Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Допоможіть підібрати нову інформацію ( хоча б від 2017 року)на тему "Перспективи розвитку кредитування в Україні" 1. 330/341
У 67 Білорусець, Л.М. Розвиток методики аналізу результатів діяльності установ фінансово-кредитної системи України [Текст] / Л. М. Білорусець, О. І. Русин // Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку. – 2016. – С. 127-129.

2. Бублик, Є.О. Інституційні аспекти посткризового розвитку кредитного ринку України [Текст] / Є. О. Бублик // Економіка і прогнозування. – 2017. – №4. – C. 39-58.

3.
Бублик, Л.Я. Тенденції розвитку процесу рефінансування банківської системи як ключового інструменту державного регулювання кредитних послуг в Україні [Текст] / Л. Я. Бублик // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №23. – C. 76-81.

4.
Ганзюк, С. Теоретичні та практичні аспекти визначення кредитного рейтингу банків в Україні [Текст] / С. Ганзюк, Е. Каграманян // Світ фінансів. – 2018. – №2. – С. 145-155.

5.
Ганін, В. Фінансово-кредитні інструменти економічного зростання України [Текст] / В. Ганін, В. Соляр, Н. Дяченко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2017. – №3. – C. 29–37.

6.
Дзюблюк, О. Проблеми банківського кредитування реального сектору в умовах кризових явищ в економіці України [Текст] / О. Дзюблюк // Банківська справа. – 2018. – №3-4. – С. 22-48.

7. Диба, О. Банки у фінансово-кредитному забезпеченні інноваційного розвитку [Текст] / О. Диба // Банківська справа. – 2017. – №1. – С. 52-62.

8.
Довганюк, В.М. Порівняння обсягів депозитів банківської системи та системи кредитної кооперації України [Текст] / В. М. Довганюк // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №11. – С. 341-350.

9.
Єрфорт, О.Ю. Розвиток механізмів кредитування здобуття вищої освіти в Україні [Текст] / О. Ю. Єрфорт, І. Ю. Єрфорт // Фінанси України. – 2018. – №3. – C. 67-79.

10.
Єфремова, О.С. Кредитування малого підприємництва в Україні [Текст] / О. С. Єфремова // Економіка @ держава. – 2018. – №7. – С. 82-86.

11. Кисіль, С.С. Пріоритетні напрями покращення кредитного забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств [Текст] / С. С. Кисіль // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – №15. – C. 45-49.

12. Колеснік, Я.В. Перспективи розвитку фінансового менеджменту у сфері споживчого та іпотечного кредитування [Текст] / Я. В. Колеснік, А. О. Криворучко // Економіка @ держава. – 2018. – №11. – С. 77-81.

13.
Крилова, О.В. Особливості грошово-кредитної політики національного банку України [Текст] / О. В. Крилова // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – №23. – С. 23-27.

14.
Макаренко, Ю.П. Проблеми та ризики кредитування юридичних осіб комерційними банками України [Текст] / Ю. П. Макаренко, О. Ю. Чичмар // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – №4. – C. 22-26.

15. Матвієнко, Р.В. Інструменти фінансово-кредитного механізму державного регулювання розвитку аграрного виробництва [Текст] / Р. В. Матвієнко // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №15. – С. 89-94.

16. 338(4/9)
І 72 Нікулін, В.В. Макроекономічний аналіз основних засад грошово-кредитної політики України [Текст] / В. В. Нікулін // Інструменти регулювання національної економіки в умовах сучасних глобальних викликів. – 2017. – С. 22-25.

17.
Паєнтко, Т.В. Сучасні тенденції банківського кредитування фізичних осіб в Україні [Текст] / Т. В. Паєнтко, З. В. Савельєва // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №10. – C. 40-43.

18. Погріщук, О.Б. Інвестиційне кредитування в системі інвестиційного забезпечення розвитку аграрного сектора [Текст] / О. Б. Погріщук // АгроСвіт. – 2017. – №21. – С. 35-37.

19. Полторак, А.С. Розвиток механізму кредитування для здобуття вищої освіти як напрям зміцнення рівня фінансової безпеки держави [Текст] / А. С. Полторак, В. Ю. Паламарчук, Т. А. Манукян // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – №23. – С. 44-50.

20. 338
Р64 Стрілецька, Е.В. Проблеми кредитування фізичних осіб в Україні [Текст] / Е. В. Стрілецька, К. А. Артемчук, О. М. Гриценко // Розвиток України та її регіонів : реалії і перспективи. – 2018. – С. 100-101.

21. Харабара, В.М. Кредитування споживчих потреб населення та розвиток інфраструктури ринку фінансових послуг [Текст] / В. М. Харабара, Р. І. Грешко // Економіка @ держава. – 2019. – №4. – С. 52-58.
Гудзовата, О.О. Обґрунтування пріоритетів стратегії розвитку грошово-кредитного сектору держави [Текст] / О. О. Гудзовата // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – №1. – С. 122-126.
22.
Чайковський, Я. Розвиток банківського кредитування корпоративних клієнтів в Україні в умовах циклічності економіки [Текст] / Я. Чайковський // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – №4. – C. 72-87.

23. Назлуханян С. С.
Банківське кредитування малого бізнесу в Україні: проблеми та перспективи розвитку / С. С. Назлуханян // Соціально-гуманітарний вісник. - 2019. - Вип. 25. - С. 238-239. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2019_25_99

24. Черепанич С. М.
Перспективи розвитку страхування експортних кредитів у зовнішньоекономічній діяльності України / С. М. Черепанич // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Економіка. - 2017. - Т. 25, вип. 11(1). - С. 112–117. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdumov_2017_25_11%281%29__19

25. Давидюк О.
Проблеми та перспективи розвитку банківського іпотечного кредитування фізичних осіб в Україні / О. Давидюк // Проблеми і перспективи економіки та управління. - 2018. - № 4. - С. 170-175. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2018_4_22

26.
Крухмаль О. В.
Peer-to-peer кредитування в Україні: перспективи розвитку та виклики для банків / О. В. Крухмаль, О. С. Заєць // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" . - 2017. - № 2(2). - С. 93-96. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2017_2%282%29__21

27. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ (http://lib.khnu.km.ua/asp/php/page_lib.php) - рубрики “.... Грошова політика=грошово-кредитна політика,види кредиту.”
>>>