Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня, допоможіть будь-ласка скласти список наукових джерел (монографії, автореферати дисертацій, наукові статті ) за темою: "Економічна безпека підприємства" за останні 5 років.Дякую.
Фонд НБ ХНУ

Повнотекстову версію вказаних нижче публікацій з журанлів "Вісник Хмельницького національного університету" можна переглянути за адресою: http://elar.khnu.km.ua/jspui/?locale=uk
1.
Антонова, О.М. Основні типи та характеристика негативного впливу на економічну безпеку підприємства [Текст] / О. М. Антонова // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №2. – С. 189-194.

2. 658
А72 Антонюк, П.П. Соціальна безпека машинобудівних підприємств та економічний механізм її підтримки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / П. П. Антонюк. – Хмельницький, 2015. – 20 c.

3. 658
А72 Антонюк, П.П. Соціальна безпека машинобудівних підприємств та економічний механізм її підтримки : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / П. П. Антонюк. – Хмельницький, 2015. – 240 c.

4.
Багаторівнева система оцінки економічної безпеки й діагностики стану підприємств на основі теорії нечітких множин [Текст] / В. П. Хорольський, І. П. Діянов, Н. І. Рябикіна, К. Д. Хорольський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – №1. – С. 33-41.

5.
Бакай, В.Й. Екологічна безпека як ключова складова економічної безпеки підприємства [Текст] / В. Й. Бакай, І. П. Ворона // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – №6,Т.1. – C. 262-265.

6.
Бакай, В.Й. Інструментарій оцінки та забезпечення економічної безпеки підприємства [Текст] / В. Й. Бакай // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №4,Т.3. – С. 196-199.

7.
Бакай, В.Й. Інтерпретація сутності економічної безпеки підприємства в умовах функціонування економічної системи [Текст] / В. Й. Бакай // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №3,Т.2. – С. 81-84.

8.
Бєлоус, Н.Д. Етап планування в системі оцінки економічної безпеки підприємств [Текст] / Н. Д. Бєлоус // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №2 Т.1. – С. 12-16.
9.
Битий, А.В. Організація єдиного інформаційного простору як базис формування економічної безпеки підприємства [Текст] / А. В. Битий // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – №5,Т.1. – С. 274-277.

10.
Білоусова, А.Ю. Оцінювання стану інформаційної підтримки забезпечення економічної безпеки підприємства [Текст] / А. Ю. Білоусова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №3,Т.2. – С. 85-88.

11.
Блакита, Г.В. Економічна безпека приватних підприємств [Текст] / Г. В. Блакита, В. В. Мельник, О. А. Пурденко // Економіка України. – 2018. – №9. – С. 60-73.

12.
Богданов, Р.І. Формування управлінських структур у системі економічної безпеки підприємства: аспект інституціональної трансформації служби безпеки [Текст] / Р. І. Богданов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2019. – №1. – С. 6-12.

13.
Брицький, Р.М. Інституціоналізація інновацій у контексті зміцнення економічної безпеки держави та підприємств [Текст] / Р. М. Брицький // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – №19(789). – С. 16-21.

14. 658
В12 Ваганова, Л.В. Механізм управління економічною безпекою підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Л. В. Ваганова. – Хмельницький, 2014. – 20 c.

15.
Валюс, Л.О. Оцінка методів та моделей управління економічною безпекою підприємства [Текст] / Л. О. Валюс // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №6,Т.1. – С. 13-17.

16.
Вальков, О.Б. Суть та розвиток поняття «економічна безпека підприємства» [Текст] / О. Б. Вальков // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №5,Т.1. – С. 199-202.
17.
Варічева, Р.В. Методичні підходи до оцінки якості економічної безпеки підприємства: облікове забезпечення [Текст] / Р. В. Варічева // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №3,Т.1. – С. 88-93.

18.
Васильєв, О.В. Критерії оцінки економічної безпеки вантажних автотранспортних підприємств [Текст] / О. В. Васильєв, А. А. Чупіков // Економіка @ держава. – 2018. – №4. – C. 17-21.

19. 63
Н34 Васильців, Т.Г. Механізми розвитку та забезпечення економічної безпеки підприємництва на сільських територіях [Текст] / Т. Г. Васильців, Ю. А. Поповіченко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.2. – C. 195-200.

