Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня, потрібен список актуальної літератури для курсової роботи на тему:"Мотивація персоналу на підприємстві і її ефективність". Дякую
1.
Бабчинська, О.І. Мотивація як засіб ефективного менеджменту персоналу підприємства [Текст] / О. І. Бабчинська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.1. – С. 133-136.

2. 338
А 43 Баксалова, О.М. Світовий досвід мотивації праці персоналу підприємства [Текст] / О. М. Баксалова // Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти. – 2017. – С. 23-26.

3.
Бардакова, С.М. Методика оцінки мотивації персоналу на підприємствах машинобудівної галузі [Текст] / С. М. Бардакова, Л. М. Сакун // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №4,Т.1. – С. 47-50.

4.
Ведерников, М.Д. Основні проблеми мотивації персоналу підприємства в сучасних умовах господарювання [Текст] / М. Д. Ведерников, М. І. Зелена // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.2. – С. 44-46.

5.
Ведерніков, М.Д. Доцільність застосування зарубіжного досвіду мотивації персоналу на українських підприємствах [Текст] / М. Д. Ведерніков, М. І. Зелена // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №5, Т.1. – С. 18-21. – [У статті розглянуто основні форми мотивації персоналу та їх особливості за кордоном. Визначено недоліки мотивації персоналу на українських підприємствах та зроблено висновок про доцільність впровадження зарубіжного
досвіду.

6.
Ведерніков, М.Д. Переваги та недоліки методів мотивації персоналу на підприємстві [Текст] / М. Д. Ведерніков, Д. В. Модіна, М. І. Толстюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – №2. – С. 159-162.

7.
Вербицька, Г.Л. Мотивування персоналу на вітчизняних промислових підприємствах [Текст] / Г. Л. Вербицька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – №7(727). – С. 10-16.

8.
Гончар, О.І. Мотивація персоналу як інструмент удосконалення управління потенціалом підприємства [Текст] / О. І. Гончар, Н. В. Загоруйко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №6,Т.2. – С. 223-227.

9. 331.108
Г65 Гончаров, В.М. Управління мотивацією персоналу на підприємствах [Текст] / В. М. Гончаров, А. В. Черкасов. – Л. : Янтар, 2010. – 268с.
10.
Гребінська, С.І. Визначення категоріальних понять мотивації персоналу машинобудівних підприємств [Текст] / С. І. Гребінська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.3. – С. 143-148. – [Визначено сутність, зміст та взаємозв’язок основних категорій мотивації персоналу машинобудівних підприємств.
Обґрунтовано взаємозв’язок мотивації та стимулювання персоналу. Уточнено зміст поняття «мотивація персоналу». Виділені фактори, які впливають на мотиваційний процес.

11.
Гребінська, С.І. Мотивація персоналу промислового підприємства (на прикладі ВАТ "Ясинуватський машинобудівний завод") [Текст] / С. І. Гребінська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.4. – С. 41-45.

12.
Гребінська, С.І. Модель формування позитивної корпоративної культури у системі мотивації персоналу машинобудівного підприємства [Текст] / С. І. Гребінська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.1. – С. 80-84.

13. 331
Г79 Гребінська, С.І. Соціально-економічні фактори мотивації персоналу машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / С. І. Гребінська. – Хмельницький, 2013. – 20 с.

14. 331.108
Г85 Гриньова, В.М. Формування мотиваційної стратегії управління персоналом підприємства [Текст] : монографія / В. М. Гриньова, І. А. Грузіна. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 300с. –
15.
Грінько, І.М. Оцінка ефективності імплементації методів мотивації праці в системі управління персоналом машинобудівних підприємств [Текст] / І. М. Грінько // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.1. – С. 102-105. – [В статті розглянуто актуальні проблеми мотивації праці персоналу, визначено їх вплив на ефективність діяльності підприємства.

16.
Дідур, К.М. Система участі персоналу в прибутках підприємств як одна з форм матеріальної мотивації [Текст] / К. М. Дідур // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №11. – С. 304-311.

17.
Дубініна, М.В. Управління розвитком сільськогосподарського підприємства на основі мотивації персоналу [Текст] / М. В. Дубініна, О. В. Рафальська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.2. – С. 78-81.

18.
Дума, О.І. Удосконалення системи мотивації персоналу підприємства із застосуванням комплексного підходу на прикладі СП ТОВ “Сферос-електрон” [Текст] / О. І. Дума, І. І. Палчинська, І. А. Семків // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – №6(819). – С. 29-38.

19. 331
З-48 Зелена, М.І. Формування компенсаційного пакету як інструменту мотивації персоналу на промислових підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / М. І. Зелена. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – 20с.

20.
Кирич, Н.Б. Мотивація та стимулювання персоналу в ефективному управлінні підприємством [Текст] / Н. Б. Кирич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №6,Т.3. – C. 139-141.

