Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора! Допоможіть знайти літературу по темі "Поняття та принципи публічного адміністрування"
1.
Бугайчук, К. Функції публічного адміністрування в органах Національної поліції України: поняття та класифікація [Текст] / К. Бугайчук // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – №5. – С. 112-117.

2.
Гавловська, Н.І. Теоретичні концепти публічного управління та публічного адміністрування : сутність та відмінності [Текст] / Н. І. Гавловська, Є. М. Рудніченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – №3,Т.2. – С. 21-26.

3.
Довгаль, І.В. Публічне адміністрування [Електронний ресурс] : курс лекцій / І. В. Довгаль. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Назва з екрана.

4.
Зінчук, М.І. Генезис наукового розуміння поняття публічного адміністрування в світі та Україні [Текст] / М. І. Зінчук // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – №19. – С. 117-123.

5.
Ігнатченко, І. Засади публічного адміністрування у сфері культурної безпеки України як складники адміністративно-правового регулювання [Текст] / І. Ігнатченко // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – №4. – С. 127-134.

6.
Ільчанінова, Н.І. Перспективи впровадження зарубіжного досвіду формування механізму надання адміністративних послуг в Україні [Текст] / Н. І. Ільчанінова // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – №10. – C. 130-134.

7.
Каменська, Н. Механізм адміністративно-правового регулювання реалізації права на звернення до публічної адміністрації: теоретико-правовий аспект [Текст] / Н. Каменська // Право України. – 2016. – №9. – С. 46-52.

8.
Коломоєць, Т. Громадський контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування як суб`єктів адміністративного права України: пріоритети дослідження та вдосконалення правових засад [Текст] / Т. Коломоєць // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – №5. – С. 3-6.

9.
Лощина, А. Теоретичні аспекти публічного адміністрування в контексті українських реформ [Текст] / А. Лощина, В, Г. І. Ковтун // Економіка @ держава. – 2018. – №12. – С. 99-105.

10. 35
М19 Малиновський, В.Я. Публічна служба в Україні [Текст] : підручник / В. Я. Малиновський. – Київ : Кондор, 2018. – 312 с.
11.
Приполова, Л. Щодо органів державної влади та місцевого самоврядування у вирішенні питань адміністративного-територітального устрою: вітчизняний та зарубіжний досвід [Текст] / Л. Приполова // Віче. – 2014. – №8. – С.10-12.

12. 332
Р32 Регіонально-адміністративний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / під ред. В.Г.Воронкової. – К. : ЦУЛ, 2010. – 352с.

13.
Самсін, І. Адміністративний договір - форма реалізації публічного інтересу [Текст] / І. Самсін, Н. Іваницька // Право України. – 2006. – №6. – С. 114-118.

14.
Соболь, Є. Формування правової категорії "суб`єкт публічної адміністрації" [Текст] / Є. Соболь // Актуальні проблеми правознавства. – 2018. – №4. – С. 86-93.

15.
Стрельченко, О.Г. Природа Державної реєстраційної служби України як суб`єкта публічного адміністрування [Текст] / О. Г. Стрельченко, О. Ю. Юр`єва // Митна справа. – 2015. – №1. – С. 86-89.

16.
Терехов, В. Адміністративно-правові засади системи оцінювання діяльності органів місцевого самоврядування у безпековому напрямі [Текст] / В. Терехов // Актуальні проблеми правознавства. – 2017. – №2. – С. 41-46.

17.
Тимощук, В. Запровадження загальної адміністративної процедури як напрям реформування публічної влади [Текст] / В. Тимощук // Право України. – 2018. – №11. – С. 105-118.

18. 338(4/9)
І 72 Тюріна, Н.М. Особливості еволюції моделі державного управління [Текст] / Н. М. Тюріна, Н. С. Карвацка, Т. В. Назарчук // Інструменти регулювання національної економіки в умовах сучасних глобальних викликів. – 2017. – С. 30-32.

19.
Тюріна, Н.М. Розвиток публічного управління: зарубіжний та вітчизняний досвід [Текст] / Н. М. Тюріна, Н. С. Карвацка, Т. В. Назарчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – №3,Т.1. – С. 221-228.

20.
Фадєєва, О. Надання адміністративних послуг [Текст] / О. Фадєєва, М. Рудь // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2016. – №8. – С. 23-26.

21.
Хлєбников, А.А. Нормативно-правове регулювання надання публічних послуг в Україні [Текст] / А. А. Хлєбников // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – №24. – С. 125-130.

22.
Чернов, С.І. Текст лекцій з дисципліни «Публічне адміністрування» ((для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 7.03060101, 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) [Електронний ресурс] / С. І. Чернов. – Харків : ХНУМГ, 2014. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Назва з екрана.

23.
Семенчук Т. Б.
Сутність категорії "публічне адміністрування" та передумови її формування / Т. Б. Семенчук // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2013. - Вип. 42. - С. 385-390. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2013_42_64

24.
Колесникова К. О.
Співвідношення державного управління та публічного адміністрування у процесі суспільної трансформації / К. О. Колесникова // Публічне управління: теорія та практика. - 2013. - Вип. 3. - С. 41-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pubupr_2013_3_8

25. Філіпова Н. В.
Зміна співвідношення понять "державне управління", "публічне адміністрування", "публічне управління" в системі суспільно-політичної трансформації / Н. В. Філіпова. // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2015. - № 6. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2015_6_5

26.
Бугайчук К. Л.
Публічне адміністрування: теоретичні засади та підходи до визначення / К. Л. Бугайчук // Право і Безпека. - 2017. - № 3. - С. 38-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2017_3_8

27.
Богомолова К. С
Публічне адміністрування та процес прийняття управлінських рішень / К. С Богомолова, О. В. Подольська, В. Г. Краля // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. - 2017. - Вип. 188. - С. 66-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtusg_2017_188_11

28.
Бобровська О.
Змістовно-порівняльний аспект публічного адміністрування на місцевому рівні / О. Бобровська, А. Зєніна-Біліченко. // Публічне адміністрування: теорія та практика. - 2014. - Вип. 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2014_2_22

29.
Болотіна Є. В.
Публічне адміністрування і менталітет українців / Є. В. Болотіна, Г. І. Радковська // Вісник економічної науки України. - 2016. - № 2. - С. 27-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Venu_2016_2_8

30.
Беззубов Д. О.
Публічне адміністрування у сфері забезпечення економічної безпеки / Д. О. Беззубов // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2018. - № 2. - С. 121-126. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2018_2_19

31.
Логвиненко Б. О.
Перспективні напрямки удосконалення публічного адміністрування сферою охорони здоров’я в Україні / Б. О. Логвиненко // Публічне право. - 2017. - № 4. - С. 78-83. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2017_4_12

32. Тодосійчук В. Л.
Публічне адміністрування в Україні / В. Л. Тодосійчук // Причорноморські економічні студії. - 2018. - Вип. 34. - С. 87-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/

33.
Амосов О.
Моделі публічного адміністрування (архетипова парадигма) / О. Амосов, Н. Гавкалова // Публічне управління: теорія та практика. - 2013. - Спец. вип.. - С. 6-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pubupr_2013_spets.vip._3

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика“ Державні послуги=публічні послуги.....”