20.
Вахлакова, В.В. Оцінювання фінансової складової економічної безпеки підприємства [Текст] / В. В. Вахлакова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №5. – С. 190-198.

21.
Вахлакова, В.В. Формування забезпечення економічної безпеки підприємства [Текст] / В. В. Вахлакова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №3,Т.1. – С. 11-17.

22.
Вергун, А.М. Механізм управління фінансово-економічною безпекою підприємства [Текст] / А. М. Вергун // Економіка @ держава. – 2014. – №9. – С. 71-73.

23.
Вівчар, О. Вплив злочинної діяльності на економічну безпеку підприємницьких структур [Текст] / О. Вівчар // Актуальні проблеми правознавства. – 2019. – №1. – С. 113-120.

24.
Гавловська, Н.І. Актуалізація формування нових підходів до забезпечення економічної безпеки вітчизняних підприємств-суб`єктів ЗЕД у контексті євроінтеграції [Текст] / Н. І. Гавловська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №3,Т.1. – С. 233-237.

25.
Гавловська, Н.І. Імплементація механізму економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємства до системи управління підприємством [Текст] / Н. І. Гавловська, Ю. С. Погорелов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №4,Т.1. – С. 7-12.

26.
Гавловська, Н.І. Прийняття стратегічних управлінських рішень щодо формування системи економічної безпеки підприємства із застосуванням математичного апарату теорії ігор [Текст] / Н. І. Гавловська, Є. М. Рудніченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №2,Т.1. – С. 18-20.
27.
Гавловська, Н.І. Теоретичний базис системи економічної безпеки підприємств готельно-ресторанної сфери [Текст] / Н. І. Гавловська, Є. М. Рудніченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №4,Т.1. – С. 241-245.
28.
Гавриш, О.А. Використання теорії штучних нейронних мереж для оцінки результатів управлінських дій на економічну безпеку підприємств точного машинобудування [Текст] / О. А. Гавриш, С. В. Салоїд // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – №21. – С. 21-28.

29.
Гальків, Л.І. Етнічний туризм як інструмент забезпечення економічної безпеки туристичного підприємства [Текст] / Л. І. Гальків, О. В. Килин, Н. М. Стручок // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №3,Т.1. – С. 18-21.

30.
Гарафонова, О.І. Ризикоорієнтований підхід у процесі забезпечення економічної безпеки зовнішньої діяльності підприємств [Текст] / О. І. Гарафонова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №6. – С. 190-192.

31.
Гнатів, О.А. Посилення функціонально-структурних складових фінансово-економічної безпеки підприємства [Текст] / О. А. Гнатів // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №2, Т.2. – С. 210-212.

32.
Гончар, В.Г. Фінансово-економічна безпека підприємств України – запорука фінансової безпеки держави [Текст] / В. Г. Гончар // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №8. – С. 150-158.

33.
Гончаров, Г.О. Напрями вдосконалення системи інституціонального та організаційного забезпечення економічної безпеки малого підприємництва [Текст] / Г. О. Гончаров // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №2. – С. 126-135.

34.
Гончаров, Г.О. Шляхи інтенсифікації розвитку підсистеми недержавного забезпечення економічної безпеки малого підприємництва [Текст] / Г. О. Гончаров // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №1. – С. 105-112.

35.
Горак, О.В. Безпека економічного розвитку підприємств: удосконалення сутності, чинники і критерії [Текст] / О. В. Горак // Економіка @ держава. – 2015. – №2. – С. 128-130.

36. 005
Г82 Гривківська, О.В. Теорія та практика стратегічного управління економічною безпекою підприємств машинобудування [Текст] : монографія / О. В. Гривківська, О. О. Висоцький. – Київ : Кондор, 2018. – 268 c.
37.
Гуляєва, Н. Економічна безпека та стабільне функціонування підприємства [Текст] / Н. Гуляєва, І. Вавдійчик // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2017. – №4. – С. 79-88.

38.
Денисенко, М.П. Напрями проведення оцінки рівня економічної безпеки підприємств малого та середнього бізнесу [Текст] / М. П. Денисенко, П. Т. Колісниченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – №1. – С. 7-10.

39.
Денисенко, М.П. Прогнозування як інструмент дослідження питань розвитку та економічної безпеки малого та середнього підприємництва [Текст] / М. П. Денисенко, П. Т. Колісніченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – №3,Т.1. – С. 181183.

40.
Димченко, О.В. Готовність до інновацій як важливий елемент системи економічної безпеки комунальних підприємств [Текст] / О. В. Димченко, І. О. Свиридова, М. М. Пересипкін // Економіка @ держава. – 2014. – №1. – С. 23-26.

41.
Дробязко, С.І. Теоретичні передумови вдосконалення управління економічною безпекою підприємств страхового сектору [Текст] / С. І. Дробязко // Економіка @ держава. – 2019. – №3. – С. 85-90.

42.
Дуб, Б.С. Проблеми ефективного забезпечення економічної безпеки підприємства в умовах нових геополітичних викликів [Текст] / Б. С. Дуб // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №5. – С. 52-62.

43.
Ємець, О.І. Концептуальні підходи до організації розвитку інвестиційної діяльності підприємств на засадах парадигми економічної безпеки [Текст] / О. І. Ємець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2017. – №15(875). – С. 215-222.

44.
Забурмеха, Є.М. Система економічної безпеки торговельних підприємств [Текст] / Є. М. Забурмеха, О. Б. Вальков // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №4,Т.3. – С. 271-273.

45.
Зачосова, Н.В. Концептуальні засади формування комплексної системи забезпечення фіпансово-економічної безпеки підприємств та фінансових установ України [Текст] / Н. В. Зачосова, А. В. Шостак // Економіка @ держава. – 2016. – №7. – С. 80-84.

46.
Зубко, Т. Міжнародне співробітництво та економічна безпека підприємництва [Текст] / Т. Зубко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2018. – №3. – С. 47-58.

47.
Ілляшенко, O.B. Алгоритмізація дй механізму управління системою економічної безпеки підприємства [Текст] / O. B. Ілляшенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №6. – С. 196-200.

48.
Ілляшенко, О.В. Особливості оцінювання стану системи економічної безпеки підприємства у контексті економічної безпеки підприємства у контексті формування механізму її управління [Текст] / О. В. Ілляшенко, Г. В. Козаченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №4,Т.3. – С. 97-100.

49.
Ілляшенко, О.В. Передумови формування механізму управління системою економічної безпеки підприємства [Текст] / О. В. Ілляшенко, Ю. С. Погорелов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №4,Т.2. – С. 151-156.

50.
Коваленко, В.В. Аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємств легкої промисловості [Текст] / В. В. Коваленко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – №1. – С. 11-15.

51. 658
К56 Коваленко, В.В. Діагностика в управлінні економічної безпекою підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / В. В. Коваленко. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – 21с.

52. 658
К56 Коваленко, В.В. Діагностика в управлінні економічною безпекою підприємства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / В. В. Коваленко. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 245с.

53.
Коваленко, О.В. Обгрунтування заходів щодо підвищення рівня економічної безпеки підприємства [Текст] / О. В. Коваленко, Ю. О. Балюра // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №4,Т.3. – С. 183-185.

54.
Коваль, О.О. Соціальна складова економічної безпеки підприємства [Текст] / О. О. Коваль // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №2,Т.1. – С. 7-10.
55.
Ковальчук, Н.О. Завдання фінансового управління на вітчизняних підприємствах в контексті забезпечення їх фінансово-економічної безпеки [Текст] / Н. О. Ковальчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №4,Т.2. – С. 140-143.

56.
Козаченко, Г.В. Імплементація системи економічної безпеки до системи управління підприємства [Текст] / Г. В. Козаченко, О. В. Ілляшенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №3,Т.2. – С. 54-59.

57.
Козаченко, Г.В. Механізм управління у системі економічної безпеки підприємства: призначення, зміст та структура [Текст] / Г. В. Козаченко, О. В. Ілляшенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.3. – С. 25-28.

58.
Колісніченко, П.Т. Науково-методичні основи ефективного управління економічною безпекою малих та середніх підприємств [Текст] / П. Т. Колісніченко // Економіка @ держава. – 2017. – №7. – С. 49-53.

59.
Колісніченко, П.Т. Науково-методичні підходи до оцінки рівня економічної безпеки підприємства [Текст] / П. Т. Колісніченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №16. – C. 38-44.

60.
Копитко, М.І. Виявлення слабких сигналів середовища функціонування як запорука формування високого рівня економічної безпеки промислових підприємств [Текст] / М. І. Копитко // Економіка @ держава. – 2014. – №11. – С. 24-28.