21. 331.108
К49 Климчук, А.О. Управління підприємством в системі оцінки, мотивації та стимулювання персоналу [Текст] : монографія / А. О. Климчук. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 283 с.
22. 658
К49 Климчук, А.О. Формування механізму оцінки, мотивації та стимулювання персоналу в управлінні підприємством : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / А. О. Климчук. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – 40с.

23.
Климчук, А.О. Сучасні підходи мотивації та стимулювання персоналу в ефективному управлінні підприємством [Текст] / А. О. Климчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – №2. – С. 180-184.

24.
Климчук, А.О. Особливості використання зарубіжних моделей мотивації та стимулювання персоналу на промислових підприємствах [Текст] / А. О. Климчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №4,Т.1. – С. 57-60.

25. 338
А43 Козак, A.M. Механізм впливу мотивації персоналу підприємства на підвищення продуктивності праці [Текст] / A. M. Козак, М. Д. Ведерніков // Актуальні проблеми економіки в умовах глобальних викликів. – 2015. – Вип.10. – С. 119-121.

26. 001
Н34 Костін, Д.Ю. Зарубіжний досвід мотивації персоналу на підприємствах енергетики [Текст] / Д. Ю. Костін // Наука и образование. – 2018. – С. 120-123.

27. 63
Н34 Кучер, Л.Р. Значення мотиваційної культури в управлінні персоналом підприємства [Текст] / Л. Р. Кучер // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.7. – С. 374-377.

28.
Кушнерик, О. Сучасні методи мотивації праці персоналу та їх вплив на діяльність підприємства [Текст] / О. Кушнерик // Ринок цінних паперів України. – 2013. – №3-4. – С. 33-37.

29.
Максименко, М.О. Удосконалення системи мотивації персоналу промислових підприємств [Текст] / М. О. Максименко, А. А. Гуріна, Н. М. Каус // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.2. – С. 181-185. – [У статті розглянуто сучасний стан та проблеми системи мотивації персоналу на підприємствах промислової галузі. Основна мета статті полягає у розкритті значення мотивації персоналу та обґрунтуванні рекомендацій з удосконалення
системи мотивації персоналу на промислових підприємствах.

30.
Машика, Ю.В. Аналіз нестандартних методів мотивації персоналу як одного з основних ресурсів підприємства [Текст] / Ю. В. Машика, В. В. Кочіш // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.1. – С. 71-74. – [У статті розглянуто актуальну проблему – методи мотивації персоналу. Зокрема проаналізовано нестандартні методи мотивації персоналу в Україні як одного з основних ресурсів підприємства. Здійснено аналіз деяких основних систем
мотивації персоналу, які використовуються на сучасному етапі у найрозвинутіших країнах світу. Зроблено висновки щодо придатності їх до використання в сучасних умовах економічної діяльності. Запропоновано можливі удосконалення для
пристосування розглянутих систем до українських реалій ведення економічної діяльності. Стаття має практичне значення та являє собою науковий інтерес для економістів, керівників підприємств.

31.
Мущинська, О.І. Мотивація праці персоналу підприємства в сучасних умовах [Текст] / О. І. Мущинська, В. В. Чеверда // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.2. – С. 109-112.

32. 331.108
Н60 Нижник, В.М. Механізм мотивації високопродуктивної праці персоналу підприємств [Текст] : монографія / В. М. Нижник, О. А. Харун. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 210с. – [Існує електронна копія
33.
Нікітін, Ю.О. Сучасні моделі та механізми мотивації персоналу українських підприємств [Текст] / Ю. О. Нікітін, В. Г. Рукас-Пасічнюк // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №4. – С. 238-246.

34.
Ніколіна, І.І. Деякі аспекти формалізації механізму управління мотивацією персоналу структурного підрозділу підприємства [Текст] / І. І. Ніколіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №1. – С. 62-68. – [В статті обґрунтовано теоретичні і практичні засади формалізації механізму управління мотивацією персоналу структурного підрозділу підприємства. Поглиблено сутність поняття «соціально-економічна мотивація», уточнено склад
зовнішніх і внутрішніх факторів мотивації працівників, а також, суб’єктивних (соціальних) й об’єктивних (економічних) показників. Проведені дослідження дозволили автору удосконалити науковий підхід до економіко-математичного
моделювання механізму управління мотивацією персоналу та його впровадження в систему управління.

35.
Осіпова, А.Ю. Мотивація як складова механізму забезпечення ефективного використання персоналу підприємств легкої промисловості [Текст] / А. Ю. Осіпова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №4,Т.1. – С. 54-59. – [В даній статті визначено мотивацію як визначну складову механізму забезпечення ефективного використання персоналу підприємств легкої промисловості. Досліджено структуру, чинники мотивації. Окреслено вимоги до створення
системи мотивації на підприємствах галузі. Виділено основні проблеми матеріального стимулювання на підприємствах легкої промисловості і запропоновано альтернативні традиційним форми і системи оплати праці.

