Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня. Підберіть будь ласка список літератури курсової роботи на тему: Сучасні системи оплати праці персоналу на підприємстві
1.
Петрова, І. Оплата праці в мотиваційній системі сучасного підприємства [Текст] / І. Петрова // Україна: аспекти праці. – 2001. – №7. – С.22-27.

2.
Гарват, О.А. Дослідження світового досвіду регулювання оплати праці в системі стратегічного управління сучасними підприємствами [Текст] / О. А. Гарват // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №6,Ч.2. – С. 197-200.

3.
Любомудрова, Н. Використання гнучкої безтарифної системи оплати праці як засобу ефективної мотивації працівників [Текст] / Н. Любомудрова, Н. Смолінська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – №4(554). – С. 227-231.

4.
Корягін, С.В. Сучасні системи оплати праці працівників персонального продажу [Текст] / С. В. Корягін // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – №12(567). – С. 68-73.

5.
Гамова, О.В. Сучасні підходи до організації оплати праці на промислових підприємствах України [Текст] / О. В. Гамова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №3,Т.1. – С. 202-205
6.
Доценко, О.Ю. Формування ефективної системи оплати праці на підприємствах [Текст] / О. Ю. Доценко // Економічний вісник національного гірничного університету. – 2005. – №3. – С. 27-34.

7.
Матюх, С.А. Трансформація систем оплати праці в Україні: тенденції та вимоги міжнародної організації праці [Текст] / С. А. Матюх // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №5,Т.2. – С. 167-170
8.
Єремян, О.М. Вдосконалення системи обліку та оптимізація оподаткування розрахунків з оплати праці в сучасних умовах розвитку ринкових відносин [Текст] / О. М. Єремян // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №1. – С. 116-119
9. 331.2
Р31 Регулювання оплати праці в сучасних умовах господарювання. (Заключний) : звіт про НДР / кер. НДР М.Д. Ведерніков. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 69с.

10.
Гребінська, С.І. Розробка систем мотивації і оплати праці на основі використання зарубіжного досвіду [Текст] / С. І. Гребінська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.2. – С. 91-94.

11. 331.2
Р64 Розробка системи оплати та мотивації праці на промислових підприємствах : звіт про НДР : 8-2009 / кер. Войнаренко М. ; викон.: Тельнов А. С. [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 74 с.

12.
Дудіна, Н.В. Категорія персоналу як критерій ефективного функціонування системи оплати праці [Текст] / Н. В. Дудіна // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №4,Ч.1,Т.1. – С. 112-115.

13.
Лагутін, В. Теоретико-методологічні підходи до сучасних проблем оплати праці [Текст] / В. Лагутін // Економічна теорія. – 2010. – №1. – С. 29-38.

14.
Поліщук, П.В. Аналіз методів та систем оцінки і оплати праці [Текст] / П. В. Поліщук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.3. – С. 255-258.

15.
Ставнича, М.М. Шляхи вдосконалення системи оплати праці на підприємстві [Текст] / М. М. Ставнича, О. В. Тесля // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.2. – С. 196-198.
16.
Шурпенкова, Р.К. Аналіз організації системи оплати праці [Текст] / Р. К. Шурпенкова, Н. Я. Юрків // Регіональна економіка. – 2011. – №3. – С. 141-148.

17.
Купліванчук, А. Реформуємо систему оплати праці в охороні здоров`я через встановлення заохочувальних виплат [Текст] / А. Купліванчук // Головбух: Бюджет. – 2012. – №13. – С. 6-7.

18.
Медведев, B.C. Впровадження систем оплати праці на основі показників продуктивності [Текст] / B. C. Медведев // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №3. – С. 241-247.

19.
Баксалова, О.М. Історія розвитку теорії й практики оплати праці в аспекті тарифної системи [Текст] / О. М. Баксалова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №1. – С. 50-52


20.
Живко, З.Б. Економічний аналіз розрахунків з оплати праці в системі безпеки підприємства [Текст] / З. Б. Живко // Проблеми науки. – 2012. – №9. – С. 33-38.

21.
Костишина, Т.А. Сучасні проблеми оплати праці в контексті конкурентоспроможності національної економіки [Текст] / Т. А. Костишина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.1. – С. 65-69
22.
Ільєнко, Н. Застосування прогресивних форм і систем оплати праці відповідно до сучасних вимог економічного розвитку України [Текст] / Н. Ільєнко, Ю. Спасенко // Україна: аспекти праці. – 2013. – №3. – С. 32-37.

23.
Баксалова, О.М. Мотиваційна функція тарифної системи оплати праці [Текст] / О. М. Баксалова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.1. – С. 30-32.

24.
Єрмошенко, A.M. Особливості побудови системи оплати праці і мотивації у фінансових установах [Текст] / A. M. Єрмошенко, К. С. Горячева // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №8. – С. 284-289.

25. 338(477)
Т28 Шевченко, І.В. Форми і системи оплати праці та їх удосконалення [Текст] / І. В. Шевченко // Творчий пошук молоді - курс на ефективність. – 2014. – С. 142-145.

26. 339.138
М26 Ревякін, О.С. Про деякі теоретико-методологічні питання тарифної системи оплати праці в умовах інноваційного розвитку економіки [Текст] / О. С. Ревякін, О. М. Баксалова // Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України. – 2014. – С. 54-55.

27.
Алієв, Т. Системи оплати праці: дозволено усе, що не заборонено... [Текст] / Т. Алієв // Бухгалтерія. – 2017. – №8. – С. 7-9.

28. 338
А43 Семчишина, Н.А. Тарифна система оплати праці [Текст] / Н. А. Семчишина, М. І. Зелена // Актуальні проблеми економіки в умовах глобальних викликів. – 2015. – Вип.10. – С. 152-154.

29.
Ведерніков, М.Д. Вдосконалення тарифної системи оплати праці як ключового елементу в системі мотивації праці персоналу [Текст] / М. Д. Ведерніков, Л. В. Волянська-Савчук, М. І. Зелена // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – №1. – С. 61-67.

30.
Кобзиста, І.Л. Особливості застосування грейдингової системи оплати праці на підприємствах [Текст] / І. Л. Кобзиста // АгроСвіт. – 2018. – №1. – C. 42-46.

31. Коваленко О. В.
Удосконалення системи oплати праці на будівельному підприємстві / О. В. Коваленко, Л. О. Гук // Економічний вісник університету. - 2016. - Вип. 29(1). - С. 97-103. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2016_29%281%29__14

32. Шостак І. В.
Грейдування як сучасна система стимулювання праці різних категорій персоналу підприємства торгівлі / І. В. Шостак // Бізнес Інформ. - 2015. - № 4. - С. 315-320. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_4_52

33. Калініченко О. В.
Теоретичні та методичні аспекти формування системи оплати праці як засобу мотивації робітників гірничодобувних підприємств / О. В. Калініченко // Науковий вісник Національного гірничого університету. - 2013. - № 1. - С. 120-123. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvngu_2013_1_20

34. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ Оплата праці”