61.
Корчевська, Л.О. Філософсько-історичний підхід до вивчення економічної безпеки підприємства [Текст] / Л. О. Корчевська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.3. – С. 104-108.

62.
Костюк, Ж.С. Теоретичні аспекти забезпечення економічної безпеки на підприємствах залізничного транспорту [Текст] / Ж. С. Костюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №1. – С. 14-18
63.
Косянчук, Т.Ф. Діагностика економічної безпеки як основи стабільного функціонування підприємства [Текст] / Т. Ф. Косянчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.1. – С. 59-62.

64.
Кримчак, Л.А. Інформаційне забезпечення управління економічною безпекою зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств [Текст] / Л. А. Кримчак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – №6,Т.1. – C. 274-276.

65. 339.9
М58 Кримчак, Л.А. Механізм управління економічною безпекою зовнішньоекономічної діяльності підприємства: структура механізму та проблеми побудови [Текст] / Л. А. Кримчак, Є. М. Рудніченко // Міжнародні економічні відносини в розвитку бізнес-процесів, підвищенні людського потенціалу та забезпеченні ефективності євроінтеграції України. – 2016. – С. 76-80.

66.
Кримчак, Л.А. Сучасні виклики економічній безпеці зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств в умовах трансформації зовнішнього середовища [Текст] / Л. А. Кримчак, Н. І. Гавловська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №2, Т.2. – С. 201-205.

67.
Криштанович, М.Ф. Механізми державного управління щодо забезпечення економічної безпеки підприємств в Україні [Текст] / М. Ф. Криштанович // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №16. – C. 22-24.

68.
Криштанович, М.Ф. Протидія поліцією організованій злочинності як загрозі економічній безпеці підприємств [Текст] / М. Ф. Криштанович // Економіка @ держава. – 2017. – №8. – C. 12-13.

69.
Ксенофонтов, М.М. Стратегія забезпечення стану економічної безпеки як складова стратегії розвитку сільськогосподарського підприємства [Текст] / М. М. Ксенофонтов, А. В. Іванько // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №6,Т.3. – C. 46-52.

70.
Кузнецова, І.О. Стратегія економічної безпеки підприємства: методичні засади формування [Текст] / І. О. Кузнецова, О. О. Кюне // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №3,Т.2. – С. 60-63.

71.
Купчак, В.Р. Стратегічне управління енергозбереженням у забезпеченні підвищення енергоефективності, економічної ефективності та економічної безпеки промислових підприємств і комплексів регіону [Текст] / В. Р. Купчак // Економіка @ держава. – 2015. – №8. – С. 87-90.

72.
Лаутар, А.Ю. Аналіз економічної безпеки промислових підприємств за умов поглиблення конкуренції [Текст] / А. Ю. Лаутар // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №4,Т.2. – С. 51-54.
73.
Лебедко, С.А. Аналіз аварійності на транспорті як джерела зовнішніх загроз економічній безпеці транспортних підприємств України [Текст] / С. А. Лебедко // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №16. – C. 61-66.

74.
Лебедко, С.А. Формування механізму забезпечення економічної безпеки транспортних підприємств [Текст] / С. А. Лебедко // Економіка @ держава. – 2017. – №8. – C. 89-94.

75.
Левицький, В.В. Особливості впливу інновацій на формування фінансово-економічної безпеки діяльності підприємства [Текст] / В. В. Левицький, І. Ю. Суханова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.2. – С. 142-145.
76.
Лихолат, С. (Лихолат, СМ.) Особливості державного регулювання підприємництва у контексті загальної економічної безпеки держави [Текст] / С. Лихолат, А. І. Яцік // Вісник Кам`янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. – 2014. – №9. – С. 199-206.

77.
Ліщенко, А.В. Аналіз рівня економічної безпеки молокопереробних підприємств [Текст] / А. В. Ліщенко // Економіка @ держава. – 2019. – №1. – С. 132-135.

78. 658
Л84 Лук`янова, В.В. Діагностика економічної безпеки підприємства [Текст] : монографія / В. В. Лук`янова, Ю. В. Шутяк. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 165 с.
79.
Лясковець, О.В. Теоретико-методичні основи забезпечення стратегічного управління розвитком економічної безпеки підприємств машинобудування [Текст] / О. В. Лясковець // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – №2. – С. 129-134.

