Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня , допоможіть знайти інформацію на тему функції та банківські операції світового банку
1.
339.92
М58 Міжнародні організації [Текст] : навч. посіб. / за ред. О.С. Кучика. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2007. – 749с. – [Рекомендовано МОН України].

2.
339.92
М58 Міжнародні організації [Текст] : кредитно-модульний курс; навч. посіб. / за ред. Ю.Г. Козака. – 3-тє вид., переробл. і доп. – К. : ЦУЛ, 2011. – 344с.

3.
339.92
Б53 Бестужева, С.В. Міжнародні економічні відносини [Текст] : навч. посіб. / С. В. Бестужева. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 384с.
4.
339.7
Б82 Боринець, С.Я. Міжнародні фінанси [Текст] : підручник / С. Я. Боринець. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2006. – 494с. – (Вища освіта XXI століття).
5.
Гладченко, А.Ю. Оцінка ефективності інструментів міжнародних організацій в координації державного управління економічною рівновагою [Текст] / А. Ю. Гладченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №9. – С. 96-101.

6.
339.9
М58 Міжнародна економіка [Текст] : навч. посіб. / Г. Є. Гронтковська, О. І. Ряба, А. М. Венцурик, О. І. Красновська. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 384 с.
7.
Дробишевська, Т. Міста України в міській стратегії Світового банку [Текст] / Т. Дробишевська // Економіст. – 2006. – №11. – С. 70-72. – [Основні положення корпоративної стратегії Світового банку у сфері підтримки міського розвитку і місцевого управління].

8.
Іванов, С.М. Актуальні аспекти використання фінансового інструментарію Світового банку в Україні [Текст] / С. М. Іванов, К. В. Клименко, М. В. Савостьяненко // Фінанси України. – 2017. – №12. – C. 72-94.

9.
336.7
І-23 Івасів, Б.С. Гроші та кредит [Текст] : підручник / Б. С. Івасів. – К. : Кондор, 2008. – 528с.
10.
Капітула, О.Г. Особливості сучасної інвестиційної політики Світового банку та чинники, що визначають структуру міжнароного інвестиційного портфеля [Текст] / О. Г. Капітула // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2004. – №1,Вип.47. – С. 239-242.

11.
Колосова, В.П. Вплив міжнародних фінансових організацій на економічний розвиток країни: питання теорії [Текст] / В. П. Колосова // Економіка України. – 2016. – №12. – С. 61-71.

12.
336.7
Л24 Лапчук, Б.Ю. Валютна політика [Текст] : навч. посіб. / Б. Ю. Лапчук. – К. : Знання, 2008. – 212с. – [Рекомендовано МОН України].

13.
Мазахир, А.о.С. (Мазахир, Алиф оглы Султанов) Основные аспекты деятельности Всемирного банка и его прогнозы о мировом финансовом кризисе [Текст] / А. о. Мазахир // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – №5-2. – С. 256-261.

14.
Меленцова, О.В. Институты внешнезкономической деятельности: содержание и классификация [Текст] / О. В. Меленцова // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №12. – С. 84-87.

15.
336.7
М48 Мельник, П.В. Банківські системи зарубіжних країн [Текст] : підручник / П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул, О. Д. Гордей. – К. : ЦУЛ, 2010. – 586с.
16.
Мікічурова, О. Інвестиційні кредитні проекти Світового банку, що знаходяться на стадії реалізації в Україні [Текст] / О. Мікічурова // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2007. – №2,Вип.69. – С. 73-74.

17.
Полчанов, А.Ю. Роль Групи Світового банку та Міжнародного валютного фонду в подоланні наслідків військових конфліктів [Текст] / А. Ю. Полчанов // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – №8. – C. 45-50.

18.
336.7
Г89 Гроші та кредит [Текст] : підручник / С. К. Реверчук, І. Г. Скоморович, С. М. Лобозинська, Л. І. Дмитриченко за ред. С.К. Реверчука. – К. : Знання, 2011. – 382с.
19.
Рибальченко, К.О. Особливості стратегії діяльності Світового банку [Текст] / К. О. Рибальченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2005. – №1,Вип.52. – С.137-139.

20.
Саричев, В. Сучасна трансформація партнерства України з міжнародними фінансовими організаціями [Текст] / В. Саричев // Економіст. – 2014. – №7. – С. 18-20.

21.
Соболєв, Б. Україна у Світовому банку та Світовий банк в Україні [Текст] / Б. Соболєв // Вісник Національного банку України. – 2014. – №8. – С. 8-11.

22.
Собуцький, С. ДПС-України нарощуватиме темпи співпраці зі світовим банком [Текст] / С. Собуцький // Вісник податкової служби. – 2011. – №47. – С. 6.

23.
Терещенко, Г.М. Перспективи та пріоритети використання фінансово-кредитного інструментарію Світового банку [Текст] / Г. М. Терещенко // Фінанси України. – 2018. – №10. – C. 111-127.

24.
339.7
М58 Міжнародні фінанси (за модульною системою навчання) [Текст] : теор.-практ. посіб. / В. П. Шило, С. С. Доровська, С. Б. Ільіна, Н. С. Іванова. – К. : Кондор, 2010. – 346с.