Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня! Прошу надати допомогу у підборі літератури (автореферати, дисертації, публікації статтей, підручники, посібники та ін.) для написання дисертації на тему "Адміністративно-правове забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності Державної прикордонної служби України в контексті євроінтеграції". Заздалегідь вдячний за співпрацю!
1.
Алексійчук, М. Організаційно-правові засади здійснення прикордонного контролю осіб [Текст] / М. Алексійчук, О. Костин // Митна справа. – 2010. – №5. – С. 30-36.

2.
Алєксєєва, К.А. Аналіз процесу опрацювання web-ресурсу інформаційного продукту на основі нечіткої логіки та контент-аналізу [Текст] / К. А. Алєксєєва, А. Ю. Берко, В. А. Висоцька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2016. – №3(843). – C. 122-134.

3. 355
Б68 Блажук, О.А. Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до застосування інформаційно-телекомунікаційних технологій у забезпеченні системи зв`язку прикордонних підрозділів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / О. А. Блажук. – Хмельницький, 2012. – 233 с.

4.
Варенко, В.М. Інформаційно-аналітична діяльність [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. М. Варенко. – Київ : Університет «Україна», 2014. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Назва з екрана.

5. 378
В31 Веретільник, В.В. Розвиток військово-спеціальної компетентності офіцерів-прикордонників у процесі фахової підготовки в магістратурі : дис. ...канд. пед. наук : 13.00.04 / В. В. Веретільник. – Хмельницький, 2018. – 247 с.

6.
Гоблик, В.В. Роль єврорегіонів у розвитку економічного співробітництва прикордонних регіонів України та країн-членів ЄС [Текст] / В. В. Гоблик // Економіка @ держава. – 2015. – №7. – С. 14-18.

7.
Дем`янюк, Ю. Організаторська компетентність як результат професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників [Текст] / Ю. Дем`янюк, О. Ставицький // Вища школа. – 2016. – №1. – С. 88-99.

8.
Джулій, В.М. Аналіз методів та засобів прихованої передачі інформації [Текст] / В. М. Джулій, Є. О. Коврига // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2014. – №3. – С. 179-183
9.
Діденко, О. Креативність у структурі професійної готовності офіцера-прикордонника: суперечливий характер, компонентний склад і зміст [Текст] / О. Діденко // Вища школа. – 2016. – №1. – С. 88-97.

10.
Зьолка, В. Адміністративно-правові основи інформаційного забезпечення управлінської діяльності в державній прикордонній службі України [Текст] / В. Зьолка // Митна справа. – 2011. – №3. – С. 31-38.

11.
Зьолка, В. Встановлення змісту категорій "система" та "структура" на основі аналізу адміністративно-правових основ діяльності державної прикордонної служби України [Текст] / В. Зьолка // Право України. – 2012. – №8. – С. 244-248.

12.
Зьолка, В. Удосконалення лінгвістично-юридичного тлумачення ключових понять у сфері роботи з персоналом у Державній прикордонній службі України [Текст] / В. Зьолка // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – №8. – С. 68-71.

13.
Іщук, О.І. Методи організації і пошуку інформації в інформаційно-аналітичних системах [Текст] / О. І. Іщук, О. В. Огнєвий // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2014. – №4. – С. 149-152.
14. 37
А43 Кабачинський, М.І. Діяльність прикордонних військ України на міжнародній арені [Текст] / М. І. Кабачинський, М. П. Олійник // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2007. – Вип. 3. – С. 55-58.

15.
Карпова, Т.О. Аналіз розвитку інформаційно-комунікаційної галузі в Україні [Текст] / Т. О. Карпова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №4,Т.3. – С.249-254.

16.
Костін, О. Організаційно-правові засади здійснення прикордонного контролю транспортних засобів та вантажів [Текст] / О. Костін // Митна справа. – 2010. – №6. – С. 49-54.

17.
Кукін, І.В. Удосконалення процесів управління у сфері прикордонної безпеки України [Текст] / І. В. Кукін // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №17. – С. 81-84.

18.
Кушнір, І. Окремі аспекти правового регулювання спільної діяльності державної прикордонної служби України з населенням прикордонних регіонів [Текст] / І. Кушнір // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №11. – С. 116-119. – [Адміністративне право].

19.
Ланде, Д.В. Аналіз інформаційних потоків у глобальних комп’ютерних мережах [Текст] / Д. В. Ланде // Вісник НАН України. – 2017. – №3. – C. 45-53.

20. Лисак, П. П.Аналіз зарубіжного досвіду формування та реалізації прикордонної політики / П. П. Лисак // Інвестиції: практика та досвід. — 2014. — № 22. — С. 148-151.
21. Манокін, Є. В.Модель прийняття управлінських рішень щодо забезпечення інформаційної безпеки в органах управління державної прикордонної служби України / Є. В. Манокін // Інвестиції: практика та досвід. — 2015. — № 1. — С. 130-135.
22.
Махнюк, А.В. Методика аналізу ризиків у сфері прикордонної безпеки [Текст] / А. В. Махнюк // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №10. – С. 116-119.

