Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Добрий день. Потрібна література для курсової на тему "Сучасні можливості і шляхи розв`язання глобальних проблем людства" за 2015-2020 роки. Дякую.
1. 338
А43 Актуальні проблеми економіки в умовах глобальних викликів [Текст] : зб. наук. праць. Вип.10. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 214 с
2. 338
А43 Актуальні проблеми економіки в умовах глобальних викликів [Текст] : зб. наук. праць. Вип.11. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 178 с.
3. 316.7
Л93 Людина в складному світі [Текст] = Human in Complexity / за ред. Н.В. Кочубей ,М.О.Нестерової. – Суми : Університетська книга, 2017. – 357 с.
4. 338.45
М50 Менеджмент різноманітності в розвитку конкурентоспроможності промислових корпорацій [Текст] : монографія / за ред. В.В. Стадник. – Хмельницький : ПП А.С. Гонта, 2017. – 350 с.
5.
Поводження з харчовими відходами - глобальна проблема сьогодення [Текст] // Екологічний вісник. – 2019. – №5. – С. 11-12.

6. 338
А43 Актуальні проблеми економіки в умовах глобальних викликів [Текст] : зб. наук. праць. Вип.13 / ред кол.: М. І. Бондаренко, М.П. Войнаренко, Н.М.Тюріна. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – 99 с.

7.
Адамик, В. Соціально-економічна нерівність у національному та глобальному вимірі: сучасний погляд на проблему [Текст] / В. Адамик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – №1. – С. 102-117.

8.
Айхан, Ф. Безробіття серед молоді як зростаюча глобальна загроза [Текст] / Ф. Айхан // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №7. – С. 262-269.

9.
Артамонов, В.В. Технічні та економічні рішення з протидії глобальним викликам [Текст] / В. В. Артамонов, М. Г. Василенко, П. В. Міхно // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2019. – №3. – С. 26-29.

10.
Баранник, Л.Б. Проблемы человеческого развития и социальная политика государств в условиях глобализационных процессов [Текст] / Л. Б. Баранник // Економічний вісник Національного гірничного університету. – 2016. – №2. – C. 48-58.

11.
Білорус, О.Г. Закономірності й тенденції відтворювальної еволюції та структурної трансформації глобального капіталу [Текст] / О. Г. Білорус // Економічна теорія. – 2016. – №1. – С. 5-16.

12.
Білорус, О.Г. Постіндустріальна корпоративна глобалізація та гіперфінансіалізація процесів економічного відтворення [Текст] / О. Г. Білорус // Фінанси України. – 2015. – №9. – С. 7-18.

13.
Білорус, О.Г. Проблеми глобального управління в умовах світової фінансової цивілізації [Текст] / О. Г. Білорус // Фінанси України. – 2019. – №1. – С. 10-17.

14.
Богдан, Т.П. Глобальний борг як індикатор проблем світової економіки та виклики для фінансової політики України [Текст] / Т. П. Богдан // Фінанси України. – 2019. – №9. – С. 43-63.

15.
Бохан, А. Інтегратори екологічної дипломатії [Текст] / А. Бохан // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2016. – №5. – С. 19-30.

16.
Бохан, А. Консолідуюча дипломатія в екологізації конкурентних відносин [Текст] / А. Бохан // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2016. – №6. – С. 5-16.

17.
Бохан, А.В. Екологічний вектор комерційної дипломатії: Україна та Німеччина [Текст] / А. В. Бохан // Економіка України. – 2016. – №4. – С. 57-67.

18.
Вышинский, В.А. Начало перечня проблем, разрешение которых обеспечит жизнеспособность земной цивилизации [Текст] / В. А. Вышинский // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2017. – №2. – С. 219-224.

19.
Геєць, В.М. "Новий прагматизм" як інструмент інклюзивної глобалізації [Текст] / В. М. Геєць, А. А. Гриценко // Економіка України. – 2019. – №1. – С. 3-15.

