Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Література до теми "Особливості формування і розвитку конфліктологічної компетентності сучасного керівника" Дякую
1. 658.5.012.32
Н50 Нємцов, В.Д. Менеджмент організацій [Текст] : навч. посiб. / В. Д. Нємцов, Л. Є. Довгань, Г. Ф. Сініок. – К. : УПВК "єксОб", 2000. – 392с.

2. 005
Б79 Большаков, А.С. Менеджмент. Стратегия успеха [Философия и теория науки управления] [Текст] / А. С. Большаков. – СПб. : ЛИТЕРА, 2001. – 224с. – (Искусство управлять).

3. 005
Г51 Гірняк, О.М. Менеджмент: теоретичні основи і практикум [Текст] : навч. посіб. / О. М. Гірняк, П. П. Лазановський. – К. : Магнолія плюс, 2003. – 336с.
4. 316
Д84 Дуткевич, Т.В. Конфліктологія з основами психології управління [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Дуткевич. – К. : ЦНЛ, 2005. – 456с.


5. 316
М60 Мілютіна, К. Технологія попередження конфліктів [Текст] / К. Мілютіна. – К. : Главник, 2007. – 128с.
6.
Психологія конфлікту (Електронний ресурс) [Електронний ресурс] : скорочений курс лекцій / розроб. Р.П.Попелюшко.

7. 159.9
О-75 Осовська, Г.В. Комунікації в менеджменті [Звукозапис] : навч. посіб. / Г. В. Осовська. – К. : Кондор.

8. 316
Г56 Гнєушев, В.О. Основи конфліктології для менеджера [Текст] : навч. посіб. / В. О. Гнєушев. – Рівне : РДТУ, 2002. – 136с.

9.
Мириманова, М.С. Конфликтология [Електронний ресурс] : учебник / М. С. Мириманова. – 2-е изд. испр. – М. : Изд. центр "Академия", 2004. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Загл. с экрана.

10.
Анцупов, А.Я. Конфликтология в схемах и комментариях [Електронний ресурс] / А. Я. Анцупов, С. В. Баклановский. – 2-е изд., перераб. – СПб. : Питер, 2009. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – (Учебное пособие). – Загл. с экрана.

11. 005
Л48 Лепейко, Т.І. Організаційна поведінка [Текст] : навч. посіб. / Т. І. Лепейко, С. В. Лукашев, О. М. Миронова. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2013. – 156 с.
12. 316
Г85 Гришина, Н.В. Психология конфликта [Текст] / Н. В. Гришина. – Суми : Питер, 2001. – 464с. – (Мастера психологии).

13. 316
А74 Анцупов, А.Я. Конфликтология [Текст] : учебник / А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов. – М. : ЮНИТИ, 2001. – 551с.

14. 17
З-34 Зарецкая, Е.Н. Деловое общение : в 2-х т. [Текст] : учебник. Т.1 / Е. Н. Зарецкая. – Москва : Дело, 2002. – 696 с.

15. 17
З-34 Зарецкая, Е.Н. Деловое общение : в 2-х т. [Текст] : учебник. Т.2 / Е. Н. Зарецкая. – Москва : Дело, 2002. – 720 с
].

16. Выдай, А. Психология конфликности менеджмента, или как руководить без конфликта [Текст] / А. Выдай // Персонал. – 2001. – С. 29-34.

17. Лозийчук, Н. Конфликты между руководителями и подчиненными [Текст] / Н. Лозийчук // Управление персоналом ( укр.). – 2014. – №9-10. – С. 66-67.

18. Ємельяненко, Л.М. Актуалізація конфліктологічної компоненти в системі управлінського персоналу [Текст] / Л. М. Ємельяненко, В. М. Петюх, О. В. Корчевна // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №1,Ч.2,Т.2. – С. 93-96.
19. Чуднявцев, С. Линия фронта: конфликты, раскалывающие компании [Текст] / С. Чуднявцев // Управление персоналом ( укр.). – 2010. – №11. – С. 56-58.

20. Успешные практики управления конфликтами: опыт компаний [Текст] // Управление персоналом ( укр.). – 2014. – №9-10. – С. 55-58.
21. Мистецтво вирішувати конфлікти [Текст] // Діловий вісник. – 2015. – №4. – С. 44.

22. Чуднявцев, С. Конфликт начальника и подчиненного: HR спешит на помощь [Текст] / С. Чуднявцев // Управление персоналом ( укр.). – 2011. – №4. – С. 51-53.

23. Сивкова, Г. Правила "хорошего" конфликта [Текст] : [производственные конфликты как источник развития] / Г. Сивкова // Управление персоналом ( укр.). – 2012. – №7. – С. 63-65.

24. Подольчак, Н.Ю. Джерела виникнення та наслідки функціонування управлінських конфліктів на підприємствах [Текст] / Н. Ю. Подольчак, Г. Р. Ковальчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – №4(754). – С. 213-219.

25. Стариков, И. Конфликты поколений в коллективе: как ими управлять? [Текст] / И. Стариков // Управление персоналом ( укр.). – 2014. – №9-10. – С. 68-71.

26. Тополенк О.О. Психологічна готовність керівників до прийняття управлінських рішень (теоретична модель)// http://ela.kpi.uaela.kpi.ua

Цісецький О.Конфліктологічна компетентність керівника // dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/26359/1/ %20О.pdf


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ Корпоративні конфлікти, конфлікти у сфері управління”