Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> прошу підібрати інформацію за темою "Концепція нової української школи"
КОНЦЕПЦІЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
(2007-2019)

1.

НБ ХНУ

Україна. Кабінет Міністрів. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року [Текст] : розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2017. – № 1. – С. 84-89.

2.
Будій, Н.Д. Концепція успішності особистості учнів і педагогів школи [Текст] / Н. Д. Будій // Обдарована дитина. – 2007. – №5. – С. 7-11.

3.
Концепція літературної освіти школярів у системі профільного навчання [Текст] : Проект // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2007. – №9. – С. 11-.

4.
Ніколенко, О. Концепція літературної освіти в 12-річній загальноосвітній школі [Текст] / О. Ніколенко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2007. – №11-12. – С.26-31.

5.
Литвиненко, О.М. Концепція створення моделі школи демократії [Текст] / О. М. Литвиненко // Виховна робота в школі. – 2009. – №4. – С. 10-17.

6.
Шрайберг, Я.Л. Новая концепция формирования фондов и обслуживания пользователей школьных библиотек в информационной (электронной) среде [Текст] / Я. Л. Шрайберг, А. Л. Цветкова // Научные и технические библиотеки. – 2011. – №4. – С.52-57. – [Рассмотрены принципы создания и функционирования электронной школьной библиотеки].

7. 159.9
С72 Співак, Л.М. Діагностика і корекція "Я - концепції" молодших школярів з низьким рівнем навчальних досягнень [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Співак. – 2-ге вид., доп. – К. : Каравела, 2011. – 224с.8.
Савина, А.К. Новая концепция педагогического надзора - важный фактор повышения качества образования в польской школе [Текст] / А. К. Савина // Инновации в образовании. – 2012. – №3. – С. 134-137.

9. 37
А43 Жолкевська, А. Мультимедіа та його місце у сучасній школі в процесі трудового навчання [Текст] / А. Жолкевська, О. В. Лівшун // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. В 2-х т. – 2010. – Т.1 Вип.5.-Вип.5. – С. 86-87.

10.
Весновська, Н. Ще раз про Концепцію української національної школи [Текст] / Н. Весновська // Завуч. – 2012. – №11. – С. 4-6.

11.
Вачевський, М.В. Концепція навчально-виховного комплексу "школа майбутнього" [Текст] / М. В. Вачевський // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №5. – С. 211-218.

12.
Качнев, В.И. Концепция развития высшей школы [Текст] / В. И. Качнев // Высшее образование сегодня. – 2012. – №9. – С. 21-24.

13.
Редько, В. Концепція підручників з іноземних мов для основної школи [Текст] : 5-9-ті класи / В. Редько // Рідна школа. – 2013. – №1-2. – С. 13-20.

14.
Десятов, Т.М. Концепція впровадження сучасних стандартів професійної освіти у навчальний процес вищої школи на основі компетентнісного підходу: зарубіжний досвід [Текст] / Т. М. Десятов // Порівняльна професійна педагогіка. – 2013. – №1. – С 145-153.

15.
Заліський, А.А. Модернізація системи середньої освіти на Чернігівщині [Текст] / А. А. Заліський // Педагогіка і психологія. – 2013. – №3. – С. 14-16.

16.
Концепція профільного навчання в старшій школі (доопрацьований варіант) [Текст] // Трудова підготовка в сучасній школі. – 2013. – №10. – С. 2-11.

17.
Матвієнко, Т. Ефективна форма виховної роботи в сучасній школі [Текст] / Т. Матвієнко, А. Полударова, В. Щорс // Соціальний педагог. – 2014. – №5. – С. 4-7.

18.
Губенко, О.В. Аналіз концепцій розвитку творчої інтелектуальної обдарованості школярів в умовах сучасної школи й проблема моделювання навчально-виховного процесу [Текст] / О. В. Губенко, В. М. Онацький // Практична психологія та соціальна робота. – 2014. – №11. – С. 73-80.

19.
Черниш, П. Наступність у роботі школи [Текст] / П. Черниш // Завуч. – 2015. – №17. – С. 6-9.

