Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, з літературою до проекту за такою тематикою "Як створити сайт шкільної бібліотеки"
1.
004
П19
Пасічник, О.В. Веб-дизайн [Текст] : підручник / О. В. Пасічник, В. В. Пасічник за ред. В.В. Пасічника. – Львів : Магнолія, 2012. – 520с. – (Комп`ютинг). 

2.


Алєксєєв, В.І. Вироблення підходів до визначення загальної структури веб-сайтів [Текст] / В. І. Алєксєєв, К. А. Алєксєєва // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – №7(783). – С. 397-405.

3.


Епихина, Т.С. Интернет-центр ГНПБ им. К.Д.Ушинского как центр изучения и использования инновационных технологий читателями для своих образовательных и информационных целей [Текст] / Т. С. Епихина // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества (10-я юбилейная Международная Конференция "Крым 2003". – 2003. – Т.3. – С.923-927. – [Представлены те информационные ресурсы ГНПБ им. К.Д.Ушинского, которыми могут пользоваться школьные библиотеки. Среди этих ресурсов подробно представлены услуги Интернет-центра, краткая программа обучения начальным навыкам работы в Интернет для школьных библиотекарей, характеристика рубрик сайта Библиотеки, интересные для школьных библиотекарей. Особое внимание уделено разделу "Школьным библиотекарям" в рамках рубрики "Методическая работа"].

4.


Ченгаев, Д. Как сделать современный веб-сайт [Електронний ресурс] / Д. Ченгаев. – 2007. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Загл. с экрана.

5.


Трачук, Л. Ментальні та концептуальні моделі бібліотечних веб-сайтів [Текст] / Л. Трачук // Бібліотечний вісник. – 2017. – №4. – С.8-12. – [Розглянуто зміст нових понять бібліотекознавства "досвід взаємодії", "ментальна модель", "концептуальна модель". Наголошується, що саме миттєві відчуття і реакції користувача, які виникли внаслідок використання бібліотечного веб-сайта, визначають, чи звернеться він до цього ресурсу ще раз. Відзначається, що запорукою успіху бібліотечного веб-сайта є відповідність його концептуальної моделі ментальній моделі користувачів].

6.


Пасічник, Н.Р. Метод формування онтологійного контенту на основі аналізу інформації спеціалізованих веб-сайтів [Текст] / Н. Р. Пасічник // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2012. – №5. – С. 241-244. – [У статті запропоновано метод автоматизованого формування та підтримки соціально значимих онтологій, який уможливлює зменшення завантаженості експертів. Створено алгоритм формування онтологійного наповнення на основі структурного аналізу наповнення тематичних вебсторінок з відсівом не
ключових термінів за частотним принципом.

7.
658.512.2
О-75
Основи дизайну [Текст] : підруч. для 10 кл., профільний рівень / В. В. Вдовченко, Т. О. Божко, А. С. Сімонік [та ін.]. – К. : Педагогічна думка, 2010. – 304с : іл. – [Рекомендовано МОН України].

8.


Філіппова, Л. Питання змісту бібліотечних веб-сайтів в Інтернеті [Текст] / Л. Філіппова // Бібліотечна планета. – 2001. – №3. – С.12-15. – [Аналіз структури контенту, рубрик. Терміни веб- сервер, веб-сайт. Російський досвід, методичні рекомендації щодо створення. Приклади сайтів шкільних бібліотек США, Канади, Швеції, Австралії.].

9.


Кабачек, О. Подростки обживают Интернет [Текст] : Становление дискуссионных клубов / О. Кабачек // Библиотечное дело. – 2005. – №8. – С.21-24. – [Методология, цели, принципы и задачи дискуссии. Дискуссионные клубы в Интернет - на основе анализа Рамблера составлена "шкала" поэтапного формирования виртуального ДК. Опыт США и Западной Европы. Примеры из русскоязычных сайтов. Статья может быть полезна организаторам библиотечных веб-страниц].

10.
02:004
М15
МакМенеми, Д. Предоставление электронных ресурсов [Текст] : руковод. для публич. библ. и центров обучения / Д. МакМенеми, А. Поултер пер. с англ.: с англ. Е.М. Зайцевой, К.Ю. Волковой; под ред. Я.Л. Шрайберга ; Пер.с англ. Е.М. Зайцевой, К.Ю. Волковой. – М. : Омега-Л, 2006. – 248с.

11.
02:004
П88
Публічна бібліотека. Веб-сайт: десять років до успіху [Текст] : метод. рек. /  укл.: І.Цуріна, Н. Цуріна; пер. з англ. А. Абдуллаєвої. – К. : НПБУ, 2004. – 31с. – (Публічні бібліотеки). 

12.
004
П24
Пелещишин, А.М. Розроблення комплексних Веб-сайтів за допомогою мови програмування PERL [Текст] : навч. посіб. / А. М. Пелещишин, П. І. Жежнич, О. В. Марковець. – Львів : Львівська політехніка, 2007. – 164с. 

13.


Никсон, Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL и JavaScript [Електронний ресурс] / Р. Никсон. – СПб. : Питер, 2011. - Систем.вимоги: DjVuReader/DjVu Viewer/ DjVuLibre. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Загл. с экрана.

14.


Калабурдін, О.О. Створення відкритого навчального ресурсу для уроків трудового навчання на базі шкільного сайта [Текст] / О. О. Калабурдін // Трудове навчання в школі. – 2016. – №21. – С. 8-12.

15.


Гулевська, Н. Створення шкільного сайта: розкіш чи необхідність? [Текст] / Н. Гулевська // Вісник бюджетної організації. – 2010. – №36. – С. 25-28. – [Ділове спілкування].

1.Марченко Н. 
Персонологічна інформація на сайтах дитячих бібліотек [Електронний ресурс] / Н. Марченко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2009. - Вип. 24. - С. 307-334. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2009_24_27
Попередній перегляд:   Завантажити - 2.362 Mb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
2.
Литвиненко О. О. 
Веб-сайт дитячої та юнацької бібліотек як інноваційний інструмент залучення користувачів до читання [Електронний ресурс] / О. О. Литвиненко // Вісник Харківської державної академії культури. - 2009. - Вип. 27. - С. 139-147. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2009_27_17
Попередній перегляд:   Завантажити - 74.941 Kb    Зміст випуску     Цитування
3. Вітушко А. 
Веб-сервіси для підвищення комунікативності бібліотечних сайтів [Електронний ресурс] / А. Вітушко, А. Струнгар // Вісник Книжкової палати. - 2013. - № 3. - С. 23-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2013_3_9
Виявлено різноманітні підходи і можливості для взаємодії з підрозділами нового інформаційного веб-середовища в контексті формування сайта бібліотеки. Зазначено, що серед перспективних сучасних сервісів вбачається доцільним використання технологій портальних рішень: RSS-технологій, входження в соціальні мережі.
Попередній перегляд:   Завантажити - 133.895 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
4.
Касаткін В. 
Специфіка відображення інформаційних ресурсів на бібліотечних сайтах (інформація про фонди та користувачів) [Електронний ресурс] / В. Касаткін // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2013. - Вип. 35. - С. 365-374. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2013_35_37
Розглянуто специфіку відображення інформаційних ресурсів бібліотеки на веб-сайті, методику та способи організації інформації для публікації на бібліотечних сайтах. Розкрито можливості використання соціальних мереж для зв`язку з користувачами.
Попередній перегляд:   Завантажити - 269.869 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування