектуального потенціалу держави за сучасних умов суспільного розвитку; визначено форми його впливу на забезпечення інституційного лідерства у системі ДУ відповідних організаційних структур; обгрунтовано передумови та ймовірні виклики, з якими неминуче стикнеться суспільство за умов інтелектуального дефолту. Здійснений теоретико-методологічний аналіз інтелектуальної еліт як технократичної умови інституційного лідерства у державному управлінні надав можливість розкрити сутність і специфіку функціонування інтелектуального потенціалу держави за сучасних умов суспільного розвитку, визначити форми його впливу на забезпечення інституційного лідерства у системі ДУ щодо її модернізації. Обгрунтовано передумови та ймовірні виклики, з якими неминуче стикнеться суспільство за умов інтелектуального дефолту, який об`єктивно детермінується недооціненням ролі інтелекту у системі практики діяльності у різних сферах суспільного життя.
Попередній перегляд: Завантажити - 225.839 Kb Зміст випуску Реферативна БД Google Scholar Цитування

13. Сурай І. Г.
Сучасне лідерство в державному управлінні: методологічні аспекти формування знань, умінь та навичок [Електронний ресурс] / І. Г. Сурай // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2015. - № 1. - С. 54-59. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2015_1_9
Висвітлено методологічні аспекти формування знань, умінь, навичок у майбутніх лідерів у державному управлінні. Доведено, що методологія формування знань, умінь, навичок сучасного лідерства включає демократичні принципи та специфічні навчальні методики, спрямовані на формування демократичних громадянських та управлінських компетентностей. Оволодіння цими компетенціями має бути здійснено на основі дидактичного підходу до навчання "через" демократію. Як пропозицію наведено методику проведення практичного заняття тренінгового типу з теми "Сучасне лідерство в державному управлінні". Методологічний акцент зроблено на формуванні (а не на наданні викладачем) методологічних знань, здатності навчатися та самовдосконалюватися як елітна особистість постійно протягом усього життя.
Попередній перегляд: Завантажити - 250.39 Kb Зміст випуску Реферативна БД Google Scholar Цитування

14. Батушан В.
Особливості взаємодії та взаємовпливу політичного лідерства і державного управління в контексті конституційних реформ в Україні [Електронний ресурс] / В. Батушан // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2010. - № 1. - С. 213-220. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2010_1_30
Попередній перегляд: Завантажити - 211.704 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування

15. Колісніченко Н.
Формування регіональної політико-управлінської еліти і лідерів у контексті реалізації державної кадрової політики [Електронний ресурс] / Н. Колісніченко // Актуальні проблеми державного управління. - 2012. - Вип. 3. - С. 67-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyo_2012_3_20
Попередній перегляд: Завантажити - 455 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування

16.Сурай І.
Особливості формування лідерства в системі державного управління в Канаді [Електронний ресурс] / І. Сурай, С. Держановська // Державне управління та місцеве самоврядування. - 2015. - Вип. 1. - С. 24-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2015_1_5
Попередній перегляд: Завантажити - 158.71 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування

17. Федоренко В. Л.
Інституціоналізація діагностики і розвитку управлінських та лідерських здібностей публічних службовців – пріоритетний напрям реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні: законодавчі й навчально-методичні аспекти [Електронний ресурс] / В. Л. Федоренко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : Державне управління. - 2015. - № 4. - С. 63-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2015_4_12
Розглянуто проблеми теорії та практики виявлення й розвитку професійно важливих управлінських та лідерських здібностей державних службовців і службовців органів місцевого самоврядування в умовах реформи публічної служби, започаткованої в Україні в 2014 - 2015 рр. Досліджено перспективи унормування в новому Законі України "Про державну службу" тестування, щорічної оцінки та інших інструментів виявлення і розвитку управлінського й лідерського потенціалу публічних службовців. Обгрунтовано концепт розробки й запровадження відповідного навчального модуля в магістерські програми з публічного управління та адміністрування в Україні.Розглянуто проблеми теорії та практики виявлення та розвитку професійно важливих управлінських і лідерських здібностей державних службовців і службовців органів місцевого самоврядування за умов реформи публічної служби, започаткованої в Україні в 2014 - 2015 рр. Досліджено перспективи унормування в новому Законі "Про державну службу" тестування, щорічної оцінки та інших інструментів виявлення та розвитку управлінського і лідерського потенціалу публічних службовців. Обгрунтовано концепт розробки і запровадження відповідного навчального модуля в магістерські програми з публічного управління та адміністрування в Україні.
Попередній перегляд: Завантажити - 1.623 Mb Зміст випуску Реферативна БД Google Scholar Цитування

18. Столяр Л.
Проблеми лідерства в державному управлінні [Електронний ресурс] / Л. Столяр // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. - 2012. - Вип. 1. - С. 58-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadu_2012_1_8
Попередній перегляд: Завантажити - 607.481 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування

