Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> допоможіть підібрати літературу до курсової роботи на тему: " Проблема дефляції: світова практика"
1. 330.101.541
Б17 Базилевич, В. Макроекономіка [Текст] : підручник / В. Базилевич, К. Базилевич, Л. Баластрик за ред. В.Д. Базилевича. – 3-тє вид., випр. – К. : Знання, 2006. – 623с.

2. 330.101.541
Б17 Базилевич, В. Макроекономіка [Текст] : підручник / В. Базилевич, К. Базилевич, Л. Баластрик за ред. В.Д. Базилевича. – К. : Знання, 2007. – 703с.

3.
Башта, В. На порозі великих неприємностей [Текст] : [Україну поглинає дефляційна депресія] / В. Башта, С. Следзь // Дзеркало тижня. – 2013. – 23-29 листоп. (№43-44). – С. 10.

4.
Драшкович, М. Можливі наслідки низької інфляції в Чорногорії [Текст] / М. Драшкович, С. Лакич // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №3. – С. 73-79.

5.
Пензин, П. Об угрозе дефляции в мировой экономике [Текст] / П. Пензин // Мировая экономика и международные отношения. – 2004. – №5. – С. 12-17.

6. Беседін В. Ф. Дефляційна складова валового внутрішнього продукту / В. Ф. Беседін // Формування ринкових відносин в Україні. - 2016. - № 1. - С. 8-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2016_1_4

7. Волошина Е. А. Особенности влияния инфляции и дефляции на отраслевое развитие экономики Украины [Електронний ресурс] / Е. А. Волошина, В. С. Мариношенко // Научный вестник Донбасской государственной машиностроительной академии. - 2016. - № 3. - С. 183-187. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvdgma_2016_3_27

8. Дунаев Б. Б. Дефляционное регулирование рыночного равновесия [Електронний ресурс] / Б. Б. Дунаев, Л. В. Кириленко // Кибернетика и системный анализ. - 2018. - Т. 54, № 2. - С. 95-108.

9. Раквиашвили А.А. Дефляция и экономический рост - Финансы: Теория и Практика, 2010/ - Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/deflyatsiya-i-ekonomicheskiy-rost

10. Слепов В.А., Мещерский Д.Б. Инфляция и дефляция как макроэкономические риски - Дайджест-финансы, 2011- Режим доступу:
https://cyberleninka.ru/article/n/inflyatsiya-i-deflyatsiya-kak-makroekonomicheskie-riski

11. Гринин Л.Е., Коротаев А.В.Инфляционные и дефляционные тренды мировой экономики, или распространение «японской болезни» - Режим доступу:
https://cyberleninka.ru/article/n/inflyatsionnye-i-deflyatsionnye-trendy-mirovoy-ekonomiki-ili-rasprostranenie-yaponskoy-bolezni

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Дефляція.”