36. 338(477)
П78 Пешті, А. Вибір системи мотивації персоналу підприємства [Текст] / А. Пешті, М. Зелена // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 181-184.

37.
Покрас, О.С. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств приладобудування в аспекті мотивації персоналу [Текст] / О. С. Покрас // Економіка @ держава. – 2018. – №8. – С. 81-85.

38.
Полюк, М. Мотивація розвитку персоналу на сільськогосподарських підприємствах: сучасні тенденції та перспективи удосконалення [Текст] / М. Полюк // АгроСвіт. – 2018. – №19. – С. 50-54.

39. 331
С13 Савін, С.Ю. Мотиваційний потенціал персоналу в забезпеченні розвитку підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / С. Ю. Савін. – Хмельницький, 2012. – 20 с.

40.
Савіна, Г.Г. Фактори мотиваційного потенціалу персоналу підприємств [Текст] / Г. Г. Савіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.3. – С. 27-31.

41. 338
А43 Семенюк, Н.В. Ефективні методи мотивації і стимулювання персоналу підприємства [Текст] / Н. В. Семенюк, М. В. Желіховська // Актуальні проблеми економіки в умовах глобальних викликів. – 2016. – Вип.11. – С. 98-100.

42.
Скринник, Н.В. Мотивація і форми стимулювання персоналу на підприємстві [Текст] / Н. В. Скринник, Ю. О. Міщук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013. – №3,Т.1. – С. 182-188.

43.
Смирнов, Є.В. Розвиток персоналу як чинник мотивації до праці на підприємствах рекламної галузі [Текст] / Є. В. Смирнов // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №6. – С. 347-353.

44.
Співак, В.В. Мотивація як засіб ефективного менеджменту персоналу підприємств [Текст] / В. В. Співак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.2. – С. 178-181.

45.
Тарасюк, Г.М. Мотивація та стимулювання діяльності персоналу промислових підприємств: напрями та перспективи удосконалення [Текст] / Г. М. Тарасюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №6,Т.3. – C. 205-208.

46.
Труш, Ю.Л. Мотивація та стимулювання персоналу як складові системи управління якістю продукції на підприємстві [Текст] / Ю. Л. Труш, М. В. Григорців, О. П. Осадчук // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №12. – С. 274-279.

47. 658
Х22 Харун, О.А. Мотиваційний механізм ефективного управління персоналом машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / О. А. Харун. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 20 с. – [Існує електронна копія].

48.
Харун, О.А. Моніторинг процесів мотивації в механізмі управління персоналом підприємств машинобудування [Текст] / О. А. Харун // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.2. – С. 168-173.

49.
Харун, О.А. Оцінка виробничої діяльності та мотивації персоналу машинобудівних підприємств Хмельниччини [Текст] / О. А. Харун // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.1. – С. 75-79. – [У статті проаналізовано виробничу діяльність машинобудівних підприємств Хмельниччини та стан мотивації персоналу. Встановлено взаємозв’язок між зростанням продуктивності праці і середньої заробітної плати та визначено
прогнозований приріст продуктивності праці у зв’язку з ліквідацією втрат робочого часу.

50.
Хоменко, І.М. Особливості визначення рівня мотивації праці персоналу машинобудівних підприємств [Текст] / І. М. Хоменко // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №2. – С. 340-344.

51.
Чернушкіна, О.О. Мотиваційні засади професійного розвитку персоналу підприємства [Текст] / О. О. Чернушкіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №6,Т.2. – С. 85-90.

52.
Шевченко, В.С. Концептуальна модель управління мотивацією персоналу будівельних підприємств [Текст] / В. С. Шевченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3,Т.1. – С. 151-155.

