Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> допоможіть підібрати літературу на курсову за темою: "Роль транснаціональних банків у
>>> світовому господарстві"
1.
Бортніков, Г.П. Гармонізація механізму управління ризиками банків із міжнародними стандартами [Текст] / Г. П. Бортніков, О. О. Любіч // Фінанси України. – 2017. – №3. – С. 70-85.

2.
Момот, О. Роль транснаціональних банків у трансмісії глобального системного ризику [Текст] / О. Момот // Світ фінансів. – 2017. – №2. – С. 170-179.

3. 63
Н34 Панасенко, Г.О. Міжнародна банківська конкуренція [Текст] / Г. О. Панасенко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.2. – С. 237-242.

4.
Панченко, Є. Суть і сучасні форми прояву конкурентоспроможності транснаціональних банків [Текст] / Є. Панченко, В. Коваль // Ринок цінних паперів України. – 2012. – №1-2. – С. 3-13.

5. 63
Н34 Романик, О.Р. Вдосконалення банківського нагляду і регулювання діяльності вітчизняних банків відповідно до міжнародних стандартів [Текст] / О. Р. Романик // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.17. – С. 278-285.

6.
Ткаченко, Н. Науково-методичний підхід до кількісного оцінювання впливу функціонування банків з участю транснаціонального банківського капіталу на банківську систему України [Текст] / Н. Ткаченко, О. Момот // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – №3. – С. 46-59.

7.
Ткаченко, Н. Систематизація ефектів, що породжені експансією транснаціонального банківського капіталу [Текст] / Н. Ткаченко, О. Момот // Світ фінансів. – 2018. – №3. – С. 80-91.

8. 336.7
Ф76 Фоменко, Є.О. Сучасна стратегія діяльності комерційних банків України на міжнародному ринку фінансових послуг : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Є. О. Фоменко. – К., 2013. – 21 с.

9. 336.7
Ш59 Шило, В.П. Організація міжнародних банківських операцій [Текст] : навч. посіб. / В. П. Шило, В. Н. Васькова. – К. : Професіонал, 2008. – 224с.
10.
Яншина, А.М. Корпоративна відповідальність фінансових транснаціональних компаній [Текст] / А. М. Яншина // Фінанси України. – 2013. – №1. – С. 113-123.

11. Макарчук К. О.
Транснаціональні корпорації та транснаціональні банки як суб’єкти міжнародного бізнесу / К. О. Макарчук // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. - 2014. - № 1144, вип. 3(1). - С. 41-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhMv_2014_1144_3%281%29__10

12. Запотічна Р. А.
Вплив кредитної діяльності транснаціональних банків назовнішню заборгованість України / Р. А. Запотічна // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2017. - Вип. 2(1). - С. 18-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evzdia_2017_2%281%29__5

13. Нікітіна Т. А.
Концентрація та централізація капіталу як фактор економічного зростання / Т. А. Нікітіна // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2013. - № 48. - С. 183-187. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2013_48_32
Досліджено концентрацію та централізацію капіталу як фактор, що впливає на економічне зростання. Розглянуто основні фактори економічного зростання. Виявлено роль сучасних форм концентрації та централізації капіталу, таких як транснаціональні корпорації, транснаціональні стратегічні альянси, транснаціональні банки та фінансово-промислові групи у економічному зростанні.


14. Момот О. М.
Оцінювання відкритості банківської системи України до транснаціональної експансії банківського капіталу / О. М. Момот // Економічний простір. - 2018. - № 133. - С. 144-156. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2018_133_15
Момот О. М.
Практичні аспекти формування конкурентних засад транснаціоналізації капіталу вітчизняних банків / О. М. Момот // Причорноморські економічні студії. - 2018. - Вип. 33. - С. 192-198. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_33_40

15. Кулай А. В.
Роль транснаціональних банків у формуванні ринку банківських послуг ЄС / А. В. Кулай // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси. - 2014. - Вип. 11(3). - С. 105-121. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2014_11%283%29__12

16. Момот О. М.
Економічна природа транснаціональних банків / О. М. Момот // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Економіка. - 2016. - Вип. 2. - С. 89-92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2016_2_17

17. Сагач О.В.
Процеси транснаціоналізації банківської діяльності та перспективи їхнього розвитку в світі та Україні / О.В. Сагач, К.В. Юденкова // Географія та туризм. - 2012. - Вип. 20. - С. 256-262. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2012_20_37

18. Оглобля Я. О.
Основи стратегічного переформування регулювання діяльності транснаціональних банків у світі / Я. О. Оглобля // Молодий вчений. - 2015. - № 10(2). - С. 64-68. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_10%282%29__17

19. Запотічна Р. А.
Вплив кредитної діяльності транснаціональних банків назовнішню заборгованість України / Р. А. Запотічна // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2017. - Вип. 2(1). - С. 18-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evzdia_2017_2%281%29__5

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ Міжнародні фінанси”