Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня. Підберіть будь ласка актуальний список літератури для курсової роботи на тему: "Спадковий договір". Дякую.
1. 34(477)
Ф95 Фурса, С.Я. Спадкове право. Теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / С. Я. Фурса, Є. І. Фурса. – К. : Атіка, 2002. – 496с.

2.
Васильченко, В. Спадковий договір: деякі міркування з приводу нормотворчості [Текст] / В. Васильченко // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – №12. – С. 34-37. – [Цивільне право].

3.
Чуйкова, В. Правова характеристика спадкового договору [Текст] / В. Чуйкова // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №4. – С. 3-7.

4.
Турлуковський, Я. Спадковий договір в українському цивільному праві: теорія та практика [Текст] / Я. Турлуковський // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №6. – С. 34-41. – [Цивільне право].

5.
Кармаза, О.О. Міжнародний договір про надання правової допомоги у цивільних справах як засіб регулювання спадкових відносин міжнародного характеру [Текст] / О. О. Кармаза // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2003. – №1,Вип.41. – C. 167-171.

6. 34(477)
З-17 Заіка, Ю.О. Спадкове право України [Текст] : навч. посіб. / Ю. О. Заіка. – К. : Істина, 2006. – 216с. – (Цивілістика).

7.
Шама, Н.П. Правова природа спадкового договору [Текст] / Н. П. Шама // Університетські наукові записки. – 2006. – №2. – С. 144-148.

8.
Кухарєв, О. Особливості договору про зміну черговості одержання права на спадкування [Текст] / О. Кухарєв // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – №4. – С. 41-44.

9.
Карп`як, Т. Право на обов`язкову частку в спадщині: хто його має [Текст] / Т. Карп`як // Все про бухгалтерський облік. – 2013. – №85. – С. 18-20.

10.
Литовченко, Н. Спадкове право: загальні положення та оподаткування [Текст] / Н. Литовченко, О. Марінець // Вісник Міністерства доходів і зборів. – 2014. – №16. – С. 9-17.

11.
Теньков, С. Спадкування по-новому: для родичів - без оцінки, на селі - спрощено [Текст] / С. Теньков // Все про бухгалтерський облік. – 2014. – №113. – С. 30-31.

12.
Король, А. Набуття фізособами нерухомості у спадок та за спадковим договором [Текст] / А. Король // Все про бухгалтерський облік. – 2015. – №29. – С. 27-28.

13.
Карп`як, Т. Спадковий договір і договір довічного утримання: подібність і відмінність [Текст] / Т. Карп`як // Все про бухгалтерський облік. – 2015. – №31. – С. 19-22.

14.
Карп`як, Т. Як оформити поділ спадщини [Текст] / Т. Карп`як // Все про бухгалтерський облік. – 2015. – №111. – С. 14-15.

15.
Король, А. Спадкування землі та паїв: підстави, оформлення, оподаткування [Текст] / А. Король // Все про бухгалтерський облік. – 2015. – №119. – С. 19-22.

16.
Марінець, О. Відчуження майна за договором довічного утримання [Текст] / О. Марінець // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2016. – №13. – С. 18-20.

17.
Кондратова, А. Особливості спадкування прав на нерухоме майно [Текст] / А. Кондратова // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – №10. – С. 4-8.

18.
Володимирова, С. Спадок за правом представлення [Текст] / С. Володимирова // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2017. – №7. – С. 22-23.

19.
Данілов, І. Спадщина: оформлення та оподаткування [Текст] / І. Данілов // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2017. – №13. – С. 6-13.

20.
Черніцька, І. Деякі аспекти розгляду та вирішення цивільних справ про усунення від права на спадкування [Текст] / І. Черніцька // Актуальні проблеми правознавства. – 2017. – №3. – С. 141-147.

21.
Александров, С. Спадкування за правом представлення: у чому суть [Текст] / С. Александров // Все про бухгалтерський облік. – 2018. – №14. – с. 28-29.

22.
Вишиваний, В. Як укласти та виконати спадковий договір [Текст] / В. Вишиваний // Все про бухгалтерський облік. – 2018. – №26. – С. 29-32.

23. Майданик Р. А.
Спадковий договір у цивільному праві України / Р. А. Майданик // Університетські наукові записки. - 2007. - № 2. - С. 90-105. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2007_2_15

24. Скопиченко О. В.
Спадковий договір в системі цивільно-правових договорів / О. В. Скопиченко // Молодий вчений. - 2015. - № 5(3). - С. 78-82. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_5%283%29__23

25. Слома В. М.
Спадковий договір за законодавством України / В. М. Слома // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. - 2010. - Вип. 25. - С. 144-148. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2010_25_30

26. Гриняк O.
Спадковий договір та прийняття спадщини як підстави виникнення права спільної власності подружжя на житло / O. Гриняк // Юридична Україна. - 2014. - № 11. - С. 63-68. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2014_11_12

27. Шама Н. П.
Зміст спадкового договору. / Н. П. Шама // Вісник Академії адвокатури України. - 2007. - Число 2. - С. 40-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2007_2_5

28. Ішина Н. А.
Інститут спадкового договору у законодавстві України та Німеччини: порівняльно-правовий аналіз / Н. А. Ішина // Право і суспільство. - 2016. - № 2(3). - С. 45-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2016_2%283%29__9

29. Бутрин-Бока Н.C.
Корпоративні права як предмет заповіту та спадкового договору / Н.C. Бутрин-Бока // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 1. - С. 83-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprpr_2016_1_18

30. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “ Спадкове право, спадковий процес, спадкування за законом,