80.
Лясковець, О.В. Теоретико-методичні основи забезпечення стратегічного управління розвитком економічної безпеки підприємств машинобудування [Текст] / О. В. Лясковець // Економічні наукиНауковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2017. – №2. – C. 97-105.

81.
Ляшенко, О.М. Економічна безпека підприємств: тенденції та підходи до оцінювання [Текст] / О. М. Ляшенко, Р. В. Марков // Стратегічні пріоритети. – 2016. – №3. – С. 213-219.

82.
Максимюк, М.М. Методичні підходи до визначення економічної безпеки підприємств [Текст] / М. М. Максимюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №4,Т.1. – С. 158-161.

83.
Меліхова, Т.О. Вдосконалення функцій та завдань забезпечення економічної безпеки підприємств [Текст] / Т. О. Меліхова // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – №3. – C. 70-73.

84.
Меліхова, Т.О. Дослідження можливості використання методів оцінювання економічної ефективності інноваційних та інвестиційних проектів для створення служби економічної безпеки підприємства [Текст] / Т. О. Меліхова // АгроСвіт. – 2018. – №4. – C. 25-32.

85.
Меліхова, Т.О. Механізм управління економічною безпекою підприємства: підходи до визначення [Текст] / Т. О. Меліхова // АгроСвіт. – 2018. – №3. – C. 61-67.

86.
Меліхова, Т.О. Удосконалення методики внутрішнього аудиту розрахунків з постачальниками для підвищення економічної безпеки підприємства [Текст] / Т. О. Меліхова, О. В. Троян, І. В. Бондаренко // Економіка @ держава. – 2019. – №2. – С. 88-94.

87.
Мозолюк, Н.І. Вплив економічної безпеки на стратегічну захищеність підприємства в Україні [Текст] / Н. І. Мозолюк // Вісник Кам`янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. – 2014. – №9. – С. 211-217.

88. 338
А 43 Момот, Т.В. Особливості моніторингу в системі фінансово-економічної безпеки підприємств водопостачання та водовідведення [Текст] / Т. В. Момот, В. В. Панов, О. О. Конопліна // Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти. – 2017. – С. 109-111.

89.
Момот, Т.В. Стейкхолдер-орієнтований підхід до забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств: теоретико-методичні засади впровадження [Текст] / Т. В. Момот, І. О. Філатова, О. О. Конопліна // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №8. – С. 36-44.

90.
Момот, Т.В. Стратегічний моніторинг в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства [Текст] / Т. В. Момот, Г. М. Шаповал, В. В. Панов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №3,Т.1. – С. 80-85.

91.
Мостенська, Т.Л. Ризик-менеджмент як чинник забезпечення економічної безпеки підприємств [Текст] / Т. Л. Мостенська, Ю. В. Білан, Т. Г. Мостенська // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №8. – С. 193-203.

92.
Отенко, І.П. Аналітичний інструментарій управління економічною безпекою підприємства [Текст] / І. П. Отенко, О. С. Преображенська // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №5. – С. 203-209.

93.
Петряєва, З.Ф. Верифікація градації рівнів фінансово-економічної безпеки підприємств [Текст] / З. Ф. Петряєва, Г. А. Іващенко, О. О. Петряєв // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №5. – С. 402-411.

94.
Пилипенко, О. Аудит управління людськими ресурсами як запорука реалізації концепції економічної безпеки підприємства [Текст] / О. Пилипенко // Статистика України. – 2017. – №4. – С. 87-93.

95.
Погорелов, Ю.С. Аналіз підходів до розуміння економічної безпеки підприємства [Текст] / Ю. С. Погорелов, Є. А. Івченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №6. – С. 100-104.

96.
Погорелов, Ю.С. Принципи та складові контролю як елементу системи економічної безпеки підприємства [Текст] / Ю. С. Погорелов, Г. В. Булкот // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.3. – С. 39-43.

97.
Поляков, П.А. Аналіз наукових підходів до визначення поняття "економічна безпека підприємства" [Текст] / П. А. Поляков // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №6,Т.3. – C. 175-178.