20.
Гуменюк, Ю. Мейнстрим міжнародного руху факторів виробництва в умовах тектонічних зсувів світової економіки [Текст] / Ю. Гуменюк // Журнал Європейської економіки. – 2018. – №3,Т.17. – С. 269-278.

21. 338
А43 Давидчук, О.В. Причини глобальних проблем [Текст] / О. В. Давидчук, А. В. Мейш // Актуальні проблеми економіки в умовах євроінтеграційних процесів. – 2017. – Вип.12. – С. 140-143.

22.
Дейнека, Т.А. Роль суб’єктів інституціоналізації міжнародних економічних відносин у розв’язанні поглибленні суперечностей глобалізованої економіки [Текст] / Т. А. Дейнека // Економічні наукиНауковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2016. – №5. – C. 170-178.

23.
Диба, М.І. Теоретичні засади циркулярної економіки та європейські практики її фінансування [Текст] / М. І. Диба, Ю. О. Гернего, О. М. Диба // Фінанси України. – 2019. – №10. – С. 7-22.

24.
Єфименко, Т.І. Реформування та уніфікація інформаційного простору ділової активності [Текст] / Т. І. Єфименко // Економіка України. – 2017. – №5-6. – C. 78-89.

25.
Жовнірчик, Я.Ф. Модернізація державної влади в умовах глобалізації [Текст] / Я. Ф. Жовнірчик // Економіка @ держава. – 2016. – №2. – С. 13-17.

26.
Жукова, Л.М. Проблеми реалізації економічного суверенітету в умовах глобалізації [Текст] / Л. М. Жукова // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – №3. – С. 61-69.

27.
Зварич, І. Глобальна циркулярна економіка як засіб побудови нового екологічно стійкого суспільства [Текст] / І. Зварич // Світ фінансів. – 2016. – №4. – С. 148-156.

28.
Зварич, Р. Етимологія, теорія, концептуалізація та вимір глобалізації [Текст] / Р. Зварич // Журнал Європейської економіки. – 2016. – №4,Т.15. – С. 407-423.

29.
Звєряков, М.І. Глобалізація і деіндустріалізація: зміст, суперечності та способи їх розв’язання [Текст] / М. І. Звєряков // Економіка України. – 2017. – №11. – С. 3-16.

30.
Интрилигейтор, М. Сущность наших текущих экономических проблем в гробальном мире [Текст] / М. Интрилигейтор // Международная экономика. – 2011. – №9. – С. 11-15.

31.
Іличок, Б.І. Розвиток України у контексті загальносвітових підходів до вирішення проблеми глобального потепління [Текст] / Б. І. Іличок // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – №19(835). – C. 276-281.

32.
Кириленко, І.Г. Глобалізація ноосфери: проблеми, виклики, перспективи [Текст] / І. Г. Кириленко // Вісник НАН України. – 2018. – №6. – C. 86-92.

33.
Колінскі, О. Зменшення масштабів економіки: місцеві валюти як коректив у відповідь на глобалізаційні виклики [Текст] / О. Колінскі, П. Шауер // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №11. – С. 351-355.

34.
Кондур, О. Глобалізація освіти в контексті проблем та перспектив суспільного розвитку [Текст] / О. Кондур // Вища освіта України. – 2018. – №2. – С. 42-48.

35.
Кравцов, Д.И. Глобализационное давление как социально-экономическая проблема современного развития [Текст] / Д. И. Кравцов, Г. А. Абрамчик, В. Б. Костенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №2,Т.2. – С. 186-188.

36.
Кравченко, А. Концепт відповідальності в умовах сучасного цівілізаційного розвитку [Текст] / А. Кравченко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2017. – №2. – С. 5-13.

37.
Куйбіда, В. Деформовані зображення космополітичного телескопу: цивілізація, нація, держава, глобальна перспектива [Текст] / В. Куйбіда // Літературна Україна. – 2017. – 20 груд. (№50). – С. 1, 4.

38.
Інтеграція економіки України в глобальне господарство: проблеми та перспективи [Текст] / П. Куцик, О. Ковтун, Г. Башнянин, В. Шевчук // Економіст. – 2017. – №2. – С. 11-19.

