Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Податкова декларація з податку на прибуток з урахуванням останніх змін у законодавстві стосовно загального механізму її дії
1.
Боліла, Р. Затверджено форму спрощеної податкової декларації з податку на прибуток [Текст] / Р. Боліла, Н. Антоненко // Вісник податкової служби. – 2012. – №9-10. – С. 7-8. – [Вкладка].

2.
Греськів, Т. Методичні рекомендації зі складання податкової декларації з податку на прибуток підприємства [Текст] / Т. Греськів // Держава та регіони. – 2012. – №2. – С. 85-88.

3.
Декларація з податку на прибуток у деталях [Текст] // Баланс. Бібліотека. Практичне керівництво. – 2012. – №19. – С. 5-108.

4.
Назарбаєва, І. Декларація з податку на прибуток: і нова, і стара [Текст] / І. Назарбаєва // Бухгалтерія. – 2014. – №5. – С. 11-13.

5.
Назарбаєва, І. Декларація з податку на прибуток підприємства: показники поточного періоду [Текст] / І. Назарбаєва // Бухгалтерія. – 2014. – №7. – С. 31-27.

6.
Декларація з прибутку: загальні правила складання й подання [Текст] / Г. Афанасьєва, В. Вишневецька, О. Рижикова, В. Прокопенко // Все про бухгалтерський облік. – 2014. – №9-10. – С. 5-9.

7.
Додаток ВП: виправляємо прибуткові помилки через поточну декларацію [Текст] / Г. Афанасьєва, В. Вишневецька, О. Рижова, В. Прокопенко // Все про бухгалтерський облік. – 2014. – №9-10. – С.94-102.

8.
Голошевич, І. Податок на прибуток: штрихи до квартальної декларації [Текст] / І. Голошевич // Бухгалтерія. – 2014. – №16-17. – С. 52-53.

9.
Смирнов, О. Завищення від`ємного значення в декларації з прибутку: чи врятує оскарження податкового повідомлення [Текст] / О. Смирнов // Все про бухгалтерський облік. – 2014. – №52. – С. 6-7.

10.
Тимощук, С. Самостійне виправлення помилок, допущених у раніше поданій декларації з податку на прибуток [Текст] / С. Тимощук // Вісник Міністерства доходів і зборів. – 2014. – №25-26. – С. 20-25.

11.
Прокопенко, В. Нова декларація з податку на прибуток підприємств: перше знайомство [Текст] / В. Прокопенко // Все про бухгалтерський облік. – 2015. – №110. – С. 4-8.

12.
Голошевич, І. Додаток РІ до декларації з податку на прибуток: усі різниці в одному "флаконі" [Текст] / І. Голошевич // Бухгалтерія. – 2015. – №51. – С. 7-12.

13.
Квочкіна, С. Нова форма декларації з податку на прибуток підприємств [Текст] / С. Квочкіна // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2015. – №48. – С. 4-14.

14.
Шустваль, Т. Додаток ПЗ до прибуткової декларації: заповнюємо правильно [Текст] / Т. Шустваль // Все про бухгалтерський облік. – 2016. – №19. – С. 6-11.

15.
Голошевич, І. Декларація з податку на прибуток: алгоритм складання основної частини [Текст] / І. Голошевич // Бухгалтерія. – 2016. – №6. – С. 25-29.

16.
Коружинець, О. Додаток ПН до декларації з податку на прибуток: "нерезидентські" доходи [Текст] / О. Коружинець // Бухгалтерія. – 2016. – №7. – С. 18-21.

17.
Бойко, Л.І. Декларація з податку на прибуток підприємства: алгоритм складання та новації 2016 року [Текст] / Л. І. Бойко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №2 Т.1. – С. 69-74.
18.
Юлін, А. Піврічна декларація з податку на прибуток: поради для успішного звітування [Текст] / А. Юлін, Т. Шустваль // Все про бухгалтерський облік. – 2016. – №66-67. – С. 7-13.

19.
Заруба, І. Виправлення прибуткових помилок через поточну декларацію: відповідаємо на запитання читачів [Текст] / І. Заруба, Р. Дубровський // Все про бухгалтерський облік. – 2016. – №66-67. – С. 14-19.

20.
Задорожний, О. Зміни до форми декларації з податку на прибуток [Текст] / О. Задорожний, Т. Черниш // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2016. – №33. – С. 12-15.

21.
Карпова, В. Прибуткова декларація аграріїв: особливості подання [Текст] / В. Карпова // Все про бухгалтерський облік. – 2016. – №74-75. – С. 6-8.

22.
Вишневецька, В. Зміни до прибуткової декларації вивчаємо новації [Текст] / В. Вишневецька // Все про бухгалтерський облік. – 2016. – №77-78. – С. 7-11.

23.
Назарбаєва, І. Декларація з податку на прибуток: путівник по змінах [Текст] / І. Назарбаєва // Бухгалтерія. – 2017. – №27-28. – С. 11-24.
Єремян О. М.
Сучасні підходи до формування декларації з податку на прибуток підприємства / О. М. Єремян // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2016. - Т. 21, Вип. 4. - С. 200-205. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2016_21_4_47

24.
Бойко Л. І.
Декларація з податку на прибуток підприємства: алгоритм складання та новації 2016 року / Л. І. Бойко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2016. - № 2(1). - С. 69-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2016_2%281%29__15

25. Швабу Ю. І.
Податкова декларація з податку на прибуток / Ю. І. Швабу // Науковий вісник НЛТУ України. - 2014. - Вип. 24.7. - С. 297-301. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2014_24.7_50

26. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ Податок на прибуток”

27. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронна бібліотека” на сайті НБ ХНУ