98.
Поповіченко, Ю.А. Стратегічні пріоритети формування системи економічної безпеки малого підприємництва в Україні [Текст] / Ю. А. Поповіченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.2. – С. 11-15


99.
Прокопенко, О.В. Особливості управління економічною безпекою зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств України [Текст] / О. В. Прокопенко, М. Д. Домашенко, В. Ю. Школа // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №10. – С. 188-194.

100.
Рекун, І. Управління персоналом у системі економічної безпеки підприємства залізничного транспорту [Текст] / І. Рекун // Економіка @ держава. – 2015. – №11. – С. 28-33.

101.
Рзаєв, Г.І. Економічна безпека підприємства: ресурсно-результативний підхід [Текст] / Г. І. Рзаєв, П. П. Антонюк, Т. Г. Рзаєва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №4,Т.3. – С. 122-129.

102.
Рзаєв, Г.І. Загрози економічній безпеці підприємства та аналітичні напрями їх прояву на рівні підприємства [Текст] / Г. І. Рзаєв, Д. В. Балабанюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – №2. – С. 141-145.

103. 658
Р49 Рзаєва, Т.Г. Аналітичне обгрунтування напрямів дослідження економічної безпеки підприємства [Текст] : монографія / Т. Г. Рзаєва, Г. І. Рзаєв, П. П. Антонюк. – Кам`янець-Подільський : ТОВ"Друкарня Рута", 2016. – 240 с.
104.
Рзаєва, Т.Г. Індикатори оцінки та забезпечення рівня економічної безпеки підприємства відповідно до аналітичних потреб [Текст] / Т. Г. Рзаєва, О. В. Пастух // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №5. – С. 78-81.

105.
Рудковський, О.В. Механізм формування економічної безпеки діяльності підприємства [Текст] / О. В. Рудковський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №6. – С. 174-178.

106.
Рудніченко, Є.М. Вплив податкової та митної складової на механізм управління системою економічної безпеки підприємства [Текст] / Є. М. Рудніченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №3,Т.1. – С. 32-35.

107.
Рудніченко, Є.М. Деталізація загроз безпекового середовища та аналіз існуючих підходів до оцінювання економічної безпеки підприємств [Текст] / Є. М. Рудніченко, Н. І. Гавловська, В. І. Гавловська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – №5,Т.1. – С. 283-288.

108.
Рудніченко, Є.М. Інструментальне забезпечення адаптації системи економічної безпеки підприємства до впливу суб`єктів митного регулювання [Текст] / Є. М. Рудніченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №2,Т.1. – С. 33-38
109.
Салоїд, С. Стратегічне моделювання умов підвищення ефективності організаційно-економічного механізму управління економічною безпекою підприємств точного машинобудування [Текст] / С. Салоїд // АгроСвіт. – 2018. – №23. – С. 51-58.

110.
Салоїд, С.В. Оцінювання ефективності організаційно-економічного механізму управління економічною безпекою підприємств точного машинобудування [Текст] / С. В. Салоїд // Економіка @ держава. – 2018. – №10. – С. 101-106.

111.
Скорятіна, А.О. Організаційні аспекти забезпечення економічної безпеки на підприємстві [Текст] / А. О. Скорятіна, А. О. Мельник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №4,Т.2. – С. 229-234.

112. 63
Н34 Сорока, Р.С. Реструктуризація заборгованості як елемент формування економічної безпеки підприємства [Текст] / Р. С. Сорока, І. В. Брень, О. М. Колич // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.2. – C. 288-298.

113.
Сороківська, О.А. Економічна безпека підприємств України в умовах інформаційної війни [Текст] / О. А. Сороківська // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №12. – С. 198-202.

114.
Стадник, В.П. Формування системи управління економічною безпекою сільськогосподарських підприємств [Текст] / В. П. Стадник // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №7. – С. 224-228.

115.
Степанов, Д.С. Вплив інвестиційного забезпечення та величини сільськогосподарського підприємства на його економічну безпеку [Текст] / Д. С. Степанов // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №16. – C. 55-60.

116.
Степова, с.В. Ризики економічної безпеки підприємства: критерії та методи їх оцінки [Текст] / с. В. Степова, Л. П. Половенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №4,Т.1. – С. 43-46
117.
Ткачук, Г.Ю. Структуризація сутності поняття "економічна безпека підприємства" та систематизація підходів до її визначення [Текст] / Г. Ю. Ткачук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – №2. – С. 146-152.

118. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ Економічна безпека підприємства ”