Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Матеріал для курсової роботи. Типи додатків в українській і англійській мовах. Зіставний аспект.
1. 811.111
В31 Верба, Г.В. Граматика сучасної англійської мови [Текст] = Modern English Grammar (reference book) : довідник / Г. В. Верба, Л. Г. Верба. – Київ : Логос, 2013. – 341с.
2. 81
А43 Делик, І.С. Семантико-лексичні та граматичні особливості англійського мовленнєвого етикету [Текст] / І. С. Делик // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – 2016. – Вип.10 : Т.1 (А-І). – С. 189-194.

3.
Проноза, О.В. Таблиці з англІйскої граматики [Текст] / О. В. Проноза // Англійська мова та література. – 2018. – №34-36. – С. 74-87.

4. Баранова, С.В. Практикум з порівняльної граматики англійської та української мов [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. В. Баранова. – Суми : СДУ, 2011. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Назва з екрана.

5. 811.111
С91 Сучасний англо-український, українсько-англійський словник з граматикою [Текст] : 30 000 слів / укл. Д.О.Романов. – Донецьк : БАО, 2004. – 384с. – (Школярам і студентам).

6. 811.111
K 37 Левицький, А.Е. Порівняльна граматика англійської та української мов [Текст] = Comparative grammar of english & Ukrainian : навч. посіб. / А. Е. Левицький. – К. : Освіта України, 2007. – 138с.
7. 81
C 79 Бакун, О.А. Граматична асиміляція англійських запозичень у сучасній українській мові [Текст] / О. А. Бакун // Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень та навчання іноземних мов. – 2008. – С. 3-6
8. 81
А 43 Романюга, Н.В. Використання граматичних трансформацій при перекладі з англійської мови на українську [Текст] / Н. В. Романюга // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – 2007. – Вип.3 Ч.2.-Ч.2. – С. 171-174.

9. А.Е. Левицький, А.Е.ЗІСТАВЛЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СИСТЕМ НОМІНАТИВНИХ ОДИНИЦЬ АНГЛІЙСЬКОЇ Й УКРАЇНСЬКОЇ МОВ.- [Електронний ресурс] Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/1008/1/01laeaum.pdf

10. Додаток в англійській мові.- [Електронний ресурс] Режим доступу:http://just-english.com.ua/dodatok-v-anhliiskii-movi/

11. Складний додаток.- [Електронний ресурс] Режим доступу: http://easy-english.com.ua/complex-object/

12. Прийменниковий додаток .- [Електронний ресурс] Режим доступу: https://opentalk.org.ua/langstory/priimennikovii-dodatok/

13. Complex object (складне доповнення) в англійській мові.- [Електронний ресурс] Режим доступу:http://enlizza.com/complex-object

14. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Мовознавство”