Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Удосконалення обліку аналізу і аудиту розрахунків підприємства з бюджетом за податком на додану вартість.
1.
Безверхий, К. Особливості обліку і звітності за податком на додану вартість в контексті законодавчих інновацій [Текст] / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – №1. – С. 26-33.

2.
Білик, І.А. Податок на додану вартість: значення та окремі аспекти обліку [Текст] / І. А. Білик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.2. – С. 211-214.

3. 657
О-17 Боровкова, М.В. Деякі аспекти обліку податку на додану вартість [Текст] / М. В. Боровкова, Н. В. Валькова // Облік, аудит і економічний аналіз: історія становлення, проблеми та перспективи. У 2 т. – 2008. – Т. 1. – С. 42-45.

4. 657
В19 Василик, О.О. Облік, аналіз і аудит розрахунків з бюджетом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бух. облік, аналіз та аудит / О. О. Василик. – К. : Київський нац-ний економічний ун-т, 2002. – 20с.

5.
Дробоття, С. Податок на додану вартість-2019 [Текст] / С. Дробоття // Вісник. Офіційно про податки. – 2019. – №1-2. – С. 26-28.

6.
Ковач, С. Облік і звітність розрахунків за податком на прибуток підприємства в умовах законодавчих змін [Текст] / С. Ковач, К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – №4. – С. 34-43.

7.
Кононова, А. Податок на додану вартість [Текст] / А. Кононова // Вісник. Офіційно про податки. – 2018. – №27. – С. 34-38.

8.
Косміна, Л. Податок на додану вартість [Текст] / Л. Косміна, А. Кононова, С. Бабенко // Вісник податкової служби. – 2012. – №28. – С. 20-23. – [Вкладка].

9.
Лопатовський, В.Г. Особливості перевірки податку на додану вартість під час застосування підприємством касового методу податкового обліку [Текст] / В. Г. Лопатовський, О. Я. Подокопна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – №4. – С. 106-110.

10.
Лубенченко, О. Податковий кодекс України: проблеми нарахування та сплати податку на додану вартість [Текст] / О. Лубенченко // Держава та регіони. – 2012. – №3. – С. 38-43.

11.
Малишкін, О. Концептуальні зміни алгоритму розрахунку податку на прибуток підприємств: обліковий аспект [Текст] / О. Малишкін, Т. Ковтун // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – №2-3. – С. 3-13.

12.
Меліхова, Т.О. Розробка програми аудиту податку на додану вартість для підвищення фінансової безпеки підприємства [Текст] / Т. О. Меліхова, М. Ю. Бойко // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №1. – С. 34-39.

13.
Міщенко, Т. Щодо бюджетного відшкодування податку на додану вартість [Текст] / Т. Міщенко // Казна України. – 2018. – №4. – С. 12-15.

14.
Морозова, Г.С. Вплив податку на додану вартість на формування доходів державного бюджету [Текст] / Г. С. Морозова, Є. М. Руденко // Економіка @ держава. – 2014. – №8. – С. 42-47.

15.
Панченко, О.С. Особливості електронного обліку розрахунків з бюджетом за податками [Текст] / О. С. Панченко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №1 (576). – С. 431-437.

16.
Паянок, Т.М. Реформування податку на додану вартість: наслідки для державного бюджету та добробуту суспільства [Текст] / Т. М. Паянок // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.4. – С. 75-80.

17. 657
О-17 Песченюк, Л.В. Проблеми та перспективи вдосконалення адміністрування податку на додану вартість [Текст] / Л. В. Песченюк, В. Г. Лопатовський // Облік, аудит і економічний аналіз: історія становлення, проблеми та перспективи. У 2 т. – 2008. – Т. 2. – С. 89-92.

18. 657
О-17 Пономарьов, А.А. Податкові аспекти нарахування і сплати податку на додану вартість [Текст] / А. А. Пономарьов, М. П. Войнаренко // Облік, аудит і економічний аналіз: історія становлення, проблеми та перспективи. У 2 т. – 2008. – Т. 2. – С. 100-103.

19.
Свидерський, Д. Організація аудиту звітності про податок на додану вартість [Текст] / Д. Свидерський // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – №9. – С. 39-47.

20.
Скорнякова, Ю.Б. Проблемні аспекти відображення в обліку та звітності розрахунків з бюджетом за податком на прибуток в умовах річного звітного періоду [Текст] / Ю. Б. Скорнякова // Економіка @ держава. – 2013. – №11. – С. 38-42.

21.
Спеціальний випуск: <<Податок на додану вартість>> [Текст] // Вісник податкової служби. – 2011. – №45. – C. 4-80. – [Вкладка].

22. 330.341.1
У67 Тарашевська, О.В. Додана вартість як драйвер зростання вартості підприємства [Текст] / О. В. Тарашевська // Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку. – 2016. – С. 100-103.

23.
Тимошенко, С. Податок на додану вартість [Текст] / С. Тимошенко // Вісник. Офіційно про податки. – 2018. – №15. – С. 16-17.

24.
Флентін, С.В. Моніторинг роботи промислових підприємств за критерієм розрахункової валової доданої вартості [Текст] / С. В. Флентін // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.2. – С. 274-276.

25.
Шамрай, Г. Сплачуємо платежі до бюджетів: правильно заповнюємо реквізити розрахункових документів [Текст] / Г. Шамрай // Головбух: Бюджет. – 2012. – №29. – С. 12-15.

26. Подік, І. І.Електронний аудит на основі податкового аудиторського файлу: світовий досвід та українські перспективи / І. І. Подік, М. О. Живко, А. І. Вольних // Соціально-правові студії. — 2018. — № 1. — С. 158-166.
Повний текст - Аудит

27. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрикаи“ Облік податкових надходжень, аудит податкової звітності
Радимо звертатись до електронних ресурсів інших бібліотек. Наприклад на сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/ ( БД «Система каталогів і картотек», «Електронний фонд», «Наукова періодика України»)