Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Література на тему "Українська мода, історія та сьогодення"
1. 67
Н72 Бохонько, О.П. Дослідження українського народного костюму як основи для розробки сучасного одягу [Текст] / О. П. Бохонько, Ю. Б. Устьян // Новітні технології, матеріали та дизайн в легкій промисловості. – 2005. – С. 66-69.

2.
Бузиль, І.О. Класифікація орнаментів вишивки українського національного одягу [Текст] / І. О. Бузиль, О. М. Сарана, О. С. Засорнов // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2008. – №3. – С. 201-205.
3.
Вінтаж - мода, що має другу молодість [Текст] // Легка промисловість. – 2012. – №1. – С. 21.

4.
Данченко, В.В. Основні характеристики формування проектного образу в сучасній індустрії моди [Текст] / В. В. Данченко, Д. Г. Сарибекова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2015. – №1(82). – С. 52-59.

5.
Завальнюк, А. Дослідження складових візуалізації кохання засобами дизайну для розроблення системи святкового одягу [Текст] / А. Завальнюк // Легка промисловість. – 2013. – №1. – С. 37.

6. 687
З-23 Залкінд, В.В. Удосконалення процесу проектування жіночого плечового одягу з урахуванням вікових груп українського споживача : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.19 / В. В. Залкінд. – Х., 2009. – 194 с. – [Існує електронна копія].

7.
Засорнова, І.О. Визначення параметрів хрестоподібних стібків орнаментів вишивки українського національного одягу [Текст] / І. О. Засорнова // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2010. – №5. – С. 37-40.

8. 687
К67 Корницька, Л.А. Художнє проектування одягу. (Історія костюма) [Текст] : навч. посіб. / Л. А. Корницька. – Львів : Новий світ-2000, 2011. – 434с.
9.
Косміна, О. Іноетнічні запозичення та їх вплив на формування одягу українських міщан : (За матеріалами ХІУ-ХУІ ст.) [Текст] / О. Косміна // Народна творчість та етнологія. – 2005. – №5. – С.80-87.

10.
Кузурман, Т. Украина а тренде - перспективы продвижения украинского производителя fashion индустрии в страны Прибалтики [Текст] / Т. Кузурман, Н. Лановенко // Швейное Дело и Мода. – 2016. – №7. – С. 6-7.

11.
Куратнік, Т.В. Етнодизайн як вектор формотворення сучасного українського одягу [Текст] / Т. В. Куратнік, Я. Котломанітова // Трудове навчання в школі. – 2015. – №23. – С. 13-16.

12.
Мода минулих тисячоліть [Текст] // Легка промисловість. – 2012. – №4. – С. 16-17.

13.
Мода минулих тисячоліть [Текст] // Легка промисловість. – 2013. – №1. – С. 42-43.

14.
Мода ХХІ століття [Текст] // Легка промисловість. – 2012. – №1. – С. 24-25.

15.
Насінник, Ю. "Дневные записки" Якова Марковича як джерело до вивчення українського чоловічого одягу ХVII-XVIIIст. [Текст] / Ю. Насінник // Народна творчість та етнологія. – 2005. – №6. – С.101-103.

16.
Одяг у стилі вінтаж. 50-ті роки. Десятиліття надії [Текст] // Легка промисловість. – 2009. – №2. – С. 50-51.

17.
Олійник, М. Український чоловічий одяг у побуті міської інтелігенції в другій половині ХІХ - першій половині ХХ століття [Текст] / М. Олійник М. Олійник // Народна творчість та етнологія. – 2015. – №4. – С. 67-77.

18.
Пилипенко, Г. Молоді дизайнери: між практичністю й романтичністю [Текст] / Г. Пилипенко // Урядовий кур`єр. – 2016. – 1 квіт. (№62). – С. 6.

19.
Пономар, Л. Знакова функція одягу в обрядовій культурі українців середини ХХ - початку ХХІ століття: прояви локальних традицій (за матеріалами експедицій) [Текст] / Л. Пономар Л. Пономар // Народна творчість та етнологія. – 2015. – №1. – С. 32-38.

20.
Славінська, А. Використання елементів українського народного костюму при розробці чоловічого форменого одягу [Текст] / А. Славінська, О. Дубіневич, В. Мица // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки. – 2003. – №1,Ч.1. – С. 53-55.

