Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть підібрати літературу на тему : "Шляхи підвищення інвестиційної привабливості України"

Фонд НБ ХНУ
1.
Гавловська, Н.І. Методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості національної економіки: переваги та недоліки [Текст] / Н. І. Гавловська, Є. М. Рудніченко, В. І. Гавловська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – №1. – С. 197-202.

2. 330.322
Г85 Гриценко, Л.Л. Взаємодія держави і бізнесу в контексті реалізації державної інвестиційної політики [Текст] : монографія / Л. Л. Гриценко. – Суми : Університетська книга, 2016. – 327 с.

3.
Зельдина, О. Інвестиційна привабливість України в умовах сталого розвитку [Текст] / О. Зельдина // Право України. – 2018. – №5. – С. 60-70.

4.
Зельдіна, О. Захист прав інвесторів як складник інвестиційної привабливості України [Текст] / О. Зельдіна // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – №3. – С. 51-55.

5.
Зельдіна, О.Р. Податкові пільги як складова інвестиційної привабливості України [Текст] / О. Р. Зельдіна, В. В. Гришко // Юридична Україна. – 2018. – №1-2. – С. 52-58.

6.
Кривий, Р.З. Інвестиційна привабливість суб`єктів господарювання України [Текст] / Р. З. Кривий, З. І. Кобеля, О. І. Мельник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №1. – С. 76-80.

7.
Лазебник, Ю.О. Інвестиційна привабливість України з погляду міжнародних рейтингів [Текст] / Ю. О. Лазебник, У. А. Прохорова // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – №20. – С. 34-39.

8. 330.322
М90 Музиченко, А.С. Інвестиційна діяльність в Україні. Проблеми регулювання [Текст] : навч. посіб. / А. С. Музиченко. – К. : Кондор, 2009. – 406с.

9.
Рзаєв, Г.І. Методики оцінки інвестиційної привабливості на рівні країни та перспективи [Текст] / Г. І. Рзаєв, В. О. Вакулова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №3,Т.1. – С. 137-143.

10.
Сізова, Н.Д. Методика визначення оцінки інвестиційної привабливості регіонів України [Текст] / Н. Д. Сізова, О. О. Петрова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №5,Т.1. – С. 171-175.

11.
Ткаченко, O.M. Оцінка інвестиційної привабливості України крізь призму міжнародних рейтингів [Текст] / O. M. Ткаченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – №11. – C. 15-21.

12. 330.322
У67 Управління інвестиціями та інноваціями [Текст] : текст лекцій; навч. посіб. / Г. В. Жаворонкова, О. М. Скібіцький, Т. В. Сівашенко, О. І. Туз. – К. : Кондор, 2011. – 184с.

Електронні ресурси
13. Бєлоусова С. В.
Інвестиційна привабливість України: основні проблеми та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / С. В. Бєлоусова // Причорноморські економічні студії. - 2018. - Вип. 29(1). - С. 5-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_29(1)__3
Попередній перегляд: Завантажити - 170.28 Kb Зміст випуску

14. Буряк А. А.
Пріоритетні напрями підвищення інвестиційної привабливості промисловості регіонів України [Електронний ресурс] / А. А. Буряк // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2016. - Вип. 6(2). - С. 29-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evzdia_2016_6(2)__7
Попередній перегляд: Завантажити - 228.973 Kb Зміст випуску

15. Видобора В. В.
Вплив соціально-економічної нестабільності на інвестиційну привабливість економіки України [Електронний ресурс] / В. В. Видобора // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2018. - № 2. - С. 9-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2018_2_3
Попередній перегляд: Завантажити - 443.702 Kb Зміст випуску

16. Видобора В.
Шляхи підвищення інвестиційної привабливості України в умовах соціально-економічної невизначеності [Електронний ресурс] / В. Видобора // Науковий вісник [Одеського національного економічного університету]. - 2018. - № 2. - С. 57-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2018_2_6
Попередній перегляд: Завантажити - 541.163 Kb Зміст випуску

17. Григоренко Д. А.
Рейтинг інвестиційної привабливості регіонів України [Електронний ресурс] / Д. А. Григоренко // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" . - 2018. - № 1(2). - С. 32-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2018_1(2)__7
Попередній перегляд: Завантажити - 242.315 Kb Зміст випуску

18. Конакова К. М.
Економічні чинники та пріоритети державного регулювання інвестиційної привабливості України [Електронний ресурс] / К. М. Конакова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2018. - Вип. 30(3). - С. 36-39. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2018_30(3)__10
Попередній перегляд: Завантажити - 488.229 Kb Зміст випуску

19. Мороз О. С.
Інвестиційна привабливість об’єктів інвестування і перспективи регіонального розвитку України [Електронний ресурс] / О. С. Мороз // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2018. - Т. 23, Вип. 1. - С. 79-82. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2018_23_1_18
Попередній перегляд: Завантажити - 175.608 Kb

20. Полятикін C. O.
Основні фактори розвитку інноваційно-інвестиційної привабливості регіонів України [Електронний ресурс] / C. O. Полятикін // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2018. - Вип. 17(2). - С. 47-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2018_17(2)__12
Попередній перегляд: Завантажити - 280.937 Kb Зміст випуску

21. Червякова В. В.
Основні проблеми та перспективи підвищення інвестиційної привабливості України [Електронний ресурс] / В. В. Червякова // Економіка та управління на транспорті. - 2017. - Вип. 4. - С. 142–149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eut_2017_4_20
Попередній перегляд: Завантажити - 744.893 Kb Зміст випуску



Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “інвестиції в Україні”, «інвестиційна політика України», «інвестиційна привабливість».
Радимо звертатись до повнотекстових електронних ресурсів інших бібліотек: сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/ ( БД «Наукова періодика України»)