Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня. Допоможіть знайти літературу за темою "Автоматизація банківської діяльності в Україні". Дякую.
1.
Екушов, А. Автоматизация задач по управлению банком [Текст] / А. Екушов // Банковские технологии. – 2000. – №6. – С. 53-56.

2.
Пожарненков, С. Анализ состояния банка с помощью средств автоматизации [Текст] / С. Пожарненков // Банковские технологии. – 2000. – №12. – С. 31-34.

3.
Севринский, В. Особенности систем автоматизации бюджетирования для банков [Текст] / В. Севринский // Банковские технологии. – 2001. – №9. – С.21-25.

4.
Маховой, А. Автоматизация розничных операций в многофилиальном многоагентском банке [Текст] / А. Маховой, И. Даниловский // Банковские технологии. – 2002. – №10. – С.15-20.

5.
Запорожець, З. Сучасні тенденції у сфері банківських інформаційних технологій [Текст] / З. Запорожець // Вісник Національного банку України. – 2004. – №3. – С. 38-39. – [автор розповідає про стан і напрями розвитку інформаційних технологій банків в Україні та зарубіжних країнах ].

6.
Рогачев, А. Электронные системы в банковском деле [Текст] / А. Рогачев, А. Рогачев // Банковские технологии. – 2004. – №4. – С. 120 - 122. – [Создание различных вариантов предоставления банковских услуг частным лицам].

7.
Рыжиков, А. Методология проекта по автоматизации банковского обслуживания физических лиц [Текст] / А. Рыжиков // Банковские технологии. – 2004. – №5. – С.47-52.

8.
Антонов, А. Централизовання АБС - новый уровень банковской автоматизации [Текст] / А. Антонов // Банковские технологии. – 2004. – №8. – С. 24 - 27. – [Централизованная автоматизированная банковская система].

9.
Міщенко, В. Досвід використання інформаційних і телекомунікаційних технологій в Українській академії банківської справи [Текст] / В. Міщенко, А. Савченко // Вісник Національного банку України. – 2005. – №2. – С. 6-10.

10. 330.4
Б93 Бутова, Р.К. Системи оброблення економічної інформації [Текст] : конспект лекцій / Р. К. Бутова. – Харків : ХНЕУ, 2005. – 220с.
11.
Гримова, Т. Використання SAP - систем для автоматизації бізнес-процесів Національного банку України [Текст] / Т. Гримова // Вісник Національного банку України. – 2010. – №8. – С. 10-15.

12.
Заєць, О. Централізована система автоматизації фінансово-господарських операцій на базі SAP - систем в НБУ: 10 років роботи [Текст] / О. Заєць // Вісник Національного банку України. – 2010. – №10. – С. 33-37.

13.
Кравчук, Г.Т. Формування готовності до використання інформаційних технологій - важлива складова професійної підготовки фахівців банківської справи [Текст] / Г. Т. Кравчук // Регіональна економіка. – 2011. – №3. – С. 181-186.

14.
Грицаюк, Є.С. Проблемні аспекти автоматизації в підвищенні надійності роботи системи клієнт-банк [Текст] / Є. С. Грицаюк, В. М. Чешун // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2013. – №1. – С. 217-222.

15. 338
І-72 Ярошенко, С.В. Автоматизація операцій торгового фінансування у банку [Текст] / С. В. Ярошенко // Інструменти регулювання національної економіки в умовах сучасних глобальних викликів. – 2015. – С. 72-73.

16.
Глотов Є. О.
Автоматизація аналізу короткострокових депозитних та ощадних сертифікатів банків / Є. О. Глотов, О. М. Попова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2015. - № 2. - С. 140-148. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2015_2_18

17. Іванишин С. Т.
Менеджмент безпеки іт комплексної автоматизації у теріторіально рознесених відділеннях банку / С. Т. Іванишин // Інформаційна безпека. - 2013. - № 2. - С. 42-47. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ibez_2013_2_9

18. Соколова М. Ю.
Методичні підходи до оцінки ефективності автоматизації системи фінансового моніторингу в банку / М. Ю. Соколова // Інвестиції: практика та досвід. - 2010. - № 21. - С. 36-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2010_21_11

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ Автоматизовані технології в банківcькій справі”

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронна бібліотека” на сайті НБ ХНУ