19. Заморський В.
Лідерство в системі державного управління як наслідок змін психосоціальної природи людини: архетипний підхід [Електронний ресурс] / В. Заморський // Публічне управління: теорія та практика. - 2015. - Вип. 1(спец. вип.). - С. 28-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pubupr_2015_1(spets
Попередній перегляд: Завантажити - 443.735 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування

20. Мішин А. О.
Демократичне лідерство як досягнення революції гідності: нові можливості інтеграції молоді до сфери державного управління [Електронний ресурс] / А. О. Мішин // Наукові розвідки з державного та муніципального управління. - 2014. - Вип. 1. - С. 69-78. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nrzd_2014_1_10
Попередній перегляд: Завантажити - 500.018 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування

21.
Федоренко В.
Інституціоналізація діагностики і розвитку управлінських та лідерських здібностей публічних службовців – пріоритетний напрямок реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / В. Федоренко // Історико-правовий часопис. - 2015. - № 2. - С. 54-60. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2015_2_12
Розглянуто проблеми теорії та практики виявлення й розвитку професійно важливих управлінських та лідерських здібностей державних службовців і службовців органів місцевого самоврядування в умовах реформи публічної служби, започаткованої в Україні в 2014 - 2015 рр. Досліджено перспективи унормування в новому Законі України "Про державну службу" тестування, щорічної оцінки та інших інструментів виявлення і розвитку управлінського й лідерського потенціалу публічних службовців. Обгрунтовано концепт розробки й запровадження відповідного навчального модуля в магістерські програми з публічного управління та адміністрування в Україні.Розглянуто проблеми теорії та практики виявлення та розвитку професійно важливих управлінських і лідерських здібностей державних службовців і службовців органів місцевого самоврядування за умов реформи публічної служби, започаткованої в Україні в 2014 - 2015 рр. Досліджено перспективи унормування в новому Законі "Про державну службу" тестування, щорічної оцінки та інших інструментів виявлення та розвитку управлінського і лідерського потенціалу публічних службовців. Обгрунтовано концепт розробки і запровадження відповідного навчального модуля в магістерські програми з публічного управління та адміністрування в Україні.
Попередній перегляд: Завантажити - 165.01 Kb Зміст випуску Реферативна БД Google Scholar Цитування

22. Держановська С. Л.
Політико-управлінське лідерство у сфері державної політики безпеки і благополуччя дітей Канади [Електронний ресурс] / С. Л. Держановська. // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. - 2016. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2016_2_15
Попередній перегляд: Завантажити - 670.489 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування

23. Павлюк В. В.
Вплив суспільних трансформацій на зміст лідерської свідомості державного управлінця [Електронний ресурс] / В. В. Павлюк // Менеджер. - 2015. - № 1. - С. 64-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzhm_2015_1_12
Попередній перегляд: Завантажити - 675.84 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування

24.
Держановська С. Л.
Реалізація політико-управлінського лідерства Уповноваженим Президента України з прав дитини [Електронний ресурс] / С. Л. Держановська // Аспекти публічного управління. - 2016. - № 35-36. - С. 54-62. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aplup_2016_35-36_8
Попередній перегляд: Завантажити - 288.904 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування

25. Дубінська В.
Теоретичні підходи до визначення соціальних та етичних чинників реалізації політичного лідерства в державному управлінні [Електронний ресурс] / В. Дубінська // Актуальні проблеми державного управління. - 2015. - Вип. 1. - С. 3-7. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyo_2015_1_3
Попередній перегляд: Завантажити - 315.468 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування
26.

26. Дармограй О. О.
Вдосконалення стилю державно-управлінської діяльності на основі використання основних підходів теорій лідерства [Електронний ресурс] / О. О. Дармограй // Економіка та держава. - 2008. - № 11. - С. 90-93. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2008_11_28
Попередній перегляд: Завантажити - 100.248 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування

27. Батушан В.
Особливості впливу політичного лідерства на державне управління в контексті трансформації українського суспільства [Електронний ресурс] / В. Батушан // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. - 2010. - Вип. 2. - С. 171-180. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadu_2010_2_18
Попередній перегляд: Завантажити - 624.33 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування
Гуменюк О. Г.

28. Психологічний аналіз лідерства та його функцій в організаціях системи державного управління (теоретичний аспект) [Електронний ресурс] / О. Г. Гуменюк, Ю. Л. Бриндіков // Університетські наукові записки. - 2016. - № 4. - С. 139-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2016_4_19
Попередній перегляд: Завантажити - 464.434 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування

29. Гуменюк О. Г.
Психологічний аналіз лідерства та його функцій в організаціях системи державного управління (теоретичний аспект) [Електронний ресурс] / О. Г. Гуменюк, Ю. Л. Бриндіков // Університетські наукові записки. - 2016. - № 4. - С. 139-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2016_4_19
Попередній перегляд: Завантажити - 464.434 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування

30. Сурай І.
Еліти в державному управлінні: феномен лідерства [Електронний ресурс] / І. Сурай // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2011. - № 4. - С. 70-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2011_4_11
Попередній перегляд: Завантажити - 180.288 Kb Зміст випуску Google Scholar Цитування
...