Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня. Підберіть будь ласка список актуальної літератури для курсової роботи на тему: "Крудитний договір". Дякую
1.
34(477)
З-41
Збірник типових договорів. Купівля-продаж. Міна. Поставка, оренда і лізинг. Найм, підряд. Надання послуг. Кредитні відносини, застава. Страхування перевезення.Типові статути. Трудові угоди. Реклама . [Текст] /  авт.-упоряд.: Гейко М.І., Лядецький М.М. – К. : "А.С.К.", 2000. – 464с.

2.


Якубівський, І. Співвідношення договору фінансового лізингу і кредитного договору [Текст] / І. Якубівський // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – №8. – С. 41-42.

3.
34(477)
Ц58
Цивільне право України. Академічний курс. В 2-х т. [Текст] : підручник. Т.2 : Особлива частина /  за заг. ред. Я.М. Шевченко. – К. : Вид. дім "Ін-Юре", 2004. – 408с. 

4.


Денисенко, Б. Особливості змін в односторонньому порядку умов договору про надання споживчого кредиту [Текст] / Б. Денисенко // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №11. – С. 41-43.

5.


Лепех, С. Проблеми договірного регулювання банківського споживчого кредитування в Україні [Текст] / С. Лепех // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №3. – С. 172-175.

6.


Іваненко, Л. Правові засади споживчого кредитування [Текст] / Л. Іваненко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – №1. – С. 103-110.

7.


Пучковська, І. Право притримання і притримання - самостійні способи захисту прав кредитора у договірному зобов`язанні [Текст] / І. Пучковська // Право України. – 2012. – №8. – C. 218-226.

8.


Муляр, М. Основні ризики для позичальника у договорах споживчого кредиту: правовий аналіз [Текст] / М. Муляр // Юридичний журнал. – 2012. – №6. – С.110-120.

9.


Пандурська, А. Законодавче регулювання кредитного договору:новели та практичні рекомендації [Текст] / А. Пандурська // Віче. – 2013. – №16. – С. 18-21.

10.


Мічурін, Є.О. Техніка складання договорів [Електронний ресурс] : наук.-практ. посіб. / Є. О. Мічурін. – Х. : Юрсвіт, 2006. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – (Практика і закон). – Назва з екрана.

11.


Українець, О. Механізм відступлення права вимоги [Текст] / О. Українець // Все про бухгалтерський облікВсе про бухгалтерський облік. – 2014. – №71. – С. 41-42.

12.


Кислицина, В. Гривневий кредит під заставу авто: як оформити та облікувати [Текст] / В. Кислицина // Все про бухгалтерський облік. – 2014. – №87. – С. 44-46.

13.


Ясна, О. Договірне задоволення вимог кредитора за рахунок предмета іпотеки [Текст] / О. Ясна // Все про бухгалтерський облік. – 2015. – №50. – С. 19-23.

14.


Яновицька, Г.Б. Права споживача у разі укладення та виконання кредитно-фінансових договорів [Текст] / Г. Б. Яновицька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – №14(807). – С. 41-45.

15.


Вишиваний, В. Життя в кредит, або як укласти та виконати договір про споживчий кредит [Текст] / В. Вишиваний // Все про бухгалтерський облік. – 2017. – №102. – С. 22-25.

16.


Чопко, Г. Застосування договору фінансового кредиту при наданні послуг населенню ломбардами України [Текст] / Г. Чопко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2017. – №1(861). – С. 354-360.

17.

Заіка Ю. О. 
Особливості припинення поруки в кредитних договорах / Ю. О. Заіка // Приватне право і підприємництво. - 2016. - Вип. 15. - С. 95-98. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppip_2016_15_25
18.

Громова О. О. 
До питання забезпечення виконання кредитного договору. Постановка наукової проблеми / О. О. Громова // Часопис цивілістики. - 2015. - Вип. 18. - С. 60-64. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chac_2015_18_15
19.

Яновицька Г. Б. 
Права споживача у разі укладення та виконання кредитно-фінансових договорів / Г. Б. Яновицька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. - 2014. - № 807. - С. 41-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2014_807_9
20.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Кредитний договір.....”
21.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронна бібліотека” на сайті НБ ХНУ