Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня!!!!
>>> Допоможіть мені з інформацією до питання з курсової роботи. Питання звучить:
>>> Аналіз стану та перспективи розвитку соціально-економічного потенціалу економіки України за умова поглиблення кризових явищ.
>>> Бажано за нові роки.
>>> Буду вдячна)))
1. 339.7
Я44 Як подолати вплив міжнародної фінансової кризи: пошуки адекватної економічної політики [Текст] : аналіт. доп. / за ред. І. Бураковського, В. Мовчан. – Х. : Права людини, 2009. – 74с.

2.
Березюк, Ю. До питання аналізу сутності економічної категорії потенціалу [Текст] / Ю. Березюк // Економіка АПК. – 2011. – №1. – С. 73-77.

3.
Данік, О.Л. Активізація процесу формування перспективних напрямків розвитку промислового потенціалу України в умовах ринкової економіки: теоретичний аспект [Текст] / О. Л. Данік // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.3. – С. 120-125.

4.
Ковтун, Н. Оцінка потенціалу та моделювання розвитку економіки України за видами діяльності. Ч.1. Багатовимірна оцінка економіки України за видами діяльності [Текст] / Н. Ковтун, А. Ігнатюк // Статистика України. – 2011. – №4. – С. 31-38.

5.
Ковтун, Н.В. Оцінка потенціалу та моделювання розвитку економіки України за видами діяльності. Частина 2. Моделювання розвитку національної економіки на сучасному етапі на основі позиціонування видів економічної д [Текст] / Н. В. Ковтун, А. І. Ігнатюк // Статистика України. – 2012. – №1. – С. 28-34.

6.
Фурдичко, Л. Вплив фінансової кризи на економіку держави як потенційної загрози стратегічного рівня [Текст] / Л. Фурдичко // Економіка @ держава. – 2013. – №3. – С. 51-55.

7.
Гречина, І.В. Науково-методичні підходи до аналізу потенціалу організованості економічної системи [Текст] / І. В. Гречина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №2,Т.2. – С. 34-37.

8. 63
Н34 Сіра, Х.В. Економічні кризи: діагностика настання та заходи з мінімізації наслідків [Текст] / Х. В. Сіра, В. М. Чубай // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.2. – С. 352-358.

9.
Лігоненко, Л.О. Науково-методичні засади та результати оцінювання економіко-технологічного потенціалу регіонів України [Текст] / Л. О. Лігоненко // Економіка України. – 2013. – №10. – С. 45-55.

10.
Сергієнко, О.А. Моделювання соціально-економічних криз у системах раннього попередження [Текст] / О. А. Сергієнко, Л. С. Гур`янова, В. П. Невежин // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №8. – С. 471-479.

11.
Галюк, І.Б. Вплив кризових явищ на складові економічної безпеки держави [Текст] / І. Б. Галюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.1. – С. 164-168.

12.
Подлєсна, В.Г. Циклічність у розгортанні та подоланні економічних криз [Текст] / В. Г. Подлєсна // Економіка України. – 2014. – №9. – С. 4-18.

13. 331.5
К75 Кочемирська, О.О. Розвиток трудового потенціалу як чинник економічного зростання України [Текст] : аналіт. доп. / О. О. Кочемирська. – Київ : НІСД, 2014. – 108 с. – (Економіка ; Вип. 16).

14.
Яренко, А.В. Обгрунтування шляхів подолання системної кризи соціально-економічної сфери України [Текст] / А. В. Яренко // Економічні наукиВісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2015. – №1(83). – С. 76-85.

15.
Гриценко, А.А. Сучасна криза у контексті логіки соціально-економічного розвитку [Текст] / А. А. Гриценко // Економіка України. – 2015. – №6. – С. 18-37.

16.
Подлєсна, В.Г. Особливості сучасної соціально-економічної кризи в Україні та основні орієнтири її подолання [Текст] / В. Г. Подлєсна // Економіка України. – 2015. – №6. – С. 74-81.

17.
Кулінська, А.В. Кризові ситуації, які викликають загрозу індикаторам економічної безпеки України [Текст] / А. В. Кулінська // Економіка @ держава. – 2016. – №1. – С. 53-56.

18.
Борейко, В. Шляхи виходу економіки України з кризи [Текст] / В. Борейко // Економіст. – 2016. – №2. – С. 17-19.

19.
Дейнека, Т. Відтворювальний цикл суперечностей технологічного розвитку сучасної економіки в умовах ускладнення її кризових станів і форм [Текст] / Т. Дейнека // Економічна теорія. – 2016. – №3. – С. 35-50.

20.
Єщенко, П. Криза української економіки і як із неї вийти [Текст] / П. Єщенко // Економічна теорія. – 2016. – №4. – С. 33-50.

21.
Гладченко, А.Ю. Державне управління в контексті трансформації форм економічних криз [Текст] / А. Ю. Гладченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №4. – С. 91-96.

22.
Собкевич, О.В. Зміцнення економічної безпеки держави на засадах відбудови інноваційного потенціалу індустріального комплексу сходу України [Текст] / О. В. Собкевич // Регіональна економіка. – 2015. – №2. – C. 144-152.