53. 338
А43 Щепінська, К.М. Мотивація персоналу на зарубіжних підприємствах [Текст] / К. М. Щепінська, В. М. Шавкун // Актуальні проблеми економіки в умовах глобальних викликів. – 2016. – Вип.11. – С. 103-106.
1. Рогатинський Р. М.
Застосування сучасних аспектів мотивації праці персоналу на підприємстві з використанням інструментів економіко-математичного моделювання [Електронний ресурс] / Р. М. Рогатинський, Н. М. Гарматій, Т. Р. Козак // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2019. - № 5. - С. 100-107. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2019_5_13
Попередній перегляд: Завантажити - 828.197 Kb Зміст випуску Цитування
2. Мосійчук І. В.
Мотивація, як дієвий механізм у системі управління персоналом підприємства [Електронний ресурс] / І. В. Мосійчук // Вісник [Київського інституту бізнесу та технологій]. - 2018. - Вип. 1. - С. 84-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkib_2018_1_18
Попередній перегляд: Завантажити - 287.594 Kb Зміст випуску
3. Чмель В. П.
Система мотивації персоналу підприємства в сучасних умовах господарювання [Електронний ресурс] / В. П. Чмель // Економіка і управління. - 2019. - № 3. - С. 71-77. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econupr_2019_3_11
Попередній перегляд: Завантажити - 149.545 Kb Зміст випуску Цитування
4. Полюк М. І.
Оцінка та мотивація в системі управління персоналом на сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] / М. І. Полюк // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2018. - Вип. 14(1). - С. 40-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprer_2018_14(1)__7
Попередній перегляд: Завантажити - 820.707 Kb Зміст випуску Цитування
5. Демидова М. М.
Особливості мотивації праці персоналу в аграрних підприємствах [Електронний ресурс] / М. М. Демидова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. - 2016. - Вип. 6. - С. 77-79. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2016_6_18
Попередній перегляд: Завантажити - 424.618 Kb Зміст випуску Цитування
6. Беззубко Л. В.
Напрями створення ефективного мотиваційного механізму праці персоналу підприємства [Електронний ресурс] / Л. В. Беззубко, Ю. К. Романченко // Збірник наукових праць Донбаської національної академії будівництва і архітектури. - 2018. - № 1. - С. 26-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zbnpdnaba_2018_1_6
Попередній перегляд: Завантажити - 897.142 Kb Зміст випуску Цитування
7. Серняк І. І.
Креативно-мотиваційні аспекти формування соціального інструментарію управління персоналом на підприємстві [Електронний ресурс] / І. І. Серняк // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. - 2019. - № 4. - С. 125-129. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2019_4_24
Попередній перегляд: Завантажити - 344.936 Kb Зміст випуску Цитування
8. Узун М. В.
Формування системи мотивації персоналу на підприємстві [Електронний ресурс] / М. В. Узун, П. Бурак // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. - 2017. - Вип. 15. - С. 176-181. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpaeiv_2017_15_35
Попередній перегляд: Завантажити - 1.856 Mb Зміст випуску Цитування
9. Лаврик О. Л.
Система мотивації діяльности персоналу як чинник досягнення фінансово-економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / О. Л. Лаврик, Т. О. Булига // Економічний аналіз. - 2017. - Т. 27(4). - С. 225-229. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2017_27(4)__30
Попередній перегляд: Завантажити - 784.685 Kb Зміст випуску Цитування
10. Костинець Ю. В.
Сучасні концепції мотивації як інструменти маркетингу персоналу в системі внутрішнього маркетингу підприємства [Електронний ресурс] / Ю. В. Костинець // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. - 2015. - Вип. 13(3). - С. 38-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2015_13(3)__10
Попередній перегляд: Завантажити - 539.516 Kb Зміст випуску Цитування
11. Лаптєв В. І.
Мотивування персоналу в системі менеджменту сучасного вітчизняного підприємства [Електронний ресурс] / В. І. Лаптєв // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. - 2015. - Вип. 15(2). - С. 49-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2015_15(2)__14
Попередній перегляд: Завантажити - 394.152 Kb Зміст випуску Цитування
12. Шильнікова З. М.
Мотивація персоналу як складова ефективного функціонування вітчизняних підприємств в сучасних умовах господарювання [Електронний ресурс] / З. М. Шильнікова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2015. - Вип. 10(2). - С. 114-117. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2015_10(2)__31
Попередній перегляд: Завантажити - 373.186 Kb Зміст випуску Цитування
13. Любомудрова Н. П.
Організаційна культура як фактор формування системи мотивації персоналу підприємства [Електронний ресурс] / Н. П. Любомудрова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2015. - Вип. 11(3). - С. 79-83. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2015_11(3)__20
Попередній перегляд: Завантажити - 646.77 Kb Зміст випуску Цитування
14. Сікун О. А.
Мотивація як чинник підвищення ефективності праці персоналу підприємства [Електронний ресурс] / О. А. Сікун // Молодий вчений. - 2019. - № 1(2). - С. 506-510. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_1(2)__60
Попередній перегляд: Завантажити - 317.075 Kb Зміст випуску Цитування
15. Янченко Н. В.
Мотивація персоналу як важіль підвищення продуктивності праці на підприємстві [Електронний ресурс] / Н. В. Янченко, В. В. Благой, А. О. Тихомирова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. - 2018. - № 1. - С. 173-183. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2018_1_17
Попередній перегляд: Завантажити - 536.614 Kb Зміст випуску Цитування
16. Левицька І. В.
Аналіз заробітної плати у підвищенні мотивації та стимулювання персоналу підприємства [Електронний ресурс] / І. В. Левицька, А. О. Климчук // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2018. - № 4. - С. 46-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2018_4_6
Попередній перегляд: Завантажити - 793.085 Kb Зміст випуску Цитування