Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Література до теми "Показники диференціації населення за рівнем доходів"
1.
Гвелесіані, А.Г. Стан грошових доходів та майнова диференціація населення в Україні [Текст] / А. Г. Гвелесіані // Економіка АПК. – 2002. – №3. – С. 103-106.

2. 36
М55 Семенов, В.В. Диференція доходів та індексація нерівності добробуту [Текст] / В. В. Семенов // Механізми регулювання соціальної сфери. – 2002. – С.48-54.

3. 36
М55 Гвелесіані, А.Г. Методи вимірювання рівня диференціації грошових доходів населення [Текст] / А. Г. Гвелесіані // Механізми регулювання соціальної сфери. – 2002. – С.54-61.

4. 330.342.146
Ф79 Гвелісіані, А.Г. Макроекономічні аспекти аналізу диференціації грошових доходів населення [Текст] / А. Г. Гвелісіані // Формування ринкової економіки. – 2005. – Т. 1. – С. 132-137.

5.
Баланда, А. Доходи населення в контексті безпечного розвитку особи та суспільства [Текст] / А. Баланда // Україна: аспекти праці. – 2006. – №5. – С. 3-7.

6.
Шваб, Л.І. Структурна динаміка регулювання доходів населення України [Текст] / Л. І. Шваб // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №4,Т.2. – С. 70-73.
7.
Зотова, О.О. Оцінка динамічних змін у диференціації доходів населення України [Текст] / О. О. Зотова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №5,Т.1. – С. 107-111.
8.
Лібанова, Л. Гендерна диференціація доходів населення України [Текст] / Л. Лібанова // Політика і час. – 2007. – №3. – С.36-40.

9.
Саріоглот, В. Статистичне оцінювання диференціації доходів домогосподарств на муніципальному рівні [Текст] / В. Саріоглот, М. Огай // Статистика України. – 2007. – №2. – С. 20-25.

10.
Лавриненко, Л.М. Залежність доходів населення від рівня освіти в сучасних умовах [Текст] / Л. М. Лавриненко, В. В. Липко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №5,Т.1. – С. 262-265
11.
Бурлуцький, С. Економічна диференціація домогосподарств у контексті соціального регулювання доходів [Текст] / С. Бурлуцький // Україна: аспекти праці. – 2008. – №6. – С. 33-38.

12.
Шваб, Л.І. Проблеми формування доходів населення України в умовах переходу до ринку [Текст] / Л. І. Шваб // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №4,Т.2. – С. 71-74.
13.
Мамонова, Г.В. Гендерні особливості диференціації доходів населення та перспективи забезпечення їх рівності в Україні [Текст] / Г. В. Мамонова, О. І. Піжук // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №9. – С. 174-179.

14.
Гвелесіані, А. Вплив соціально-економічного розвитку на рівень диференціації доходів населення України [Текст] / А. Гвелесіані, І. Литвин // Економіка України. – 2010. – №1. – С. 82-89.

15.
Галушка, З.І. Регіональна диференціація доходів населення як показник соціальної безпеки суспільства [Текст] / З. І. Галушка // Регіональна економіка. – 2009. – №4. – С. 145-151.

16.
Вергелес, Т. Диференціація доходів населення й економічне зростання в Україні [Текст] / Т. Вергелес // Світ фінансів. – 2011. – №2. – С. 49-58.

17.
Балтачеєва, Н.А. Вплив економічної кризи на рівень доходів населення України [Текст] / Н. А. Балтачеєва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.3. – С. 129-134
18.
Смоквіна, Г.А. Стан та заходи щодо поліпшення рівня життя і доходів населення [Текст] / Г. А. Смоквіна // Економіка розвитку. – 2011. – №4. – С. 28-31.

19.
Рябчук, О.Г. Вплив податкових інструментів на рівень доходів населення та напрями їх використання [Текст] / О. Г. Рябчук // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №8. – С. 47-50.

20.
Благун, І.С. Просторово-структурний аналіз доходів населення [Текст] / І. С. Благун, Л. І. Дмитришин // Регіональна економіка. – 2013. – №1. – С. 99-106.

21. 63
Н34 Дражниця, С.А. Диференціація доходів населення Подільського регіону в сучасних умовах розвитку економіки [Текст] / С. А. Дражниця // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.3. – С. 204-209.

22. 63
Н34 Волошин, О.Р. Диференціація доходів населення України в умовах економічної кризи [Текст] / О. Р. Волошин // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.8. – С. 218-223.

23.
Мороз, С.В. Економічні наслідки спаду ВВП для населення України [Текст] / С. В. Мороз // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №5,Т.1. – С. 210-216.

24. 338
Р64 Гребінська, С.І. Аналіз впливу розміру доходів на рівень життя населення [Текст] / С. І. Гребінська // Розвиток України та її регіонів : реалії і перспективи. – 2015. – С. 34-38.

25.
Котикова, О.І. Доходи населення як основний індикатор рівня життя в умовах євроінтеграці [Текст] / О. І. Котикова, А. О. Краснюк, В. С. Кавецька // Економіка @ держава. – 2017. – №9. – С. 28-34.

26. Аксьонова І. В.
Статистичне забезпечення аналізу соціальної стратифікації та економічної нерівності населення країни / І. В. Аксьонова // Проблеми економіки. - 2017. - № 1. - С. 55-62. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2017_1_9

27. Юрчик Г. М.
Оцінювання диференціації доходів населення України з урахуванням їх тіньової компоненти / Г. М. Юрчик, Н. М. Самолюк // Демографія та соціальна економіка. - 2016. - № 3. - С. 133-144. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dse_2016_3_13

28. Черенько Л. М.
Специфіка формування та прояву нерівності в Україні / Л. М. Черенько // Демографія та соціальна економіка. - 2013. - № 2. - С. 60-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dse_2013_2_8

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ Статистика доходів населення.....”