20.
Круцевич, Т. Концепция системи физического воспитания в общеобразовательных школах [Текст] / Т. Круцевич // Теорія і методика фізичного виховання. – 2015. – №2. – С. 72-80.

21.
Ісаєва, О. Формування читача-інтерпретатора у сучасній українській школі [Текст] / О. Ісаєва // Дивослово. – 2016. – №2. – С.25-27.

22.
Волянська, С. Проектне планування роботи школи [Текст] / С. Волянська, Н. Кривенко // Завуч. – 2016. – №10. – С.8-9.

23.
Візія сучасної української школи [Текст] // Педагогічна майстерня. – 2016. – №6. – С. 10-14.

24.
Усатенко, Г. Педагог - це не сліпий виконавець, а творча та відповідальна особистість [Текст] / Г. Усатенко // Педагогічна майстерня. – 2016. – №6. – С. 39-40.

25.
Шелудько, В.В. Школа очима випускників та фахівців [Текст] / В. В. Шелудько // Педагогічна майстерня. – 2016. – №8. – С. 24-27.

26.
Станьте "Шкільним радником" або "Агентом змін" для нової української школи [Текст] // Педагогічна майстерня. – 2016. – №10. – С. 6-8.

27.
Концепцію нової української школи підтримали медіа і громадськість [Текст] // Світ. – 2016. – вересень (№33-34). – С. 1.

28.
100 днів освіти. Про Концепцію нової української школи і нового вчителя [Текст] // Завуч. – 2016. – №19. – С. 4-13.

29.
Ткач, В. Концепція школи: світогляд чи модель? [Текст] / В. Ткач // Дзеркало тижня. – 2016. – 3-9 груд. (№46). – С. 10.

30.
Клочек, Г. Літературна освіта в новій українській школі: стратегія і тактика реформування [Текст] / Г. Клочек // Дивослово. – 2017. – №1. – С. 7-11.

31.
Короденко, М. Нова школа у нових громадах [Текст] / М. Короденко // Освіта України. – 2017. – 30 січня (№3). – С. 10-11.

32.
Матат, Д. Школа знань чи школа цінностей? [Текст] / Д. Матат // Освіта України. – 2017. – 30 січня (№3). – С. 13.

33.
Клочек, Г. Літературна освіта в новій українській школі: стратегія і тактика реформування [Текст] / Г. Клочек // Дивослово. – 2017. – №2. – С. 2-11.

34.
Кузь, В.Г. Нова українська школа за концепцією розвитку освіти на період 2015 - 2025 рр. [Текст] / В. Г. Кузь // Педагогіка і психологія. – 2017. – №1. – С. 21-26.

35.
Семененко, В. Сучасні педагогічні підходи до диференціації процесу фізичного виховання учнів початкової школи [Текст] / В. Семененко, А. Михальчук, Ю. Доценко // Теорія і методика фізичного виховання. – 2017. – №1. – C. 78-81.

36.
Резолюція всеукраїнського науково-практичного форуму "Трудове навчання в контексті проекту "Нова українська школа" [Текст] // Трудова підготовка в рідній школі. – 2017. – №2. – С. 2-3.

37.
Ляшенко, О.І. На шляху до Нової української школи: концептуальні засади і виклики [Текст] / О. І. Ляшенко, Ю. І. Мальований // Педагогіка і психологія. – 2017. – №3. – С. 5-13.

38.
Весельський, Г.А. Проблеми сучасної школи: навчання, виховання та роль вчителя у цьому процесі при заняттях з дітьми-підлітками на уроках фізичної культури [Текст] / Г. А. Весельський // Вісник Кам`янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. – 2009. – №2. – С. 153-161.

39.
Павловський, І.С. Сучасні підходи до формування в школярів здорового способу життя [Текст] / І. С. Павловський, І. Кіріллов, О // Вісник Кам`янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. – 2009. – №2. – С. 207-211.

40.
Підходи до вирішення проблеми професійного зростання [Текст] // Завуч. – 2017. – №21. – С. 20-23.

41.
Кумпан, І. Здоров`язбережувальні технології в сучасній школі [Текст] / І. Кумпан // Завуч. – 2017. – №22. – С. 27-29.

