Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Дякую за відповідь, але я не можу знайти, наприклад, такого:
>>> Кваліфікаційна робота магістра : методичні вказівки щодо її виконання для студентів спеціальності 035.03 «Філологія. Слов’янські мови і літератури (переклад включно)» / укладачі Н. М. Торчинська, О. Б. Дутковська, Н. В. Подлевська; відповід. за випуск Н. В. Подлевська. – Хмельницький, 2018. – 37 с.
>>> Торчинський М.М. Культура наукової мови: електронний підручник. - Хмельницький, 2012. -264 с.
>>> Хочу зробити посилання на сайт бібліотеки для студентів з модульного, але не знаю, де це є.

1. Кваліфікаційна робота магістра : метод. вказівки щодо її викон. для студентів спец. «Філологія. Слов’янські мови і літератури (переклад включно)» / Н. М.Торчинська, О. Б. Дутковська, Н. В.Подлевська.
– Хмельницький : ХНУ, 2018. – 31 с.
http://lib.khnu.km.ua/EL_LIBRARY/vidavn/metod/mtd2018_1e/35e18/index.pdf


2. Торчинський М. М. Культура наукової мови : електрон. підруч. / М. М. Торчинський. – Хмельницький, 2012. – 264 с.
У фонді НБ ХНУ та у базах даних на сайті бібліотеки такого документа немає.