Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Можливий список джерел для курсової роботи з макроекономіки. На тему : Аналіз економічних ризиків макроекономічної політики в умовах
>>> глобалізації та транснаціоналізації.
1.
Богдан, Т.П. Глобальні умови та внутрішні ризики функціонування валютно-фінансової сфери України [Текст] / Т. П. Богдан // Фінанси України. – 2017. – №1. – С. 52-74.

2. 63
Н34 Ковач, М.Й. Глобалізація як передумова трансформації контрольних функцій держави [Текст] / М. Й. Ковач // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.2. – C. 253-259.

3.
Куцик, П. Механізми діяльності та стратегії розвитку транснаціональних корпорацій як ключових акторів сучасної глобалізованої економіки [Текст] / П. Куцик, О. Ковтун // Економіст. – 2015. – №2. – С. 18-24.

4.
Кучер, Г.В. Трансформація ролі держави як джерела фінансування суспільного розвитку в умовах глобалізації [Текст] / Г. В. Кучер // Економіка @ держава. – 2017. – №8. – C. 27-31.

5. 338
А43 Лабунець, В.О. Макроекономічний аналіз сучасного ринку праці України в умовах глобалізації економіки [Текст] / В. О. Лабунець, В. В. Нікулін // Актуальні проблеми економіки в умовах глобальних викликів. – 2016. – Вип.11. – С. 90-96.

6.
Лютий, І.О. Глобальна економічна криза: загрози та ризики в функціонуванні системи [Текст] / І. О. Лютий, М. В. Кравченко // Економіка @ держава. – 2014. – №7. – С. 24-28.

7.
Мадяр, Р.О. Транснаціоналізація українського бізнесу в глобальній економіці [Текст] / Р. О. Мадяр, Ю. Б. Кушнір, М. І. Далекорей // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №11. – C. 26-31.

8.
Мелещенко, А.І. Сучасні тенденції функціонування та розвитку транснаціональних корпорацій і їх вплив на світову економіку в умовах глобалізації [Текст] / А. І. Мелещенко, Ю. В. Цимбал // Інвестиції : практика та досвід. – 2016. – №1. – С. 19-24.

9.
Момот, О. Роль транснаціональних банків у трансмісії глобального системного ризику [Текст] / О. Момот // Світ фінансів. – 2017. – №2. – С. 170-179.

10.
Ожеван, М.А. Глобальна війна стратегічних наративів: виклики та ризики для України [Текст] / М. А. Ожеван // Стратегічні пріоритети. – 2016. – №4. – C. 30-40.

11.
Оксенюк, С.Г. Ефективність кластерної політики в умовах глобалізаційних ризиків [Текст] / С. Г. Оксенюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №2,Т.1. – С. 222-226.

12.
Радзіховська, Л.М. Порівняльні методи кількісного аналізу економічних ризиків [Текст] / Л. М. Радзіховська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.2. – С. 23-26
13.
Резнікова, Н.В. Інтеграційні прояви неозалежності: ризики регіональної взаємозалежності в контексті протиріч глобалізації [Текст] / Н. В. Резнікова, О. А. Іващенко // Інвестиції : практика та досвід. – 2016. – №6. – С. 7-11.

14.
Резнікова, Н.В. Нова норма світової економіки: зміст та ключові ознаки глобальних ризиків у контексті неозалежності [Текст] / Н. В. Резнікова, О. А. Іващенко // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №9. – С. 5-10.

15.
Сардак, С.Е. Трансформація геоекономічних інтересів суб`єктів глобальної макроекономічної політики [Текст] / С. Е. Сардак // Економіка @ держава. – 2015. – №8. – С. 10-13.

16.
Сіденко, В.Р. Глобальні структурні трансформації та тренди економіки України [Текст] / В. Р. Сіденко // Економіка і прогнозування. – 2018. – №1. – С. 37-57.

17. 330.101.541
С60 Солонінко, К.С. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / К. С. Солонінко. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 200 с.

18.
Стучинська, Н.П. Рівень глобалізації: кількісне обгрунтування якісних трансформацій [Текст] / Н. П. Стучинська // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №10. – С. 100-105.

19.
Тихончук, Л.Х. Вплив процесів транснаціоналізації на державне управління в глобальній економіці [Текст] / Л. Х. Тихончук // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №22. – C. 76-81.

20. 330.101.541
Т98 Тюхтенко, Н.А. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / Н. А. Тюхтенко, К. М. Синякова. – 2-ге вид., доп. та перероб. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 352 с
21.
Уманців, Ю.М. Економічна політика держави за умов глобальних трансформацій [Текст] / Ю. М. Уманців, О. І. Міняйло // Економіка України. – 2018. – №9. – С. 37-49.

22.
Хмелевський, О.В. Глобалізація міжнародного економічного середовища за впливом на міжнародний бізнес транснаціональних корпорацій [Текст] / О. В. Хмелевський, Н. О. Керницька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – №3,Т.1. – С. 235-239.

23.
Швець, Ю.О. Основні етапи розвитку транснаціональних компаній та їх зв`язок з глобалізацією [Текст] / Ю. О. Швець, Т. А. Сухаренко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №3,Т.1. – С. 204-209.

24.
Шумська, С.С. Глобальні виклики та внутрішні ризики економічного розвитку України [Текст] / С. С. Шумська // Економіка @ держава. – 2015. – №7. – С. 40-44.

25.
Гражевська Н. І.
Системні ризики глобалізації економіки України / Н. І. Гражевська // Економічний вісник Національного гірничого університету. - 2008. - № 1-2. - С. 112-117. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2008_1-2_18

26.
Білорус О. Г.
Фінансова глобалізація: парадигмальні зрушення й ризики / О. Г. Білорус, О. В. Гаврилюк // Фінанси України. - 2013. - № 7. - С. 7-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2013_7_3

27. Шконда В. В.
Постіндустріальна глобалізація: системні ризики, регуляторна модель попередження глобалізаційних викликів і загроз / В. В. Шконда, А. В. Кальянов // Наукові праці МАУП. Політичні науки. - 2015. - Вип. 44. - С. 4-10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmaupp_2015_44_3

28.
Смовженко Т.
Макроекономічна політика України в 2014–2019 рр. : банківська і фінансова сфери / Т. Смовженко, Г. Багратян, І. Кравченко // Вісник Національного банку України. - 2014. - № 10. - С. 20-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnbu_2014_10_4

29.
Гудим К.
Транснаціоналізація як чинник глобалізації / К. Гудим // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2014. - № 4. - С. 33-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2014_4_4

30.
Валіулліна З. В.
Підходи гіперглобалістів до вивчення теорії транснаціоналізації / З. В. Валіулліна // Бізнес Інформ. - 2017. - № 7. - С. 19-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2017_7_4

31. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ Макроекономічний ризик”