Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня, допоможіть з літературою на тему : інноваційний механізм виробництва .
1.
Афендікова, Н.О. Інноваційний розвиток аграрного виробництва в сучасних умовах [Текст] / Н. О. Афендікова // Економіка @ держава. – 2016. – №6. – С. 32-35.

2.
Бек, О.М. LEAN-менеджмент як інноваційний підхід до управління виробництвом [Текст] / О. М. Бек, І. Петецький // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2017. – №3(863). – C. 12-16.

3.
Блоха, А. Диспаритет цін як загроза інноваційному розвитку аграрного виробництва [Текст] / А. Блоха // Економіка АПК. – 2010. – №10. – С. 41-46.

4.
Бойко, О. Світовий досвід розвитку інноваційної сфери виробництва у країнах Європейського Союзу та Україні [Текст] / О. Бойко, С. Черненко // Журнал Європейської економіки. – 2015. – №3,Т.14. – С. 341-361.

5.
Буркинський, Б. Науково-навчально-виробничі комплекси в інноваційному розвитку промисловості та комерціалізації результатів наукових досліджень [Текст] / Б. Буркинський, С. Філиппова // Економіст. – 2011. – №8. – С. 8-10.

6.
Войцеховська, Ю.В. Аналітичні закономірності динаміки інноваційного оновлення основних засобів виробничих систем [Текст] / Ю. В. Войцеховська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2017. – №13(873). – С. 13-18.

7.
Гришина, Л.О. Основні аспекти формування мотиваційного механізму інноваційного розвитку промислового виробництва [Текст] / Л. О. Гришина, О. Ю. Єганов, О. В. Погорєлова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №4,Т.2. – С. 33-37.
8.
Дзюбенко, О.М. Інвестиційно-інноваційне забезпечення розвитку деревообробного виробництва: еколого-економічні аспекти [Текст] / О. М. Дзюбенко // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №10. – C. 17-21.

9. 658.569
Д46 Діленко, В.О. Економіко-математичне моделювання інноваційної діяльності виробничих систем : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.11 / В. О. Діленко. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 40 с.

10.
Заріпова, А.О. Механізм впровадження інновацій: підходи та ризики [Текст] / А. О. Заріпова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №4. – C. 246-249.

11.
Зарщька, О.Л. Оцінювання інноваційного потенціалу виробників та споживачів інноваційної енергозберігаючої продукції машинобудівних підприємств [Текст] / О. Л. Зарщька, В. Я. Карковська, Л. М. Прокопишш-Рашкевич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №19(714). – С. 333-340.

12.
Крайнов, І.П. Інноваційні механізми зменшення ризику в сфері поводження з відходами виробництва і споживання [Текст] / І. П. Крайнов, С. С. Новохацька // Екологічний вісник. – 2007. – №2. – С. 20-22.

13.
Кузнецова, Н. Освіта, наука і виробництво як ключові компоненти механізму формування людських ресурсів інноваційного типу [Текст] / Н. Кузнецова // Україна: аспекти праці. – 2009. – №4. – С. 39-42.

14.
Лисогор, В.М. Неформалізований аналіз інноваційних механізмів державного регулювання виробництва насіння соняшнику [Текст] / В. М. Лисогор, О. В. Пітик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №1. – С. 138-142.

15.
Мазур, Г.Ф. Формування концепції інноваційно-інвестиційного розвитку агропромислового виробництва в умовах нестійкого економічного розвитку України [Текст] / Г. Ф. Мазур // АгроСвіт. – 2017. – №22. – C. 7-15.

16.
Макаревич, Т.Т. Управління інноваційними проектами у виробничому підприємництві [Текст] / Т. Т. Макаревич, А. С. Гавриляк, Т. О. Петрушка // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №24(684). – С. 105-109.

17.
Марчук, Л.П. Механізм управління творчою активністю персоналу підприємства як засіб інноваційної трансформації виробництва [Текст] / Л. П. Марчук // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №1. – С. 359-367.

18.
Мельник, О.Г. Теоретичне обгрунтування інноваційної виробничої функції та її інтерпретація [Текст] / О. Г. Мельник // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №12. – С. 16-23.

19. 34(477)
О-53 Олефір, А.О. Правовий механізм державних закупівель: стимулювання інноваційності виробництва медичної продукції [Текст] : монографія / А. О. Олефір. – Київ : Юстініан, 2014. – 447 с.


20. 330.341.1
У67 Поліщук, Т.А. Інноваційно-технологічний розвиток підприємства: сутність і завдання [Текст] / Т. А. Поліщук // Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку. – 2016. – С. 27-28.

21.
Полохова, І.М. Інноваційні підходи щодо моделювання виробничих систем [Текст] / І. М. Полохова, О. Ю. Чубукова, К. О. Шіковець // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2010. – №5(55). – С. 168-174.

22.
Правдюк, М. Вплив інновацій на економічну ефективність виробництва сільськогосподарської продукції [Текст] / М. Правдюк // Економіка АПК. – 2012. – №4. – С. 162-165.

23.
Рєпіна, І.М. Розвиток інноваційного потенціалу підприємств за умов глобальних технологічних викликів [Текст] / І. М. Рєпіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №4. – С. 177-181.

24.
Савіна, Г.Г. Технопарк як фактор забезпечення інноваційного розвитку виробничих підприємств [Текст] / Г. Г. Савіна, Є. О. Зінченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.1. – С. 46-48.

25. 330.341.1
У67 Сидорчук, І.П. Стимулювання інноваційного розвитку промислових підприємств: стратегічні рішення та фінансові ініціативи [Текст] / І. П. Сидорчук // Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку. – 2016. – С. 29-31.

26.
Скворцов, Д.І. Оцінювання інноваційного розвитку машинобудівних підприємств за допомогою методології виробничих функцій [Текст] / Д. І. Скворцов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – №19(835). – C. 251-259.

27.
Шиян, П. Інноваційні технології у виробництві [Текст] / П. Шиян, В. Домарецький, А. Куц // Харчова і переробна промисловість. – 2010. – №2. – С. 14.

28.
Ярмоленко, Ю.О. Стан та напрями покращення інвестиційно-інноваційного забезпечення аграрного виробництва України [Текст] / Ю. О. Ярмоленко // АгроСвіт. – 2017. – №18. – C. 52-58.

29.
Козик В. В.
Інвестиційно-інноваційний механізм забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств / В. В. Козик, О. Ю. Ємельянов, Т. О. Петрушка // Проблеми економіки. - 2014. - № 1. - С. 52-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2014_1_7

30. Витвицький Я. С.
Механізм управління підприємствами сфери виробництва будівельних матеріалів на інноваційних засадах / Я. С. Витвицький, У. Я. Андрусів // Інноваційна економіка. - 2015. - № 4. - С. 12-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2015_4_3

31.
Гмиря В. П.
Інноваційні механізми кредитування аграрного виробництва України / В. П. Гмиря // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2014. - Т. 19, Вип. 1(2). - С. 95-98. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2014_19_1%282%29__27

32.
Войтюк В. Д.
Організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку технічного потенціалу аграрного виробництва: фінансовий аспект / В. Д. Войтюк, А. В. Войтюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Техніка та енергетика АПК. - 2015. - Вип. 226. - С. 203-210. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_tech_2015_226_24

33. Дейнеко Л. В.
Шляхи та перспективи оновлення потенціалу харчової промисловості України / Л. В. Дейнеко, Е. І. Шелудько // Економічний вісник університету. - 2013. - Вип. 21(1). - С. 82-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2013_21%281%29__14

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ /Інновації на підприємстві.....”