Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня, потрібна ваша допомога з пошуком джерел для курсової роботи з предмету "Економіка підприємства". Джерела повинні бути не раніше 2014 року, кількість - 20-25 штук. Тема курсової "Оцінка резервів зростання прибутків на підприємстві". Дякую за вашу допомогу.

1. Бойчик І.М. Економіка підприємства: підручник [Електронний ресурс] / І.М.Бойчик. –К.: Кондор -Видавництво, 2016. –378 с. - Режим доступу:
http://dspace.tneu.edu.ua/jspui/bitstream/316497/12571/1/%d0%95%d0%9f-%d0%9f%d0%86%d0%94%d0%a0%d0%a3%d0%a7%d0%9d%d0%98%d0%9a%201%20%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb.pdf

2. Бровкова О.
Дослідження чинників та резервів підвищення прибутковості підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс] / О. Бровкова, К. Бровкова, Тієн Донг Нго // Науковий вісник [Одеського національного економічного університету]. - 2016. - № 5. - С. 41-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2016_5_6

3. Гайбура Ю. А.
Прибутковість підприємства: поняття, фактори, резерви [Електронний ресурс] / Ю. А. Гайбура, Л. А. Загнітко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. - 2017. - Вип. 24(2). - С. 99-104. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2017_24(2)__23

4. Гречко А. В.
Дослідження напрямів підвищення прибутковості підприємств [Електронний ресурс] / А. В. Гречко, О. М. Мельнікова // Підприємництво та інновації. - 2017. - Вип. 3. - С. 108-114. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pidinnov_2017_3_18

5. Джеджула В. В.
Фактори впливу на формування прибутку підприємств [Електронний ресурс] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова, Т. В. Іванчик // Modern economics. - 2019. - № 14. - С. 81-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/modecon_2019_14_15

6. Добровольська О. В.
Резерви підвищення прибутковості підприємства в умовах ринку [Електронний ресурс] / О. В. Добровольська, В. О. Терещенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. - 2015. - Вип. 13. - С. 194-197. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2015_13_45

7. Дробишева О. О.
Управління прибутком підприємства в умовах кризи [Електронний ресурс] / О. О. Дробишева, Ю. М. Бучакчійська // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2018. - Вип. 3. - С. 64-68. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evzdia_2018_3_14

8. Економіка підприємства: навчальний посібник [Електронний ресурс] /Л.О.Болтянська , Л.О. Андрєєва, О.І. Лисак.-Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. –668с. - Режим доступу:
http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/5516/1/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%94%D1%94%D0%B2%D0%B0.%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0.%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BA.pdf

9. Єпіфанова І. Ю.
Фактори зростання прибутку підприємства [Електронний ресурс] / І. Ю. Єпіфанова, В. С. Гуменюк // Молодий вчений. - 2016. - № 7. - С. 46-49. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_7_14

10. Кириленко К. О.
Прибуток підприємства: дослідження теоретичних аспектів [Електронний ресурс] / К. О. Кириленко // Молодий вчений. - 2017. - № 11. - С. 1182-1185. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_11_286

11. 658
К82 Кривов`язюк, І.В. Економіка інноваційного підприємства [Текст] : навч. посiбник / І. В. Кривов`язюк. – 2-ге вид., допов. та перероб. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 344 с.

12. Михайленко О. В.
Прибутковість діяльності підприємства та способи її підвищення [Електронний ресурс] / О. В. Михайленко, С. М. Ніколаєнко, Л. С. Твердохлiб // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2017. - Вип. 6(2). - С. 20-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evzdia_2017_6(2)__6

13. Міщенко К. Г.
Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення [Електронний ресурс] / К. Г. Міщенко // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" . - 2017. - № 2(2). - С. 105-107. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2017_2(2)__24

14. Мусієнко В. Д.
Вплив конкурентних переваг на можливий прибуток підприємства [Електронний ресурс] / В. Д. Мусієнко, А. І. Богайчук // Формування ринкових відносин в Україні. - 2018. - № 2. - С. 62-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2018_2_12

15. Протопопова Н. А.
Джерела формування та використання прибутку підприємства [Електронний ресурс] / Н. А. Протопопова, М. Л. Маргарян // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Економіка і управління. - 2018. - Т. 29(68), № 2. - С. 47-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_econ_2018_29_2_12

16. Смолінська С. Д.
Шляхи та резерви збільшення прибутку підприємства в умовах економічної кризи [Електронний ресурс] / С. Д. Смолінська, Н. П. Мельник // Молодий вчений. - 2018. - № 1(2). - С. 987-989. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_1(2)__99

17. Старинець О. Г.
Особливості формування та розподілу прибутку підприємств зв’язку [Електронний ресурс] / О. Г. Старинець // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2018. - Вип. 28(1). - С. 166-169. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2018_28(1)__40

18. Сябер Є. О.
Фактори формування прибутку підприємства [Електронний ресурс] / Є. О. Сябер // Молодий вчений. - 2018. - № 6(2). - С. 431-435. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_6(2)__4

19. Трегубов О. С.
Резерви підвищення ефективності управління формуванням доходів і прибутку підприємства [Електронний ресурс] / О. С. Трегубов, Д. І. Лісовий // Економіка і організація управління. - 2014. - Вип. 3-4. - С. 281-287. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eiou_2014_3-4_43

20. 65.012
Ф59 Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / І. О. Школьник, І. М. Боярко, О. В. Дейнека [та ін.]. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 368 с.

21. 658
Ш26 Шарко, М.В. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / М. В. Шарко, Н. В. Мєшкова-Кравченко, О. М. Радкевич Ч.1. – Херсон : Олді-Ппюс, 2014. – 436 с.


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “прибуток підприємства”.
Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека».