Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Література до теми "Статистична оцінка ринку праці Хмельницької області в умовах реформування статистики"
1.
Олексійчук, О.П. Формування трудового потенціалу Хмельницької області [Текст] / О. П. Олексійчук, А. В. Прокоф`єв // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2001. – №1,Ч.2. – С.157-158
2.
Скальський, В.В. Зайнятість та динаміка заробітної плати в період переходу до ринку на прикладі Хмельницької області [Текст] / В. В. Скальський // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні науки. – 2001. – №4Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні науки. – 2001. – №4. – С.145-150
3.
Ринок праці області за січень - серпень 2003 р. [Текст] // Подільські вісті. – 2003. – №125. – С.2.

4.
Слєпко, І.І. Тенденції формування попиту на молодіжному ринку праці Хмельниччини [Текст] / І. І. Слєпко // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №4,Ч.1,Т.2. – С. 188-191.
5.
Старцун, В.І. Дослідження проблем жіночого ринку праці Хмельницької області [Текст] / В. І. Старцун // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №4,Ч.1,Т.2. – С. 195-197.
6.
Торгова, Л.В. Прогнозування зайнятості молоді в регіоні з регульованим її зростанням [Текст] / Л. В. Торгова, І. І. Слєпко // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки [Електронний ресурс]. – 2004. – №6. – С. 42-47
7.
Старцун, В.І. Стан молоді на ринку праці міста Хмельницького [Текст] / В. І. Старцун // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №2,Т.2. – С. 218-221.

8.
Слєпко, І.І. Вплив зростання рівня пенсійного забезпечення на зайнятість молоді в умовах перехідної економіки [Текст] / І. І. Слєпко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №4.Ч.2,Т.1. – С. 129-134.
9.
Зуб, М.Я. Використання андрагогічного підходу при організації самостійної підприємницької діяльності на регіональному ринку праці Поділля [Текст] / М. Я. Зуб // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.1. – С. 132-135
10. 001
Н34 Михальчик, Т.В. Формування трудового потенціалу Хмельниччини [Текст] / Т. В. Михальчик, Л. А. Бичікова // Наука и образование. – 2010. – С. 142143.

11. 378
А43 Павлюк, В.Д. Вплив інвестиційних процесів на зайнятість населення регіону [Текст] / В. Д. Павлюк // Актуальні проблеми та пріоритетні напрями підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку регіонів. – 2011. – С. 105-108.

12.
Піхур, А.В. Регіональні аспекти регулювання попиту і пропозиції на ринку праці Хмельниччини [Текст] / А. В. Піхур // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.2. – С. 251-253.

13. 31
С78 Статистичний щорічник Хмельницької області за 2014рік [Текст] / за ред. Л.О. Хамської. – Хмельницький : Хмельн. обл. управління статистики, 2015. – 405 с
14. 31
С78 Статистичний щорічник Хмельницької області за 2015 рік [Текст] / за ред. Л.О. Хамської. – Хмельницький : Хмельн. обл. управління статистики, 2016. – 408 с.
15.
Кравець, І.М. Сучасні тенденції молодіжного ринку праці Хмельниччини: чинники впливу та напрями регулювання [Текст] / І. М. Кравець, Ю. М. Галамага // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №6. – С. 170-177.

16. 338
А43 Галамага, Ю.М. Роль молодіжної зайнятості у сучасному суспільстві [Текст] / Ю. М. Галамага, І. М. Кравець // Актуальні проблеми економіки в умовах глобальних викликів. – 2015. – Вип.10. – С. 116-119.

17. 31
С78 Статистичний щорічник Хмельницької області за 2016 рік [Текст] / за ред. Л.О. Хамської. – Хмельницький : Хмельн. обл. управління статистики, 2017. – 396 с.
18.
Дружиніна В. В.
Перспективний аналіз поточного попиту місцевого ринку праці / В. В. Дружиніна // Бізнес Інформ. - 2014. - № 1. - С. 77-82. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_1_17

19. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ Ринок праці Хмельницької області”