39. 338
А43 Мирончук, І.П. Глобальні проблеми сучасності та їх класифікація [Текст] / І. П. Мирончук, О. В. Поплавська // Актуальні проблеми економіки в умовах євроінтеграційних процесів. – 2017. – Вип.12. – С. 167-169.

40.
Морозов, А. Объективность «редукции» человеческого сознания в материальные экономические ценности [Текст] / А. Морозов // Економіст. – 2016. – №1. – С. 4-9.

41. 001
Н34 Некрасов, С.И. Современные ценностные ориентации высшего образования [Текст] / С. И. Некрасов, Н. А. Некрасова // Наука и образование. – 2015. – С. 5-8.

42.
Німець, О.І. Проблема сміттєзвалищ мегаполісів в умовах глобалізації [Текст] / О. І. Німець, А. Підгайна // Безпека життєдіяльності. – 2015. – №9. – С. 24-25.

43.
Ожеван, М. Трансгуманістичний рух та техноутопія кібернетичного імморталізму: філософсько-методологічний аналіз [Текст] / М. Ожеван // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2015. – №3,Т.2. – С. 5-17.

44. 338.2
О-54 Олійник, Д.І. Міжнародний досвід фінансування сталого розвитку громад (на прикладі формування мережевої інфраструктури) [Текст] : аналіт. доповідь / Д. І. Олійник. – Київ : НІСД, 2017. – 48 с. – (Національний інститут стратегічних досліджень).
45.
Павленко, А. На сухом пайке [Текст] : [засуха в Кейптауне, перерасход водных ресурсов и рост населения] / А. Павленко // Новое время. – 2018. – №6. – С. 28-31.

46.
Петенко, І.В. Україна в контексті міжнародних угод природокористування і соціальної безпеки [Текст] / І. В. Петенко, А. В. Петенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №3,Т.2. – С. 221-226.

47.
Радченко, Л.М. Проблеми охорони навколишнього середовища у світі і в Україні: механізми державного управління щодо їх усунення [Текст] / Л. М. Радченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №18. – C. 97-101.

48.
Резнікова, Н.В. Проблема реінституціоналізації світової економіки в умовах неозалежності: нові виклики глобальному регулюванню [Текст] / Н. В. Резнікова, О. А. Іващенко // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №10. – C. 5-10.

49.
Резнікова, Н.В. Інтеграційні прояви неозалежності: ризики регіональної взаємозалежності в контексті протиріч глобалізації [Текст] / Н. В. Резнікова, О. А. Іващенко // Інвестиції : практика та досвід. – 2016. – №6. – С. 7-11.

50.
Скуф’їна, Т.П. Вплив потужних землетрусів на глобальну економіку: факти, тренди, прогноз [Текст] / Т. П. Скуф’їна, С. В. Баранов, В. П. Самаріна // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – №4. – С. 35-42.

51.
Солом`янюк, П.Г. Методологія аналізу глобалізації в контексті економічної теорії [Текст] / П. Г. Солом`янюк, Л. С. Любохинець // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №5,Т.1. – С. 153-157.

52. 339.9
С79 Стежко, С. Глобальна продовольча проблема : її особливості та імперативи вирішення в сучасних умовах [Текст] : монографія / С. Стежко. – Кіровоград : Поліграф сервіс, 2016. – 560 с.
53.
Стеценко, Б.С. Розвиток фінансових інституцій у глобальній економіці: традиціоналізм чи футуризм [Текст] / Б. С. Стеценко // Економіка @ держава. – 2018. – №8. – С. 19-23.

54.
Тагиров, Э. Человек и природа [Текст] : [проблемы экологии] / Э. Тагиров // Економіст. – 2015. – №1. – С. 8-9.

55.
Татаренко, Н. Проблеми формування світ-системи постіндустріального глобалізму [Текст] / Н. Татаренко // Економічна теорія. – 2018. – №4. – С. 112-116.