42.
Курок, О. Нова українська школа і підготовка вчителя у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка [Текст] / О. Курок, Г. Кузнецова // Вища школа. – 2017. – №10. – С. 74-89.

43.
Ковганич, Г. Виховання в новій українській школі. Що змінить ситуацію [Текст] / Г. Ковганич, В. Кириченко // Завуч. – 2018. – №2. – С. 4-10.

44.
Остапенко, О.І. Формування готовності старшокласників до військової служби в контексті положень "Нової української школи" [Текст] / О. І. Остапенко, М. В. Тимчик // Фізичне виховання в рідній школі. – 2017. – №6. – С. 36-40.

45.
Курок, В.П. У пошуках змісту трудового навчання учнів нової української школи [Текст] / В. П. Курок, О. С. Благосмислов // Трудова підготовка в рідній школі. – 2018. – №1. – С. 12-14.

46.
Гірний, О.І. На чому будувати теорію виховання для "нової української школи" [Текст] / О. І. Гірний // Філософія освіти. – 2017. – №2. – C. 98-114.

47.
Григорова, Н.В. Сучасна школа в європейському філософсько-освітньому дискурсі [Текст] / Н. В. Григорова // Філософія освіти. – 2017. – №2. – C. 258-261.

48.
Підготовка вчителів Нової української школи [Текст] // Завуч. – 2018. – №5. – С. 4-9.

49.
Кухарчук, П.М. Соціальне партнерство в процесі реформування системи освіти в Україні [Текст] / П. М. Кухарчук, В. О. Плосков // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2017. – №11. – C. 5-9.

50.
Цісар, Н. Нова українська школа: чого ми прагнемо? [Текст] / Н. Цісар // Завуч. – 2018. – №6. – С. 4-9.

51.
Пузиревич, К.В. Як реально створити нову українську школу за 2-3 роки. Акмеологічна проектна лабораторія життєтворчості особистості [Текст] / К. В. Пузиревич // Педагогічна майстерня. – 2018. – №3. – С. 13-22.

52.
Кущ, О.В. Нова українська школа: педагогічна свобода вчителя, безпечний шкільний простір [Текст] / О. В. Кущ // Педагогічна майстерня. – 2018. – №4. – С. 12-16.

53.
Романець, А.О. Навчальні перевантаження - головна перешкода в реалізації освітніх і виховних завдань сучасної школи [Текст] / А. О. Романець // Педагогічна майстерня. – 2018. – №5. – С. 12-18.

54.
Федорченко, А.Ю. Зміна педагогічних підходів у діяльності нової української школи [Текст] / А. Ю. Федорченко // Біологія. – 2018. – №13-14. – С. 15-16.

55.
Косарєва, Н.П. Сучасний погляд на превентивне виховання в новій українській школі [Текст] / Н. П. Косарєва // Виховна робота в школі. – 2018. – №5. – С. 31-43.

56.
Вільхова, Т.В. Застосування маркетингових інструментів у закладах загальної середньої освіти [Текст] / Т. В. Вільхова, Ю. М. Могила // Економіка @ держава. – 2018. – №5. – C. 57-59.

57.
Гриневич, Л. Нові ролі, нові соціальні зв`язки, нова українська школа [Текст] / Л. Гриневич // Освіта України. – 2018. – 20 серп.(№32). – С. 5.

58.
Сучасні підходи до літературної освіти в умовах розбудови Нової української школи. Розвиток творчо-критичного мислення шляхом навчального культурного діалогу [Текст] / Н. Чайковська, С. Ліпатникова, І. Ткач, Л. Казакуца // Зарубіжна література в школах України. – 2018. – №5. – С. 36-46.

59.
Батрун, І.В. Вплив педагогічної практики В.О. Сухомлинського на формування сучасної освіти та систему підготовки школярів до суспільного життя [Текст] / І. В. Батрун // Педагогічна майстерня. – 2018. – №8. – С. 4-8.

60.
Подобєд, М.Б. Психогігієнічні навички педагога в сучасній школі [Текст] / М. Б. Подобєд // Педагогічна майстерня. – 2018. – №9. – С. 38-40.