23.
Махнюк, А.В. Стан запровадження системи аналізу ризиків у прикордонних відомствах держав-членів Європейського Союзу [Текст] / А. В. Махнюк // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №6. – С. 122-125.

24.
Мота, А. Адміністративно-правовий механізм ідентифікації нелегальних мігрантів, які виявляються органами Державної прикордонної служби України [Текст] / А. Мота // Право України. – 2018. – №1. – С. 184-195.

25.
Мушак, Н. Україна на шляху до безвізового режиму з Європейським Союзом: роль та значення угод про місцевий прикордонний рух [Текст] / Н. Мушак Н. Мушак // Віче. – 2014. – №23. – С. 12-16.

26. Плахотний, М. П.Нормативно-правове регулювання діяльності державної прикордонної служби україни в системі забезпечення національної безпеки / М. П. Плахотний // Інвестиції: практика та досвід. — 2013. — № 23. — С. 143-146.
— Досліджується процес нормативно-правового забезпечення етапів створення, становлення та розвитку Прикордонних військ — Державної прикордонної служби України. Аналізується законотворча діяльність держави. Визначаються сфери діяльності Прикордонної служби на основі законодавчої бази як одного з основних суб’єктів системи забезпечення національної безпеки України

27.
Плешко, В.К. Особливості формування та реалізації єдиної державної політики у сфері прикордонної безпеки країнами Європейського Союзу [Текст] / В. К. Плешко // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №3. – С. 102-105.

28. 004
Р65 Розподілені інформаційно-аналітичні системи [Текст] : метод. вказівки до самостійного вивч. курсу для студ. напрямів підготовки "Прикладна математика" та "Інформатика" / уклад.: Р.С. Ярмолюк, А.Т. Ярмолюк. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 90 с..

29.
Селезнева, О. Аналіз інформаційної свідомості з позиції інформаційного права [Текст] / О. Селезнева // Право України. – 2015. – №4. – С. 145-150. – [Інформаційне право].

30.
Серватюк, В.М. Залучення міжнародної допомоги на прикладі державної прикордонної служби України [Текст] / В. М. Серватюк, В. В. Івко // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №12. – С. 109-112.

31. Сіцінський, А. С.Аналіз законодавчого забезпечення державного управління прикордонною безпекою України / А. С. Сіцінський // Економіка та держава. — 2013. — № 3. — С. 118-120.
32.
Сокуренко, В.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення оборонного сектору України в контексті публічного адміністрування [Текст] / В. В. Сокуренко // Митна справа. – 2015. – №5. – С. 44-49.

33.
Сопілко, І. Правова природа інформаційно-аналітичної діяльності [Текст] / І. Сопілко // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – №12. – С. 88-92.

34.
Стайкуца, С.В. Оцінка інформаційної та фізичної безпеки системи аналітично-прогностичної інформаціЇ [Текст] / С. В. Стайкуца // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2014. – №4. – С. 220-225.

35. 681.2
В47 Толбатов, С.В. Результати реалізації інформаційної технології аналізу та оцінки робіт [Текст] / С. В. Толбатов // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-14-2015). – 2015. – С. 144-146.

36.
Царенко, С. Адміністративно-правове регулювання інтегрованого прикордонного менеджменту в державах-членах Європейського Союзу [Текст] / С. Царенко // Університетські наукові записки. – 2011. – №3. – С. 219-226.

37.
Цевельов, О.Є. Актуальні питання забезпечення прикордонної безпеки України у системі національної безпеки [Текст] / О. Є. Цевельов, С. М. Жук // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №10. – С. 88-90.

38.
Корж І. Ф.
Державна прикордонна служба України: правовий статус та місце в системі сектору безпеки і оборони / І. Ф. Корж. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Юридичні науки. - 2017. - Вип. 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnadpcurn_2017_2_3

39.
Гронський С. В.
сутність взаємодії державної прикордонної служби україни з правоохоронними органами інших держав / С. В. Гронський // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. - 2013. - Вип. 11. - С. 315-318. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlubp_2013_11_79

40.
Зьолка В.
Проблеми правового забезпечення ефективної взаємодії Держприкордонслужби України із правоохоронними органами та військовими формуваннями у прикордонній сфері / В. Зьолка. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Юридичні науки. - 2016. - Вип. 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnadpcurn_2016_1_8

41. Кушнір І. П.
Доктринальні підходи до різноманітності інформаційних правовідносин / І. П. Кушнір. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Юридичні науки. - 2017. - Вип. 4. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnadpcurn_2017_4_8

42.
Кушнір І.
Види інформації, розпорядником якої є Державна прикордонна служба України, їх сутнісна характеристика / І. Кушнір. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Юридичні науки. - 2018. - Вип. 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnadpcurn_2018_1_6

43.
Половніков В.
Деякі особливості і проблемні питання правового регулювання управління у сфері охорони та захисту державного кордону України / В. Половніков. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Юридичні науки. - 2018. - Вип. 3. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnadpcurn_2018_3_4

