Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Особливості будови пластид, їх типи та взаємоперетворення. предмет "ботаніка"
1. 57
С87 Структура и связь [Текст]. – М. : Мир, 1969. – 360с.

2.
Григора, І.М. Ботаніка [Електронний ресурс] : навч. посіб. для вузів / І. М. Григора, С. І. Шабарова, І. М. Алейніков. – К. : Фітосоціоцентр, 2000.

3. 63
Н34 Заїка, В.К. Вміст пластидних пігментів у підростах бука і дуба на ділянках різних стадій дигресії зеленої зони Львова [Текст] / В. К. Заїка, О. І. Дерех // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.3. – С. 9-17.

4. 58
З-68 Злобін, Ю.А. Курс фізіології і біології рослин [Текст] : підручник / Ю. А. Злобін. – Суми : Універ. книга, 2004. – 464с. – [
5.
Зуссман, М. Биология развития [Електронний ресурс] / М. Зуссман пер. с англ. – М. : Мир, 1977.

6. 57
М85 Мотузний, В.О. Біологія [Текст] : навч. посіб. / В. О. Мотузний за ред. О.В. Костильова. – К. : Вища школа, 2007. – 751с. – [Рекомендовано МОН України].

7. 58
М91 Мусієнко, М.М. Фізіологія рослин [Текст] : підручник / М. М. Мусієнко. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Либідь, 2005. – 808с
8. 57
О-51 Околітенко, Н.І. Основи системної біології [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Околітенко, Д. М. Гродзинський. – К. : Либідь, 2005. – 360с
9. 58
Л12 Лабораторні роботи з ботаніки [Текст] : практикум.,навч. посіб. / М. М. Світельський, Л. А. Котюк, М. І. Федючка [та ін.]. – Херсон : Олді-Плюс, 2014. – 448 с.
10. 57
Т78 Трускавецький, Є.С. Цитологія [Текст] : підручник / Є. С. Трускавецький. – К. : Вища школа, 2004. – 254с.
11. 57
Б63 Біологія [Текст] : підручник / З. М. Шелест, В. М. Войціцький, В. А. Гайченко, О. М. Байрак. – 2-ге вид., допов.і перероб. – К. : Кондор, 2011. – 760с.

12. 58
Б86 Ботаніка [Текст] : підручник / Б. Є. Якубенко, І. М. Алейніковт, С. І. Шабарова, С. П. Машковська. – Київ : Ліра-К, 2018. – 436 с.
].
13. 58
Г35 Геоботаніка : тлумачний словник [Текст] / Б. Є. Якубенко, С. Ю. Попович, І. П. Григорюк, М. Д. Мельничук. – Київ : Фітосоціоцентр, 2010. – 420 с.

1. Глоба О. Ф.
Пластиды растительных клеток: исторический аспект их изучения [Електронний ресурс] / О. Ф. Глоба // Вісник аграрної історії. - 2018. - Вип. 25-26. - С. 221-229. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vai_2018_25-26_31
Попередній перегляд: Завантажити - 402.685 Kb Зміст випуску Цитування
2. Ліханов А. Ф.
Динаміка вмісту пластидних пігментів у листках смородини чорної (Ribes nigrum L. ) [Електронний ресурс] / А. Ф. Ліханов, М. С. Рожко, А. А. Клюваденко, С. М. Костенко // Науковий вісник НЛТУ України. - 2016. - Вип. 26.5. - С. 73-79. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2016_26
Попередній перегляд: Завантажити - 428.316 Kb Зміст випуску Цитування
3. Гіптенко Н. М.
Динаміка вмісту пластидних пігментів у листках рослин гібридів F1 помідора (Lycopersicоn esculentum Mill.) залежно від росту і розвитку рослин [Електронний ресурс] / Н. М. Гіптенко, А. Ф. Ліханов // Вісник аграрної науки. - 2016. - № 1. - С. 45-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaan_2016_1_11
Попередній перегляд: Завантажити - 204.047 Kb Зміст випуску
4. Гіптенко Н. М.
Уміст пластидних пігментів у листках розсади індетермінантних гібридів F1 помідора (Lycopersicun esculentum Mill.) в умовах закритого ґрунту [Електронний ресурс] / Н. М. Гіптенко, А. Ф. Ліханов // Вісник аграрної науки. - 2015. - № 11. - С. 34-37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaan_2015_11_9
Попередній перегляд: Завантажити - 184.006 Kb Зміст випуску Цитування