61.
Виткалова, С. Художній аспект нової української школи [Текст] / С. Виткалова // Вища школа. – 2018. – №7-8. – С. 36-42.

62.
Бабенко, Л. "Так!", - цікавій та сучасній українській школі [Текст] / Л. Бабенко // Фінансовий контроль. – 2018. – №8. – С. 9-12.

63.
Богосвятська, А.-. (Богосвятська, А.-М.) Сучасний урок у Новій українській школі. Спроба рефлексії [Текст] / А. -. Богосвятська, Л. Кудрик // Зарубіжна література в школах України. – 2018. – №9. – С. 6-10.

64.
Ордановська, А.В. Сучасний учитель - агент змін нової української школи [Текст] / А. В. Ордановська // Основи здоров`я. – 2018. – №10. – С. 4-6.

65.
Савченко, О. Сухомлинський і НУШ. (Нова українська школа) [Текст] / О. Савченко // Освіта України. – 2018. – 22 жовт. (№41-42). – С. 14.

66.
Подолян, І.С. Розвиток ключових компетентностей нової української школи на уроці іноземної мови [Текст] / І. С. Подолян // Англійська мова та література. – 2018. – №25-26. – С. 13-28.

67.
Ілляшенко, Т. Реформування початкової школи. Як допомогти дітям із труднощами в навчанні [Текст] / Т. Ілляшенко // Психолог. – 2018. – №23-24. – С. 20-29.

68. 37
Х76 Хомишак, О. Модернізація освітнього процесу з англійської мови у Новій українській школі [Текст] : навч. посіб. / О. Хомишак, О. Патієвич. – Київ : Кондор, 2018. – 116 с.

69.
Лющенко, О.І. Проблеми модернізації змісту освіти в умовах реформування української школи [Текст] / О. І. Лющенко // Педагогіка і психологія. – 2018. – №4. – С. 5-12.

70.
Гуменюк, В. Персоналізація шкільної освіти. Завдання вчителів і системний виклик [Текст] / В. Гуменюк // English. Англійська мова та культура. – 2018. – №24. – С. 14-15.

71. Бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

72. Підготовка вчителя нової української школи : проблеми та шляхи їх вирішення [Текст][Текст]:матеріали міжвуз.(заочної) наук.-практ.конф. ( м.Хмельницький, 28 лют. 2017 р.)/ХГПА .-Хмельницький:ХГПА,2017 .-333 с.-50,00
Шифр: 74.589.83 Авторський знак: П32
73. Засади розвитку української освіти в контексті концепції Нової української школи [Текст][Текст]:матеріали метод.семінару( м.Хмельницький. 18 трав. 2017 р.)/ХГПА; Ф-т початкової освіти та філології; Кафедра педагогіки .-Хмельницький:ХГПА,2017 .-91 с.-40,00
Шифр: 74.589.4 Авторський знак: З-36
74. Підготовка вчителя нової української школи : проблеми та шляхи їх вирішення [Текст][Текст]:матеріали міжвуз.(заочної) наук.-практ.конф. ( м.Хмельницький, 28 лют. 2017 р.)/ХГПА .-Хмельницький:ХГПА,2017 .-333 с.-50,00
Шифр: 74.589.83 Авторський знак: П32
Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського

75.
Харченко О. В.
Нова українська школа: завдання і перспективи / О. В. Харченко // Постметодика. - 2016. - № 2. - С. 2-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Postmetodyka_2016_2_3

76. Довбня В.
Нова українська школа: спроба філософсько-антропологічного осмислення / В. Довбня // Філософія освіти. - 2018. - № 1. - С. 240-258. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhilEdu_2018_1_14

77. Онопрієнко О. В.
Нова українська школа: актуалітети модернізації початкової загальної освіти / О. В. Онопрієнко // Проблеми сучасного підручника. - 2017. - Вип. 19. - С. 244-252. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2017_19_29

78. Лісова Н.
На шляху до Нової української школи / Н. Лісова // Нова педагогічна думка. - 2017. - № 2. - С. 16-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2017_2_6

79. Шабаєва Л. М.
Нова українська школа: філософські основи обґрунтування / Л. М. Шабаєва // Гілея: науковий вісник. - 2017. - Вип. 125. - С. 349-352. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_125_91

