Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> регулювання інформаційних потоків і оптимізація системи документообігу на підприємстві

1.
Модель координації інформаційних потоків для розрахунку командного ефекту управлінської структури [Текст] // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2019. – №3. – С. 212-216.

2.
Васільєв, О. Електронний документ як невід`ємний атрибут сучасної конкурекнтоздатної випробувальної організації [Текст] / О. Васільєв // Техніка і технології АПК. – 2018. – №4. – С. 24-28.

3.
Електронний документообіг [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2017. – №35. – С. 4-46. – [Спецвипуск].

4.
Величкевич, М.Б. Електронний документообіг, тенденції та перспективи [Текст] / М. Б. Величкевич, Н. В. Мітрофан, Н. Е. Кунанець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №29(689). – С. 44-53.

5.
Деркач, Т. Новації електронного документообігу [Текст] / Т. Деркач // Бухгалтерія. – 2017. – №49. – С. 10-12.

6.
Дубовой, В.М. Оптимізація структури інформаційних потоків у розподілених системах управління [Текст] / В. М. Дубовой, О. Д. Никитенко // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2015. – №4. – С. 138-145.

7.
Єлетенко, О.В. Оцінка ефективності управління інформаційними потоками на підприємстві [Текст] / О. В. Єлетенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.1. – С. 61-66. – [Розглянуто можливі оцінки технологічних операцій над інформацією на підприємстві, економічної доцільності
вибору того чи іншого варіанту обробки інформації. Проаналізовано існуючі методики аналізу техніко-економічних
показників інформаційної системи. Управління логістичними інформаційними потоками на підприємстві передбачає
комплексну оцінку їх формування і використання в процесі логістичного управління підприємством.

8.
Іванова, О.М. Роль інформаційних потоків у діяльності туристичних підприємств [Текст] / О. М. Іванова // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – №8. – С. 130-133.

9. 338
А43 Йолтухівська, Т.В. Проблеми та перспективи організації документообігу за допомогою електронних ресурсів [Текст] / Т. В. Йолтухівська, О. М. Костюк // Актуальні проблеми економіки в умовах глобальних викликів. – 2015. – Вип.10. – С. 34-36.

10.
Кабаненко, Ю.В. Білінійна модель взаємодії інформаційних потоків [Текст] / Ю. В. Кабаненко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №4,Т.2. – С. 125-126.

11.
Климаш, Ю.В. Комплексний метод оптимізації маршрутизації інформаційних потоків у самоорганізованих мережах [Текст] / Ю. В. Климаш, О. М. Шпур, М. В. Кайдан // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2017. – №18(885). – С. 76-87.

12.
Кравченко, Л. Графік документообігу - запорука якісної роботи бухгалтерської служби [Текст] / Л. Кравченко // Головбух: Бюджет. – 2016. – №34. – С. 23-27.

13. 001
Н34 Кунченко-Харченко, B.I. Системи електронного документообігу: інформаційний базис технології прогнозування розвитку динамічних ситуацій [Текст] / B. I. Кунченко-Харченко // Наука и образование. – 2015. – С. 97-100.

14.
Кучугурная, Т. Электронный документооборот: стереотипы и аргументы [Текст] / Т. Кучугурная // Академия гостеприимства. – 2018. – №2. – С. 56-61.

15.
Ліпич, Л.Г. Інформаційні потоки в моделі управління витратами бізнес-процесів [Текст] / Л. Г. Ліпич, Л. О. Ющишина // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №10. – С. 249-257.

16. 811.161.2
С69 Матвєєв, Ю.А. Законодавство України в сфері електронного документообігу [Текст] / Ю. А. Матвєєв, Ю. В. Кокодій // Соціально-гуманітарний дискурс : лінгвокраїнознавчий, соціальний та професійний аспект. – 2017. – С. 81-83.

17. 35.077
М33 Матвієнко, О.В. Основи організації електронного документообігу [Текст] : навч. посіб. / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін. – К. : ЦНЛ, 2008. – 112с. – [ Існує електронна копія ].
18.
Нестеренко, С.А. Оптимізація інформаційних потоків і визначення оптимальних маршрутів в корпоративних мережах передачі даних [Текст] / С. А. Нестеренко, О. А. Усова // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2010. – №1. – С. 59-64.

19.
Огнева, А.М. Організація електронного документообігу на підприємствах [Текст] / А. М. Огнева // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №2,Т.2. – С. 141-144.

20. 330.341.1
У67 Огнева, А.М. Організація електронного документообігу в обліку [Текст] / А. М. Огнева // Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку. – 2016. – С. 241-242.

21.
Панкратова, Л.А. Формування інформаційних потоків про фінансові результати діяльності для потреб системи управління [Текст] / Л. А. Панкратова, О. П. Ратушна, О. Д. Підлубна // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №10. – С. 481-489.

22. 334.02
Б59 Бізнес-моделювання й управління потоками робіт і документообігом в економічних системах [Текст] : монографія / В. С. Пономаренко, І. О. Золотарьова, С. В. Мінухін, О. В. Дорохов. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 272с
.
23.
Савчук, В. Електронний документообіг: з чого розпочати? [Текст] / В. Савчук // Бухгалтерія. – 2016. – №50. – С. 38-39.

24.
Савчук, В. Електронний документобіг: технічний бік питання і наочні приклади [Текст] / В. Савчук // Бухгалтерія. – 2017. – №8. – С. 42-43.

25. 35.077
С19 Сапков, В.В. Информационные технологии и компьютеризация делопроизводства [Текст] : учеб. пособие / В. В. Сапков. – М. : Академия, 2006. – 288с
26.
Свіржський, Б. Електронний документообіг на підприємстві: перші кроки [Текст] / Б. Свіржський // Все про бухгалтерський облік. – 2015. – №91. – С. 12.

27.
Толбатов, В.А. Формалізація інформаційних потоків на промислових підприємствах [Текст] / В. А. Толбатов // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2008. – №1. – С.163-166. – [В роботі представлена математична формалізація інформаційних потоків на підприємствах машинобудівної галузі як основа для побудови інформаційної моделі підприємства.].

28.
Фелінський, С. Скласти баланс допоможе графік документообігу: лайфхак для головбуха [Текст] / С. Фелінський // Все про бухгалтерський облік. – 2018. – №57. – С. 6-7.

29.
Христіановський, В.В. Еволюційна модель взаємозв`язку інформаційних потоків в колективі працівників фірми [Текст] / В. В. Христіановський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – №3,Т.2. – С. 30-34.

30.
Ярка, У.Б. Застосування сучасних інформаційних технологій для покращення документаційного менеджменту підприємств [Текст] / У. Б. Ярка // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – №2. – С. 97-101.
Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронна бібліотека” на сайті НБ ХНУ (http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php) - галузь знань «Діловодство»