21.
Славінська, А.Л. Використання елементів українського народного костюму при розробці чоловічого форменого одягу [Текст] / А. Л. Славінська, О. Г. Дубіневич, В. В. Мица // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки. – 2003. – №1. – С. 53-55.

22. 687
С80 Стивенсон, Н. История моды в деталях. С XVIII века до наших дней [Текст] / Н. Стивенсон пер. с англ.: А. Балашовой, Н. Кошелевой. – М. : ЭКСМО, 2011. – 288с.
23.
Субхаиі, М.І. (Субхаиі, Мухаммад І.) Взаємозв`язок між економікою і модою: чи однакові вони в різних країнах? [Текст] / М. І. Субхаиі, С. А. Хасан, А. Осман // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №7. – С. 476-483.

24.
Українська народна вишивка як елемент дизайн-проектування сучасних колекцій одягу [Текст] / О. С. Васильєва, О. М. Воловодюк, В. О. Мусієнко, І. В. Васильєва // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2018. – №1. – С. 150-153.

25.
Український народний одяг [Електронний ресурс]. – 1992. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Назва з екрана.

26. 687
У45 Український народний одяг XVII - початок XIX cт. в акварелях Ю.Глоговського [Текст]. – К. : Наукова думка, 1988. – 272с. – [ Існує електронна копія ].

27.
Худик, А. Народний одяг українців Східної Словаччини [Текст] / А. Худик // Берегиня. – 2004. – №3. – С.71-80.

28.
Чупріна, Н.В. Еклектика як формуючий принцип створення нових моделей одягу у сучасній індустрії моди [Текст] / Н. В. Чупріна, Н. В. Яценко // "Технічні науки"Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2015. – №2(84). – С. 177-186.

29.
Чупріна, Н.В. Розвиток Тенденцій ретроспективності в індустрії моди кінця хх - початку ХХІ століть [Текст] / Н. В. Чупріна, Є. А. Охріменко // "Технічні науки"Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2015. – №3(86). – С. 282-291.

30. 687
Ч-92 Чупріна, Н.В. Розробка художньо-технологічних принципів проектування колекції сучасного жіночого костюма на основі українського народного одягу : Автореф. дис-ції на здобуття наук. ступеня к.т.н. Спец.05.19.04-технологія швейних виробів / Н. В. Чупріна. – К. : Київський держ. ун-т технологій та дизайну, 2001. – 23с.

31.
Мемарне М.
Мода та мистецтво: співвідношення понять і взаємовпливи / М. Мемарне // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Культурологія. - 2015. - Вип. 21(2). - С. 102-107. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrk_2015_21%282%29__23

32. Останіна Г.
"Орієнтальна мода” як формування смаку в українській літературі кінця ХХ – початку ХХ ст. (теоретичний аспект)/ Г. Останіна // Сучасні літературознавчі студії. - 2012. - Вип. 9. - С. 337-345. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sls_2012_9_38

33. Олійник М. В.
Український народний одяг в міському повсякденні 1920–1940-х рр.: соціально-економічний аспект (на матеріалах м. Києва) / М. В. Олійник // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. - 2016. - Вип. 45(2). - С. 116-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npifznu_2016_45%282%29__26

34. Федина О.
Український народний одяг у дослідженнях Катерини Матейко / О. Федина // Народознавчі зошити. - 2011. - № 6. - С. 972-981. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2011_6_10

35. Шевага Ю.
Одяг української шляхти першої половини XVII століття у світлі інвентарів рухомості з документів ЦДІА у Львові / Ю. Шевага // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. - 2013. - Т. 2. - С. 309-315. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pssiae_2013_2_28

36.
Олійник М.
Традиційний дитячий одяг українців в умовах міської культури в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (на прикладі Києва) / М. Олійник // Матеріали до української етнології. - 2015. - Вип. 14. - С. 129-141. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mdue_2015_14_20

37.
Олійник М.
Традиційний одяг українців у культурно-мистецьких практиках міського повсякдення в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (за матеріалами м. Києва) / М. Олійник // Етнічна історія народів Європи. - 2015. - Вип. 46. - С. 22–30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2015_46_5

38. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Мода.”