80. Завалевський Ю.
Сутність професійної компетентності вчителя в реалізації Концепції Нової української школи / Ю. Завалевський // Нова педагогічна думка. - 2017. - № 1. - С. 11-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2017_1_4

81. Петренко О.
Педагогічний коучинг у діяльності вчителя в контексті реалізації Концепції "Нова українська школа" / О. Петренко // Нова педагогічна думка. - 2018. - № 1. - С. 62-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2018_1_17

82. Фаєвська А.
Організація мультипрофільного навчання учнів на шляху до нової української школи / А. Фаєвська // Нова педагогічна думка. - 2018. - № 2. - С. 35-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2018_2_9

83.
Варяниця Л. О.
Розвиток критичного мислення в умовах нової української школи / Л. О. Варяниця // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. - 2018. - № 1(2). - С. 211-219. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2018_1%282%29__31

84.
Хомишак О. Б.
Електронний підручник з англійської мови – вимога нової української школи / О. Б. Хомишак // Молодий вчений. - 2018. - № 2(2). - С. 646-649. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_2%282%29__49

85.
Махновець Ю.
Тренінг у неформальній освіті вчителів Нової української школи / Ю. Махновець // Естетика і етика педагогічної дії. - 2018. - Вип. 18. - С. 172-182. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eepd_2018_18_18

86. Яценко Т. О.
Підручник української літератури в контексті завдань Нової української школи / Т. О. Яценко // Проблеми сучасного підручника. - 2018. - Вип. 20. - С. 551-559. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2018_20_53

87.
Стельмашук Ж. Г.
Проблема дисциплінованості учнів у контексті формування нової української школи / Ж. Г. Стельмашук, А. П. Панчук // Інноватика у вихованні. - 2018. - Вип. 7(2). - С. 205-212. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2018_7%282%29__25

88. Половіна О. А.
Наступність дошкільної освіти та нової української школи: реалії та перспективи / О. А. Половіна, І. Ліпчевська // Інноватика у вихованні. - 2018. - Вип. 7(1). - С. 203-214. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2018_7%281%29__24

89. Передерій О.
Роль Нової української школи у процесі соціальної адаптації учнів молодшого шкільного віку / О. Передерій // Humanitarium. - 2018. - Т. 41, Вип. 2. - С. 84-92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gvpdpu_2018_41_2_13

90. Ушмарова В. В.
Організація науково-методичної роботи з учителями початкової школи в контексті концепції "Нова українська школа" / В. В. Ушмарова, О. В. Каданер // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. - 2017. - Вип. 54. - С. 340-349. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2017_54_47

91. Бех В. П.
Планетарна особистість у контексті концепції "Нової української школи" / В. П. Бех // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. - 2017. - Вип. 3. - С. 60-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2017_3_8

92. Петренко С. В.
Формування творчої особистості майбутнього учителя Нової української школи: актуалізація ідей В. О. Сухомлинського / С. В. Петренко // Інноватика у вихованні. - 2018. - Вип. 8. - С. 193-201. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2018_8_21

93. Гірний О. І.
На чому будувати теорію виховання для "нової української школи" / О. І. Гірний // Філософія освіти. - 2017. - № 2. - С. 98-114. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhilEdu_2017_2_8

94. Волченко Л. П.
Соціально-психологічні особливості ключових компетентностей учителя нової української школи / Л. П. Волченко // Теоретичні і прикладні проблеми психології. - 2017. - № 2. - С. 55-64. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tippp_2017_2_8

95. Єсьман І. В.
"Дитина, батьки, вчитель" у контексті концепції "Нової української школи" / І. В. Єсьман // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. - 2017. - Вип. 77(1). - С. 90-93. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2017_77%281%29__19

96. Олешко П. С.
Післядипломна педагогічна освіта області в умовах "Нової української школи" / П. С. Олешко // Педагогічний пошук. - 2017. - № 3. - С. 3-6. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedp_2017_3_3

97. Коропатник М. М.
Медійна та інформаційна грамотність – одна із важливих компетентностей, які має формувати нова українська школа: виклики інформаційного суспільства / М. М. Коропатник // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки. - 2017. - № 3. - С. 99-106. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2017_3_14

