Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Особливості податкового контролю за трансферним ціноутворенням
1.
Задорожний, О. Трансфертні ціни та податкове законодавство [Текст] / О. Задорожний // Вісник податкової служби України. – 2003. – №21. – С. 18-22.

2. 339.7
М58 Міжнародні фінанси [Текст] : підручник / за ред. О.І. Рогача. – К. : Либідь, 2003. – 784с.

3.
Цвєткова, В. Оподаткування єдиним податком отриманих субсидій, дотацій, трансфертів [Текст] / В. Цвєткова // Вісник податкової служби України. – 2004. – №44. – С. 36-43.

4.
Нові зміни у Податковому кодексі України. Трансфертне ціноутворення [Текст] // Вісник Міністерства доходів і зборів. – 2013. – №33. – С. 14-18.

5. 657
У67 Управлінський облік [Текст] : навч.-практ. посіб. / В. П. Шило, С. Б. Ільїна, В. А. Шепелюк, І. І. Криштопа. – К. : Кондор, 2012. – 303с
6.
Додаток ТЦ: коригування податкових зобов`язань у цілях трансферного ціноутворення [Текст] / Г. Афанасьева, В. Вишневецька, О. Рижикова, В. Прокопенко // Все про бухгалтерський облік. – 2014. – №9-10. – С. 89-93.

7.
Єфімов, О. Трансферні ціни: податковий контроль і відповідальність [Текст] / О. Єфімов // Бухгалтерія. – 2014. – №12. – С. 47-56.

8.
Єфімов, О. Податковий контроль щодо трансфертних цін [Текст] / О. Єфімов // Збірник систематизованого законодавства. – 2014. – №4. – С. 185-189.

9.
Суббот, А. Особлівості правового регулювання контролю трансферного ціноутворення у відносинах великих платників податків [Текст] / А. Суббот // Віче. – 2014. – №6. – С.5-8.

10.
Практика трансферного ціноутворення: наполовину нова узагальнююча податкова консультація [Текст] // Все про бухгалтерський облік . – 2014. – №71. – С. 17-18.

11.
Привалова, Н. Узагальнююча податкова консультація з окремих питань застосування норм податкового законодавства щодо трансфертного ціноутворення [Текст] / Н. Привалова // Все про бухгалтерський облікВсе про бухгалтерський облік. – 2014. – №71. – С. 19-35.

12.
Алексєєв, А. Трансфертне ціноутворення як механізм податкового контролю [Текст] / А. Алексєєв, Т. Ігнатенко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2014. – №3. – С. 85-96.

13.
Кругляк, В. Нові аспекти контролю за трансфертним ціноутворенням: зони особливої уваги платника податків [Текст] / В. Кругляк // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2015. – №8. – С. 19-21.

14.
Порядок проведення перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій [Текст] // Бухгалтерія. – 2016. – №20. – С. 39-40.

15.
Волошенко, А. Трансфертне ціноутворення як інструмент фінансової корупції [Текст] / А. Волошенко // Банківська справа. – 2014. – №1-2. – С. 41-48.

16.
Старцева, Т. Штрафи у сфері трансферного ціноутворення: практика фіскалів і судів [Текст] / Т. Старцева // Все про бухгалтерський облік. – 2017. – №73. – С. 14-18.

17.
Тема номера: Звіт про контрольовані операції - 2016: прпктичні відповіді на ключові питання [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2017. – №86. – С. 6-12.

18.
Мішин, М. Нові об`єкти контролю [Текст] : [оподаткування господарських операцій] / М. Мішин // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2017. – №30. – С. 14-18.

19.
Мішин, М. Трансфертне ціноутворення [Текст] / М. Мішин // Вісник. Офіційно про податки. – 2018. – №1-2. – С. 20-24.

20.
Руденко, В. Трансфертне ціноутворення - 2018: більше питань, аніж відповідей [Текст] / В. Руденко // Бухгалтерія. – 2018. – №23. – С. 37-39.

21.
Національний податковий форум ``Трансфертне ціноутворення. Прибуток. ПДВ ``: тенденції, висновки, очікування [Текст] // Вісник. Офіційно про податки. – 2018. – №35. – С. 46-48.

22.
Тупиця, Д. Трансфертне ціноутворення у нових роз`ясненнях ДФС [Текст] / Д. Тупиця // Вісник. Офіційно про податки. – 2018. – №37. – С. 27-29.

23. Бутенко Т. В.
Трансфертне ціноутворення в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку / Т. В. Бутенко, Л. М. Круковська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. - 2016. - Вип. 15. - С. 43-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2016_15_12

24. Джох Р. В.
Трансфертне ціноутворення: причини виникнення й історія розвитку правового регулювання / Р. В. Джох // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 2015. - Вип. 15(1). - С. 101-104. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2015_15%281%29__29

25. Алексєєва А.
Трансфертне ціноутворення як механізм податкового контролю / А. Алексєєва, Т. Ігнатенко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2014. - № 3. - С. 85-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2014_3_8

26. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ Трансфертні ціни”

27. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронна бібліотека” на сайті НБ ХНУ