Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть знайти літературу для написання роботи на тему: "Використання роботи інших фахівців при проведенні аудиту"
1. 657.63
К90 Кулаковська, Л.П. Організація і методика аудиту [Текст] : підручник / Л. П. Кулаковська, Ю. В. Піча. – К. : Каравела, 2009. – 544с.
2. 657.63
К90 Кулаковська, Л.П. Основи аудиту [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Кулаковська, Ю. В. Піча. – К. : "Каравелла", "Новий світ", 2002. – 504с.

3. 657.63
К90 Кулаковська, Л.П. Основи аудиту [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Кулаковська, Ю. В. Піча. – 3-тє вид. – К. : Каравелла, 2006. – 312с.
4. 657.63
М58 Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг [Текст]. Ч.2. – К. : Аудиторська палата України, 2010. – 410с.

5.
Надельнюк, Т. Висновки експерта й аудитора: чия думка вагоміша? [Текст] / Т. Надельнюк // Бухгалтерія. – 2015. – №16-17. – С. 71-74.

6.
Назаренко, О.В. Сутність, функціональне призначення та особливості застосування аналітичних процедур в аудиті [Текст] / О. В. Назаренко // АгроСвіт. – 2018. – №14. – C. 3-8.

7. 657.63
О-36 Огійчук, М.Ф. Аудит : організація і методика [Текст] : навч. посіб. / М. Ф. Огійчук, І. Т. Новійчук, І. І. Рагуліна. – К. : Алерта, 2010. – 584с
8. 657.63
О-75 Основи аудиту [Текст] : навч. посіб. / С. І. Дерев`янко, С. О. Олійник, Н. П. Кузик, О. М. Ганяйло. – К. : ЦУЛ, 2008. – 328с. – [ Існує електронна копія ]. – [Рекомендовано МОН України].

9.
Плотников, Н. Количественные методы оценки консультационных услуг [Текст] / Н. Плотников // Управление персоналом. – 2005. – №20. – С. 32-38.

10. 657.63
С91 Суха, О.Р. Аудит [Текст] : навч. посіб. / О. Р. Суха. – Львів : Новий світ-2000, 2009. – 284с. – (Вища освіти в Україні).
11. Використання основним аудитором результатів роботи інших аудиторів та фахівців.- Режим доступу: https://library.if.ua/book/78/5575.html

12. Основні вимоги до аудиту.- Режим доступу: https://stud.com.ua/39998/audit_ta_buhoblik/vikoristannya_roboti_eksperta_inshogo_ html
13. https://helpiks.org/3-34521.
14. Немченко В., Редько О.
НАЦІОНАЛЬНИЙ АУДИТ (основи державного,незалежного професійного та внутрішнього аудиту)/ В Немченко, О. Редько. Режим доступу:http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream pdf

15. Феофанова І. В.
Удосконалення системи обліку на підприємстві з метою інформаційного забезпечення стратегічного аналізу / І. В. Феофанова, Л. К. Феофанов // Бізнес Інформ. - 2013. - № 11. - С. 119-123. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2013_11_20

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ АУДИТ ”