Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго вечора,не могли б ви допомогти з підбором літератури,статей,електроних ресурсів на тему "Сфера публічного адміністрування та її діяльність". Буду дуже вдячна
1.
Васильєва, О.І. Формування системи понять щодо професіоналізації публічної служби в Україні [Текст] / О. І. Васильєва, Н. В. Васильєва // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – №11. – C. 82-86.

2. 35
В85 Вступ до публічного адміністрування [Текст] : навч. посіб. / Н. Л. Гавкалова, Т. А. Власенко, Л. Ю. Гордієнко [та ін.]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 372 с.
3.
Довгаль, І.В. Публічне адміністрування [Електронний ресурс] : курс лекцій / І. В. Довгаль. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Назва з екрана.

4.
Зінчук, М.І. Генезис наукового розуміння поняття публічного адміністрування в світі та Україні [Текст] / М. І. Зінчук // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – №19. – С. 117-123.

5.
Ільчанінова, Н.І. Перспективи впровадження зарубіжного досвіду формування механізму надання адміністративних послуг в Україні [Текст] / Н. І. Ільчанінова // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – №10. – C. 130-134.

6.
Козаченко, Ю.В. Запровадження критеріїв оцінювання якості надання публічних послуг [Текст] / Ю. В. Козаченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – №16. – C. 82-86.

7.
Королюк, Ю.Г. Публічний маркетинг якості надання адміністративних послуг [Текст] / Ю. Г. Королюк, В. С. Толуб`як // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – №12. – С. 103-106.

8.
Кравець, І.В. Глобальна архітектура інститутів публічного управління та адміністрування [Текст] / І. В. Кравець, В. П. Якобчук, О. В. Іванюк // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – №7. – C. 105-109.

9. 35
М19 Малиновський, В.Я. Публічна служба в Україні [Текст] : підручник / В. Я. Малиновський. – Київ : Кондор, 2018. – 312 с
10.
Образцоба, В.В. Особливості проявів конфліктів і суперечностей у відносинах "принципал-агент" у системі публічного управління в Україні [Текст] / В. В. Образцоба // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – №19. – С. 123-125.

11.
Орлова, Н. Підготовка фахівців з публічного управління в умовах євроінтеграції України [Текст] / Н. Орлова // Економічні наукиЗовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2019. – №3. – С. 139-142.

12. 35
П50 Політика в публічному управлінні [Текст] : навч. посіб. / І. С. Бондар, В. Г. Горник, С. О. Кравченко, В. В. Кравченко. – Київ : Видавництво Ліра - К, 2017. – 200 с
13.
Пуліна, Т.В. Розвиток кадрового потенціалу органу публічної служби [Текст] / Т. В. Пуліна, О. Ю. Ткачук, А. О. Вафіна // Економіка @ держава. – 2018. – №12. – С. 44-50.

14. 34(477)
Т65 Трачук, П.А. Державне будівництво та місцеве самоврядування [Текст] : навч. посіб. / П. А. Трачук. – Чернівці : Наші книги, 2007. – 280с.
15. 338(4/9)
І 72 Тюріна, Н.М. Особливості еволюції моделі державного управління [Текст] / Н. М. Тюріна, Н. С. Карвацка, Т. В. Назарчук // Інструменти регулювання національної економіки в умовах сучасних глобальних викликів. – 2017. – С. 30-32.

16.
Чернов, С.І. Текст лекцій з дисципліни «Публічне адміністрування» ((для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 7.03060101, 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) [Електронний ресурс] / С. І. Чернов. – Харків : ХНУМГ, 2014. - Систем.вимоги: Adobe Reader/ Foxit Reader. - Режим доступу: доступний тільки для користувачів НБ ХНУ. – Назва з екрана.

17.
Шамрай, Н.В. Волонтерський потенціал громадського моніторингу в системі публічних послуг [Текст] / Н. В. Шамрай // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – №20. – С. 61-66.

18.
Колянко О. В.
Організація діяльності у сфері публічного адміністрування в Україні / О. В. Колянко // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. - 2014. - Вип. 45. - С. 50-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_ekon_2014_45_12

19.
Аріфходжаєва Т. Б.
Поняття публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення / Т. Б. Аріфходжаєва // Форум права. - 2016. - № 3. - С. 12–15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2016_3_4

20. Тодосійчук В. Л.
Публічне адміністрування в Україні / В. Л. Тодосійчук // Причорноморські економічні студії. - 2018. - Вип. 34. - С. 87-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/

21. Фролова Н. В.
Особливості використання соціальних мереж у діяльності органів публічної влади / Н. В. Фролова. // Публічне адміністрування: теорія та практика. - 2019. - Вип. 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2019_1_12

22.
Кошелева Л. Є.
Соціальна ефективність процесу публічного адміністрування / Л. Є. Кошелева. // Публічне адміністрування: теорія та практика. - 2019. - Вип. 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2019_1_11

23.
Кошелева Л. Є.
Соціальна ефективність процесу публічного адміністрування / Л. Є. Кошелева. // Публічне адміністрування: теорія та практика. - 2019. - Вип. 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2019_1_11

24. Беззубов Д. О.
Публічне адміністрування у сфері забезпечення економічної безпеки / Д. О. Беззубов // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2018. - № 2. - С. 121-126. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/

25.
Онуфрієнко О. В.
Реформування публічної служби України: прогностичні довгострокові сценарії / О. В. Онуфрієнко. // Публічне адміністрування: теорія та практика. - 2018. - Вип. 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2018_2_17

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ (http://lib.khnu.km.ua/asp/php/page_lib.php) - рубрика “ місцеве самоврядування= публічне адміністрування державні послуги=публічні послуги”