23.
Рзаєва, Т.Г. Обґрунтування напрямів оцінки потенціалу відповідно до потреб економічного аналізу [Текст] / Т. Г. Рзаєва, Г. І. Рзаєв, М. Грицаюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №2,Т.1. – С. 107-113.

24.
Тюріна, Н.М. Кризи в економіці України: причини, наслідки, шляхи подолання [Текст] / Н. М. Тюріна, Н. С. Карвацка, Т. В. Назарчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №2, Т.2. – С. 12-21.

25. 338
А43 Воловнік, І.В. Особливості проведення макроекономічної політики у відкритій економіці за умови системної кризи [Текст] / І. В. Воловнік, Л. С. Любохинець // Актуальні проблеми економіки в умовах глобальних викликів. – 2015. – Вип.10. – С. 171-175.

26.
Шаров, О.М. Місце України в глобальній економічній системі: потенціал та перспективи [Текст] / О. М. Шаров // Стратегічні пріоритети. – 2017. – №2. – С. 4-20.

27.
Інвестиційний потенціал України в умовах фінансово-економічної кризи [Текст] / З. І. Кобеля, Н. Я. Кутаренко, К. І. Рудько, А. М. Бабчук // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №22. – C. 32-37.

28. 338
А43 Пустовіт, О.Р. Особливості дії антиінфляційної політики у національній економіці за умов кризи [Текст] / О. Р. Пустовіт, С. Й. Ядуха // Актуальні проблеми економіки в умовах глобальних викликів. – 2016. – Вип.11. – С. 165-169.

29.
Кучінка, Т.В. Особливості виробничої складової економічної кризи нарівні держави та регіону [Текст] / Т. В. Кучінка // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2017. – №15(875). – С. 300-308.

30.
Євсюков, О.П. Підтримка державної соціально-економічної безпеки в умовах глобалізації [Текст] / О. П. Євсюков // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – №20. – С. 85-89.

31.
Папава, В. Про кризу в економічній науці та шляхи виходу з неї [Текст] / В. Папава // Економіка України. – 2018. – №10. – C. 32-52.

32.
Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави [Електронний ресурс] / за заг. ред. В.М. Гейця. – Київ : НВЦ НБУВ, 2009. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Назва з екрана.

33.
Яременко, О. Нові тенденції структурування суспільства в умовах посилення невизначеності соціально-економічного розвитку [Текст] / О. Яременко // Економічна теорія. – 2018. – №4. – С. 21-35.

34.
Єщенко, П. Пошук нової моделі соціально-економічного розвитку - пріоритетне завдання суспільних наук [Текст] / П. Єщенко // Економічна теорія. – 2018. – №4. – С. 53-37.

35.
Бурлуцька, С.В. Механізми забезпечення стійкості соціально-економічних систем у контексті їх безпеки [Текст] / С. В. Бурлуцька // Економічний вісник Національного гірничного університету. – 2015. – №3. – C. 19-25.

36.
Пилипенко, Г.М. Інституціональні чинники розвитку соціально-економічних систем [Текст] / Г. М. Пилипенко, Н. І. Литвиненко // Економічний вісник Національного гірничного університету. – 2015. – №4. – C. 26-36.

37.
Шатайло, О. Кризи соціально-економічних систем: прояви та ознаки [Текст] / О. Шатайло // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2019. – №2. – С. 91-103.

38. Крючкова Н. М.
Вплив оподаткування на соціально-економічний потенціал економіки України в умовах інституційних зрушень: теоретичний підхід / Н. М. Крючкова // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2011. - Вип. 41(2). - С. 222-229. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2011_41%282%29__37

39.
Петрушина Т.
Соціальний потенціал інноваційного розвитку економіки України / Т. Петрушина // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2014. - № 4. - С. 66-93. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stmm_2014_4_5

40. Скрипник Н. Є.
Особливості розвитку конкурентного потенціалу економіки України: регіональний аспект / Н. Є. Скрипник // Бізнес Інформ. - 2014. - № 2. - С. 89-94. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_2_15

41.
Орел Ю. Л.
Нециклічна криза економіки Україні в період з 2013 по 2015 роки: причини виникнення та шляхи подолання / Ю. Л. Орел // Актуальні проблеми державного управління. - 2015. - № 1. - С. 275-279. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2015_1_40

42.
Голян В.
Економіка України – 2014 - 2017: криза управління / В. Голян // Економіст. - 2017. - № 5. - С. 7-12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2017_5_5

43. Гриценко А.
Системна криза як наслідок базової деструкції економіки України і шляхи її подолання / А. Гриценко // Вісник Національного банку України. - 2014. - № 5. - С. 8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnbu_2014_5_6

44.
Буковинський С. А.
Фінансова криза в Україні: вплив на розвиток економіки та деякі заходи з досягнення фінансової стабілізації / С. А. Буковинський // Фінанси України. - 2010. - № 11. - С. 10-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2010_11_3

45.
Гриценко А. А.
Сучасна криза у контексті логіки соціально-економічного розвитку / А. А. Гриценко // Економіка України. - 2015. - № 6. - С. 18-37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2015_6_3

46.
Ярошенко І. В.
Економічна криза 2014 р. в Україні та антикризова податкова політика / І. В. Ярошенко, О. В. Костяна // Бізнес Інформ. - 2014. - № 10. - С. 318-323. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_10_53

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ Ринкова економіка України”