44. Чередніченко Д.
Судова експертиза документів у прикордонних відомствах правоохоронних органів країн-учасниць ЄС (досвід для України) / Д. Чередніченко. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Юридичні науки. - 2018. - Вип. 3. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnadpcurn_2018_3_6

45. Кірєєва О. С.
Аналіз як основний метод оцінки оперативно-розшукової інформації співробітниками оперативних підрозділів Державної прикордонної служби України / О. С. Кірєєва, Р. В. Фесюк. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Юридичні науки. - 2019. - Вип. 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnadpcurn_2019_1_9

46. Галанюк, Я. С.Удосконалення механізмів взаємодії Державної прикордонної служби України з органами державної влади та місцевого самоврядування / Я. С. Галанюк // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія ”Державне управління”. — 2018. — Т. 29 (68), № 1. — С. 47-54.
— Запропоновано створення в структурі ДПСУ Центру координації взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування у сфері безпеки державного кордону
Повний текст
- Державна прикордонна служба України

47. Галанюк, Я. С.Оцінка ефективності взаємодії Державної прикордонної служби України з органами публічної влади / Я. С. Галанюк // Аспекти публічного управління. — 2017. — Т. 5, № 12. — С. 5-16.
— Розглянуто напрями оцінювання ефективності взаємодії Державної прикордонної служби України з органами публічної влади та проаналізовано основні блоки функцій взаємодії усіх елементів публічного управління, на результатах виконання яких і базується зазначена оцінка. Представлено розроблену автором стратегічну карту моделі Balanced Scorecard для оцінки ефективності взаємодії Державної прикордонної служби України з органами державної влади та місцевого самоврядування
Повний текст
- Прикордонна служба

48. Мельничук, Юрій.Методика формування проектно-аналітичної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фахової підготовки / Юрій Мельничук // Молодь і ринок. — 2018. — № 3. — С. 106-110.
— Визначено зміст понять ”проектно-аналітична компетентність”. Розкрито структуру ”проектно-аналітичної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників”. На основі аналізу структури проектно-аналітичної компетентності майбутніх офіцерів- прикордонників автор визначив методику її формування, яка є поетапною. Розкрито зміст кожного етапу щодо формування проектно-аналітичної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників
Повний текст

49. Галанюк, Я. С.Сучасна політика країн-членів європейського союзу щодо діяльності прикордонних служб у сфері охорони та захисту державного кордону / Я. С. Галанюк // Інвестиції: практика та досвід. — 2017. — № 21. — С. 112-117.
— Викладено результати аналізу європейського досвіду формування та реалізації прикордонної політики, що упроваджується з метою захисту суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості кордонів ЄС. Встановлено, що стратегічними пріоритетами прикордонної політики для країн-членів ЄС є забезпечення надійної охорони та захисту кордонів ЄС, організація і впровадження ефективного прикордонного контролю та створення дієвих механізмів протидії транскордонній злочинності. Охарактеризовано три типи прикордонної політики, що наразі реалізуються країнами світу
Повний текст

50. Мушак, Наталія.Україна на шляху до безвізового режиму з Європейським Союзом: роль та значення угод про місцевий прикордонний ру / Наталія Мушак // Віче. — 2014. — № 23. — С. 12-16.
— Проведено аналіз двосторонніх міжнародних угод про місцевий прикордонний рух, укладених між Україною та державами – членами ЄС. На основі вивчення змісту й положень цих документів визначено, що вони передбачають спрощену процедуру перетину кордону громадянами України, котрі проживають у прикордонній зоні держав – членів ЄС. Виявлено спільні та відмінні нормативно-правові приписи, що містяться в цих документах і таким чином впливають на режим їхнього застосування.
Повний текст

51. Мушак, Наталія.Україна на шляху до безвізового режиму з Європейським Союзом: роль та значення угод про місцевий прикордонний рух / Наталія Мушак // Віче. — 2014. — № 23. — С. 4.
— Аналіз двосторонніх міжнародних угод про місцевий прикордонний рух, укладених між Україною та державами – членами ЄС
Повний текст

52. Філіппов, С. О.Особливості координації діяльності державних органів і служб у сфері організації та здійснення прикордонного контролю / С. О. Філіппов, А. Ю. Мальцев, О. Л. Войцехівський // Митна справа. — 2013. — № 1, Ч. 2, кн. 2. — С. 105-113.
— Йдеться про координацію діяльності державних органів та служб, що здійснюють різні види контролю або беруть участь у забезпеченні режиму в пунктах пропуску через державний кордон. На основі правозастосовної практики подано найдоцільнішу методику координаційної роботи управління органів охорони державного кордону. Зроблено висновок про значення цього виду координації для запобігання транкордонної злочинності
Повний текст

Радимо звертатись до електронних ресурсів інших бібліотек. Наприклад на сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/ ( БД «Система каталогів і картотек», «Електронний фонд», «Наукова періодика України»)