Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня. Підберіть будь ласка літературу до курсової роботи на тему "фіскальна політика української держави" і щоб роки були не пізніше ніж 2014 рік до сьогодення
1.
Богдан, І.В. Економіко-математичні моделі для діагностики фіскальної політики [Текст] / І. В. Богдан, Д. В. Коноваленко, Т. Ю. Яра // Фінанси України. – 2018. – №3. – C. 43-66.

2.
Богдан, І.В. Проциклічна чи антициклічна фіскальна політика: методи діагностики [Текст] / І. В. Богдан // Економіка України. – 2016. – №11. – С. 45-57.

3.
Вдовиченко, А. Вплив економічних і політичних циклів на дискреційну складову фіскальної та монетарної політики в Україні [Текст] / А. Вдовиченко, Г. Орос // Світ фінансів. – 2014. – №2. – С. 7-19.

4.
Гасанов, С.С. Фіскальні правила і фіскальна відповідальність: контекст економічної безпеки [Текст] / С. С. Гасанов // Фінанси України. – 2018. – №3. – C. 7-23.

5. 338
А43 Дубицька, Л.B. Аналіз фіскальних інструментів антикризового регулювання економіки України [Текст] / Л. B. Дубицька, Л. С. Любохинець // Актуальні проблеми економіки в умовах глобальних викликів. – 2015. – Вип.10. – С. 29-31.

6.
Дяченко, С.А. Фіскальна децентралізація як тенденція реформування міжбюджетних відносин [Текст] / С. А. Дяченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – №21. – С. 89-95.

7.
Єфименко, Т.І. Розвиток інституційних засад взаємодії фіскальної та монетарної політик України [Текст] / Т. І. Єфименко // Економіка України. – 2017. – №12. – C. 13-33.

8.
Жовтянник, Н.С. Генезис фіскальної політики та перспективи її розвитку в Україні [Текст] / Н. С. Жовтянник // АгроСвіт. – 2017. – №5. – С. 40-48.

9.
Іваницька, О.М. Застосування рекомендацій МВФ і міжнародного досвіду в практиці управління фіскальними ризиками [Текст] / О. М. Іваницька, Т. В. Кощук // Фінанси України. – 2018. – №11. – C. 39-53.

10.
Іваницька, О.М. Методологічні засади ідентифікації фіскальних ризиків [Текст] / О. М. Іваницька, Т. В. Кощук // Фінанси України. – 2018. – №6. – C. 45-57.

11.
Касперович, Ю.В. Методичні підходи до оцінки фіскальних втрат України внаслідок гібридної війни РФ [Текст] / Ю. В. Касперович // Економіка @ держава. – 2018. – №12. – С. 8-10.

12.
Коновалова, І. Трансформація змісту фіскальної політики: цілі та взаємозв`язки [Текст] / І. Коновалова // Ринок цінних паперів України. – 2014. – №9-10. – С. 11-24.

13.
Кудряшов, В.П. Рекомендації МВФ з питань фіскальної політики та їх урахування в Україні [Текст] / В. П. Кудряшов // Економіка України. – 2016. – №10. – С. 3-19.

14.
Кудряшов, В.П. Управління бюджетними операціями з урахуванням фіскальних правил [Текст] / В. П. Кудряшов // Фінанси України. – 2018. – №12. – С. 31-51.

15.
Лук’яненко, І.Г. Взаємозв’язок монетарної та фіскальної політик в Україні [Текст] / І. Г. Лук’яненко, П. А. Дадашова // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №5. – С. 295-307.

16.
Махова, 3. Вплив податків на довготривале економічне зростання як актуальна проблема фіскальної політики [Текст] / 3. Махова, І. Котлан // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №7. – С. 418-428.

17.
Мискін, Ю.І. Сутність фіскально-регуляторного потенціалу бюджетної політики [Текст] / Ю. І. Мискін // Економіка @ держава. – 2018. – №4. – C. 79-82.

18.
Міняйло, О. Планування видатків державного бюджету в контексті національної фіскальної політики [Текст] / О. Міняйло // Ринок цінних паперів України. – 2014. – №3-4. – С. 29-36.

19.
Петраков, Я.В. Застосування фіскальних інструментів у процесі модернізації електроенергетики в Україні: від нормопроектування до оцінки впливу [Текст] / Я. В. Петраков // Фінанси України. – 2018. – №9. – С. 112-129.

