Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Зовнішнє та внутрішнє середовище ДП "Новатор"
1.
Більовський, К.Е. Моделювання господарської діяльності виробничого підприємства на прикладі ДП «Новатор» [Текст] / К. Е. Більовський, О. В. Матковська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №5,Т.1. – С. 231-234.


2.
ДП "Новатор" - продовження традицій [Текст] // Проскурів. – 2017. – 27 квіт. (№16). – С. 7.

3. 908
К82 Крізь час і простір: від покоління до покоління. Підприємству "Новатор" - 40 [Текст]. – К. : ТОВ "Новий друк", 2005. – 136c.
4.
Мазарчук, А.Ю. Моделювання прибутку виробничого підприємства на прикладі державного підприємства «Новатор» [Текст] / А. Ю. Мазарчук, Г. С. Більовська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №5,Т.1. – С. 256-260.
5. 908
М29 Марценюк, А. Крізь час і простір: від покоління до покоління. Державному підприємству "Новатор" - 50 років [Текст] / А. Марценюк, В. Марценюк. – Київ : Фенікс, 2016. – 140 с. : іл.

6.
Михальчик, С.О. Досвід збереження потенціалу інноваційного машинобудівного підприємства оборонної галузі в умовах конверсії та світової фінансово-економічної кризи [Текст] / С. О. Михальчик, Л. Ю. Михальчик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.3. – С. 117-120.

7.
Михальчик, С.О. Оцінка трудового потенціалу машинобудівних підприємств (на прикладі ДП "Новатор") [Текст] / С. О. Михальчик, К. М. Щепінська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №4,Т.3. – С. 110-114.

8.
Скринник, Н.В. Мотивація і форми стимулювання персоналу на підприємстві [Текст] / Н. В. Скринник, Ю. О. Міщук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.1. – С. 182-188.

9.
Совва, Н. Державному підприємству "Новатор" - півстоліття! [Текст] / Н. Совва // Подільські вісті. – 2015. – 24 груд. (№146-147). – С. 2.

10.
Тельнов, А.С. Методичні засади оцінки якості трудового життя (на прикладі ДП "Новатор") [Текст] / А. С. Тельнов, С. Л. Решмеділова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №1,Т.2. – С. 69-77.

11. Даценко Г.В Структурний аналіз суб’єктів господарювання Хмельниччини та Вінниччини / Г.В. Даценко - Режим доступу: file:///C:/Users/user/Downloads/bses_2019_39(1)__16.pdf

12. Навроцька Т.А. Експертні оцінки стану функціональних підсистем управління інноваційною діяльністю підприємств транспортного машинобудування/ Т.А. Навроцька - Режим доступу: file:///C:/Users/user/Downloads/econrch_2015_1_23.pdf

13. Стадник В. В., Гризовська Л. О. Вплив структури інтелектуального капіталу машинобудівного підприємства на вибір типу інноваційної стратегії /В.В. Стадник., Л.О. Гризовська.- Режим доступу: file:///C:/Users/user/Downloads/Vchnu_ekon_2016_1_18.pdf

14. Танасієнко Н.П.Аналіз чинників зростання продуктивності праці на машинобудівних підприємствах Хмельниччини /Н.П. Танасенко - Режим доступу: file:///C:/Users/user/Downloads/Nvpusk_2011_4(1)__32.pdf

15. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ (http://lib.khnu.km.ua/asp/php/page_lib.php) - рубрика “ Суспільні науки//підприємство "Новатор"=Хмельницький радіозавод”