98. Гришкова Р.
Трансформація вищої освіти України з позицій "Нової української школи" / Р. Гришкова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2017. - № 3. - С. 15-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2017_3_4

99. Гао В.
Гострі кути реалізації концепції "нової української школи" у дискурсі ідеї глобальної освіти / В. Гао // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2017. - Вип. 69(1). - С. 184-188. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2017_69%281%29__28

100. Лавренчук В.
Реалізація ціннісних концептів мовно-літературної освіти в аспекті нової української школи / В. Лавренчук // Нова педагогічна думка. - 2018. - № 1. - С. 100-105. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2018_1_26

101. Гриньова В. С.
Виховання майбутнього вчителя для нової української школи / В. С. Гриньова // Імідж сучасного педагога. - 2016. - № 9. - С. 63-64. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2016_9_19

102. Приходько О. Ю.
Принципи інтеграції ключових компетентностей у концепції нової української школи (на матеріалі мовно-літературної освітньої галузі) / О. Ю. Приходько // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. - 2017. - Вип. 15. - С. 19-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ozfm_2017_15_9

103. Ткаченко Н.
Теоретико-методологічні основи формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземної мови з урахуванням положень Концепції "Нова українська школа" / Н. Ткаченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2016. - № 9. - С. 189-200. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2016_9_19

104. Унгурян І. К.
Формування гуманних взаємовідносин педагога та учня як складова педагогіки партнерства нової української школи / І. К. Унгурян // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. - 2017. - Вип. 4. - С. 330-335. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2017_4_37

105. Петренко С. В.
Інформаційно-цифрова компетентність учня у контексті формування нової української школи / С. В. Петренко // Інноватика у вихованні. - 2017. - Вип. 6. - С. 144-156. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2017_6_19

106. Мелаш В. Д.
Методична підготовка майбутнього вчителя початкової школи до формування екологічної компетентності в умовах нової української школи / В. Д. Мелаш, А. Б. Варениченко, К. С. Безталанна // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. - 2018. - Вип. 151(1). - С. 262-265. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2018_151%281%29__60

107.
Черкащина Т.
Діяльність навчально-практичного центру самопізнання та особистісно-професійного самовдосконалення педагогічних працівників у контексті реалізації ідей Концепції Нової української школи / Т. Черкащина, Л. Северинчук // Нова педагогічна думка. - 2018. - № 1. - С. 30-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2018_1_8

108. Лях Г. Р.
Принципи загальнолюдського природного виховання Ж. -Ж. Руссо у контексті розбудови нової української школи / Г. Р. Лях, Є. М. Данильченко // Молодий вчений. - 2018. - № 7(1). - С. 115-118. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_7%281%29__27

109. Стельмашук Ж. Г.
Актуальність ідей В. О. Сухомлинського у контексті завдань нової української школи / Ж. Г. Стельмашук // Інноватика у вихованні. - 2018. - Вип. 8. - С. 243-250. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2018_8_26

110. Фесенко Г. А. 
Методичний коворкінг як інноваційна форма підготовки майбутніх учителів математики до підвищення фінансової грамотності учнів нової української школи / Г. А. Фесенко // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. - 2018. - Вип. 168. - С. 270-274. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2018_168_68

111.
Наукова бібліотека Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова

112. Сікорський, П. Як швидко і якісно зреалізувати ідеї концепції "Нова українська школа"? [Текст] / П. Сікорський // Освіта. – 2017. – № 21-22.- 24 травня-1 червня. – С. 5.

113. Нова українська школа: порадник для вчителя [Текст] / Н. З. Софій, О. В. Онопрієнко, Ю. М. Найда [та ін.] ; під заг. ред. заг. ред. Н.М. Бібік. – К. : Плеяди, 2017. – 206 с. – ISBN 978-966-2432-43-5.
Шифр: 37:811.161.2(0.034) Авторський знак: Н72

114. Шулікін, Д. Нова українська школа й інклюзивна освіта [Текст] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2017. – № 14.- 10 квітня. – С. 5.
Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ Cередня школа”