20.
Петрова, І. Нормотворчий процес і стадії нормотворчості в діяльності державної фіскальної служби України [Текст] / І. Петрова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2017. – №5(865). – C. 308-315.

21.
Римарська, Р.Ю. Фіскальна політика та економічне зростання в Україні [Текст] / Р. Ю. Римарська // Стратегічні пріоритети. – 2015. – №3. – C. 79-85.

22.
Соколовська, А. Фіскальна політика в Україні та її макроекономічні наслідки [Текст] / А. Соколовська // Фінанси України. – 2014. – №11. – С. 17-32.

23.
Сучасні детермінанти Фіскальної політики: локальний та міжнародний вимір [Текст] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – №3. – С. 146-149.

24.
Тимошенко, А.О. Еволюція фіскальної політики України [Текст] / А. О. Тимошенко // Економіка @ держава. – 2017. – №9. – С. 48-52.

25.
Тимошенко, А.О. Фінансова децентралізація — одна із складових модернізації фіскальної політики України [Текст] / А. О. Тимошенко // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №17. – C. 27-32.

26.
Шапоренко, О. Фіскальні правила в Україні та шляхи удосконалення механізму їх застосування [Текст] / О. Шапоренко // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – №9. – С. 92-101.

27.
Швець, С.М. Застосування золотого правила фіскального режиму: уроки для України [Текст] / С. М. Швець // Фінанси України. – 2018. – №9. – С. 91-111.

28.
Ярема, Я.Р. Механізм реалізації стимулюючого потенціалу фіскальної політики [Текст] / Я. Р. Ярема // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №2 Т.1. – С. 210-213.
29.
Ястремський, О.І. Фіскальний стрес-тест: генеза, класифікація, застосування, розвиток [Текст] / О. І. Ястремський // Фінанси України. – 2018. – №10. – C. 54-69.

30. Соколовська А. М.
Фіскальна політика в Україні та її макроекономічні наслідки / А. М. Соколовська // Фінанси України. - 2014. - № 11. - С. 17-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2014_11_4

31. Богдан І. В.
Проциклічна чи антициклічна фіскальна політика: методи діагностики / І. В. Богдан // Економіка України. - 2016. - № 11. - С. 45-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2016_11_5

32. Мельник В. М.
Фіскальна політика держави в умовах фінансової кризи / В. М. Мельник // Фінанси України. - 2008. - № 11. - С. 11-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2008_11_3

33. Дулік Т. О
Вектори розвитку сучасної фіскальної політики України / Т. О Дулік, Т. Ю. Александрюк // International scientific journal. - 2016. - № 2. - С. 107-115. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2016_2_25

34. Полозенко Д. В.
Монетарна і фіскальна політика в умовах бюджетного дефіциту України / Д. В. Полозенко // Економіка АПК. - 2015. - № 2. - С. 36-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2015_2_7

35. Римарська Р. Ю.
Фіскальна політика та економічне зростання в Україні / Р. Ю. Римарська // Стратегічні пріоритети. - 2015. - № 3. - С. 79-85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spa_2015_3_13

36. Сідельникова Л. П.
Апологетика податково-боргової складової фіскальної політики України / Л. П. Сідельникова // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2013. - Вип. 2(2). - С. 74-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2013_2%282%29__13

37. Ракул О. В.
Генеза державної фіскальної політики в Україні / О. В. Ракул // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ . - 2016. - № 2. - С. 229-236. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aymvs_2016_2_23

38.
Карлін М. І.
Соціальна і фіскальна політика держави: проблеми регіональної координації в умовах нового етапу глобалізації / М. І. Карлін // Демографія та соціальна економіка. - 2014. - № 2. - С. 34-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dse_2014_2_5

39. Тимошенко А. О.
Шляхи підвищення ефективності фіскальної політики України / А. О. Тимошенко // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2017. - Вип. 6(2). - С. 96-103. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evzdia_2017_6%282%29__22

40. Городецька Т. Е.
Автоматичні механізми сучасної фіскальної політики України / Т. Е. Городецька, О. С. Сендецький // Молодий вчений. - 2017. - № 3. - С. 613-617. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_3_144

41. Кміть В. М.
Напрями підвищення ефективності фіскальної політики України в аспекті розвитку підприємництва / В. М. Кміть, Н. І. Малаховська // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2015. - Т. 20, Вип. 3. - С. 232-236. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2015_20_3_54

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ фіскальна політика”