Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Література до теми "Тенденції міграційних процесів"
1.
Макуха, С. Міграція : тенденція та засоби регулювання [Текст] / С. Макуха // Підприємництво,господарство і право. – 2002. – №4. – С. 70-72.

2.
Драгунова, Т.А. Сучасні тенденції урбанізації та міграції міського населення України [Текст] / Т. А. Драгунова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №2,Т.2. – С. 195-200.
3.
Чвертко, Л.А. Сучасні тенденції міграційного руху населення Східного Поділля та Центрального Придніпров`я [Текст] / Л. А. Чвертко // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №4. – С. 61-66.

4.
Корнацький, Д. Міграція:тенденції, проблеми [Текст] / Д. Корнацький // Подільські вісті. – 2008. – №170. – С. 4. – [Міграційні процеси у Хмельницької області].

5.
Яценко, Т. Сучасні тенденції легальної міграції робочої сили на територію ЄС та їх правове регулювання [Текст] / Т. Яценко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2010. – №1,Вип.88. – С. 140-142.

6.
Кушнірчук-Ставнича, О.М. Тенденції, ризики та наслідки трудової міграції населення в регіональному вимірі [Текст] / О. М. Кушнірчук-Ставнича // Регіональна економіка. – 2012. – №1. – С . 208-213.

7.
Хлівна, І. Фінансово-економічні характеристики і тенденції міждержавної трудової міграції [Текст] / І. Хлівна // Економіка @ держава. – 2013. – №3. – С. 21-23.

8.
Горбачова, І. Тенденції міжнародної трудової міграції робочої сили в умовах глобалізації [Текст] / І. Горбачова // Україна: аспекти праці. – 2013. – №5. – С. 39-44.

9.
Кравченко, В. Особливості адміністративно-правового статусу іноземних працівників у контексті тенденцій трудової міграції в Україні [Текст] / В. Кравченко // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – №8. – С. 36-39.

10. 63
Н34 Флис, І.М. Реадмісія - фактор стабілізації міграційних процесів [Текст] / І. М. Флис // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.1. – С. 371-379.

11. 63
Н34 Пука, Н.В. Фактори формування міграційних процесів в Україні [Текст] / Н. В. Пука // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.14. – С. 391-397.

12. 314
О-35 Овчиннікова, О.Р. Стохастичне та нечітке моделювання міграційних процесів [Текст] : монографія / О. Р. Овчиннікова. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 249 с.

13. 63
Н34 Савіцька, О.П. Особливості міграційних процесів населення в умовах глобалізаці [Текст] / О. П. Савіцька, В. В. Цоньо // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.17. – С. 295-303.

14. 338
А43 Мирончук, І.П. Особливості міграційних процесів в Україні [Текст] / І. П. Мирончук, Н. П. Танасієнко // Актуальні проблеми економіки в умовах глобальних викликів. – 2015. – Вип.10. – С. 139-142.

15.
Дракохруст, Т. Розвиток міграційної політики України під впливом євроінтеграцйних процесів [Текст] / Т. Дракохруст // Актуальні проблеми правознавства. – 2017. – №1. – С. 23-26.

16.
Петрочко, Ж.Д. Зовнішня міграція української молоді: сучасні тенденції [Текст] / Ж. Д. Петрочко // Педагогіка і психологія. – 2017. – №4. – С. 49-55.

17. Кір’ян Т. М.
Нотатки щодо стану та тенденцій трудових міграційних процесів в Україні / Т. М. Кір’ян // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. - 2013. - Вип. 3. - С. 55-64. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2013_3_7

18. Муранова В. В.
Основні тенденції та соціально-психологічні проблеми розвитку міграційних процесів в епоху глобалізації / В. В. Муранова // Юридична психологія та педагогіка. - 2013. - № 1. - С. 208-217. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urpp_2013_1_26

19. Уварова І. С.
Соціально-економічні чинники та тенденції інтенсифікації міжнародних міграційних процесів в Україні / І. С. Уварова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. - 2014. - № 1144, вип. 3(1). - С. 137-141. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhMv_2014_1144_3%281%29__32

20. Афоніна О.
Сучасні тенденції міграційних процесів в Чернігівській області та їх вплив на структуру поселенської мережі регіону / О. Афоніна // Економічна та соціальна географія. - 2016. - Вип. 76. - С. 32-37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esg_2016_76_6

21.
Ліповська-Маковецька Н. І.
Сучасні тенденції розвитку міграційних процесів в прикордонному регіоні / Н. І. Ліповська-Маковецька. // Економіка. Управління. Інновації. - 2013. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2013_1_35

22. Познякова А.
Cучасні тенденції міграційних процесів / А. Познякова // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - 2012. - Вип. 110(2). - С. 167-169. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmv_2012_110%282%29__36

23. Яворський М.
Міграція та політика національної безпеки в Україні: тенденції розвитку / М. Яворський // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. - 2013. - Вип. 25. - С. 96-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unir_2013_25_18

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ Міграція населення=механічний рух населення