56. 34
Т66 Третьякова, В.Г. Міжнародно-правове регулювання глобальних біоетичних проблем [Текст] : монографія / В. Г. Третьякова за ред. О.Л.Копиленко. – Київ : Кондор-Видавництво, 2015. – 407 с.

57.
Харчу, к.С.А. Безробіття як одне з глобальних проблем світу та напрями його подолання [Текст] / к. С. Харчу, І. С. Пенькна // Економіка @ держава. – 2016. – №7. – С. 71-77.

58.
Шалагінов, Б. Національно-культурний суверенітет та сучасна мережна цивілізація [Текст] / Б. Шалагінов // Всесвіт. – 2016. – №7-8. – С. 214-219.

59.
Юрина, В.С. Актуальные проблемы экономики и менеджмента. теоретические и практические аспекты [Текст] / В. С. Юрина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №2,Т.2. – С. 213-216.

60.
Яригіна, Т.О. Проблеми використання природних ресурсів в умовах глобалізації [Текст] / Т. О. Яригіна, X. С. Передало, Ю. В. Огерчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2018. – №10(899). – С. 119-126.

1. Кожина А. В.
Доказова актуалізація підходу інклюзивного розвитку до розв’язання глобальних проблем людства [Електронний ресурс] / А. В. Кожина // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : Державне управління. - 2019. - № 3. - С. 107-114. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnaddy_2019_3_17
Попередній перегляд: Завантажити - 422.931 Kb Зміст випуску Цитування
2. Гребінь С.
Вивчення глобальних проблем людства у формуванні екологічної компетентності учнів [Електронний ресурс] / С. Гребінь, І. Варламова // Нова педагогічна думка. - 2019. - № 4. - С. 116-118. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2019_4_27
Попередній перегляд: Завантажити - 770.506 Kb Зміст випуску
3. Ткачук А. І.
Сучасні особливості вивчення глобальних проблем людства загальносвітового рівня [Електронний ресурс] / А. І. Ткачук, Ю. С. Колтко // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. - 2018. - Вип. 173(2). - С. 215-220. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2018_173(2)__50
Попередній перегляд: Завантажити - 399.953 Kb Зміст випуску Цитування
4. Волошина С. В.
Глобальні проблеми людства початку ХХІ століття та їх пріоритетність [Електронний ресурс] / С. В. Волошина, К. С. Москаленко // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. Серія : Економічні науки. - 2017. - № 2. - С. 77-85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdnuete_2017_2_12
Попередній перегляд: Завантажити - 746.131 Kb Зміст випуску Цитування
5. Лавер О. Г.
Глобальні проблеми людства початку ХХІ ст. (на прикладі біженців, вимушених переселенців та нелегальних мігрантів) [Електронний ресурс] / О. Г. Лавер // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Історія. - 2017. - Вип. 1. - С. 89-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuist_2017_1_17
Попередній перегляд: Завантажити - 338.86 Kb Зміст випуску Цитування
6. Лавер О. Г.
Глобальні проблеми людства початку ХХІ ст. (на прикладі біженців, вимушених переселенців та нелегальних мігрантів) [Електронний ресурс] / О. Г. Лавер // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Історія. - 2016. - Вип. 2. - С. 67-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuist_2016_2_12
Попередній перегляд: Завантажити - 311.023 Kb Зміст випуску Цитування
7. Лавер О. Г.
Глобальні проблеми людства початку ХХІ ст. (на прикладі біженців, вимушених переселенців та нелегальних мігрантів) [Електронний ресурс] / О. Г. Лавер // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Історія. - 2016. - Вип. 1. - С. 91-98. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuist_2016_1_16
Попередній перегляд: Завантажити - 307.802 Kb Зміст випуску Цитування
8. Дем’янюк О. С.
Зміни клімату — глобальна екологічна і продовольча проблема людства [Електронний ресурс] / О. С. Дем’янюк // Збалансоване природокористування. - 2016. - № 4. - С. 6-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zp_2016_4_3
Попередній перегляд: Завантажити - 164.13 Kb Зміст випуску Цитування