Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня ! Допоможіть , будь ласка , підібрати літературу для курсової роботи на тему : ,, Зовнішньоторговельна політика та шляхи її реалізації в Україні") Буду дуже вдячна)))
1. 339.9
Б53 Бестужева, С.В. Міжнародна економічна діяльність України [Текст] : навч. посіб. / С. В. Бестужева. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 268 с.
2.
Богдан, Т.П. Макроекономічні проблеми торговельних відносин України з ЄС і нагальні завдання економічної політики [Текст] / Т. П. Богдан // Стратегічні пріоритети. – 2016. – №1. – C. 86-98.

3.
Вдовиченко, А.М. Вплив фіскальної політики на товарний експорт у гравітаційній моделі зовнішньої торгівлі України [Текст] / А. М. Вдовиченко, А. І. Зубрицький // Фінанси України. – 2016. – №6. – С. 51-71.

4.
Венцковський, Д.Ю. Подолання системних проблем зовнішньоекономічної безпеки України як чинник економічного відновлення [Текст] / Д. Ю. Венцковський // Стратегічні пріоритети. – 2016. – №1. – С. 42-55.

5.
Власюк, Т.О. Застосування аналітичного планування для оцінювання стану зовнішньоторговельної безпеки держави [Текст] / Т. О. Власюк // Стратегічні пріоритети. – 2016. – №1. – C. 112-123.

6.
Власюк, Т.О. Стан і тенденції зовнішньоторговельної діяльності України: виклики для економічної безпеки та способи їх подолання. [Текст] / Т. О. Власюк // Стратегічні пріоритети. – 2015. – №4. – С. 48-59.

7.
Власюк, Т.О. Оцінка стану зовнішньоторговельної безпеки України [Текст] / Т. О. Власюк // Стратегічні пріоритети. – 2017. – №3. – C. 150-162.

8.
Войчак, М. Удосконалення інституціональної підтримки українського експорту високотехнологічної продукції [Текст] / М. Войчак // Ринок цінних паперів України. – 2016. – №3-4. – С. 37-44.

9.
Гавловська, Н.І. Митна складова в системі забезпечення зовнішньоекономічної безпеки держави та суб`єктів господарювання [Текст] / Н. І. Гавловська, Є. М. Рудніченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №3,Т.1. – С. 175-180. – [У статті досліджено проблематику забезпечення зовнішньоекономічної безпеки держави та суб’єктів господарювання. Визначено місце зовнішньоекономічної безпеки у структурі національної безпеки. Проаналізовано підходи до трактування термінів "безпека держави" та "зовнішньоекономічна безпека". Окреслено основні проблеми взаємодії суб’єктів митного регулювання і суб’єктів господарювання. Визначено дуалістичну природу митного регулювання та
охарактеризовано вплив митних органів на активність суб’єктів овнішньоекономічної діяльності. Запропоновано шляхи ему економічної безпеки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності і зовнішньоекономічну сферу в цілому.

10.
Герчаківський, С. Девіантна поведінка суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та особливості протидії [Текст] / С. Герчаківський, О. Герчаківська // Світ фінансів. – 2016. – №2. – С. 53-66.

11. 338
А43 Грицаюк, М.В. Анализ торгово-экономического сотрудничества Украины и Европейского союза на современном этапе [Текст] / М. В. Грицаюк, С. В. Мороз // Актуальні проблеми економіки в умовах глобальних викликів. – 2015. – Вип.10. – С. 177-180.

12.
Гуд, А.М. Структура та шляхи модернізації нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств в Україні [Текст] / А. М. Гуд // Митна справа. – 2015. – №2. – С. 22-28.

13.
Гуцул, І. Митна політика та її вплив на зовнішньоекономічну діяльність [Текст] / І. Гуцул // Світ фінансів. – 2016. – №2. – С. 67-74.

14.
Дем`янюк, О. Митні режими у стимулюванні зовнішньоекономічної діяльності України [Текст] / О. Дем`янюк, І. Кекіш // Світ фінансів. – 2016. – №2. – С. 75-87.

15.
Дугінець, Г. Трансформація зовнішньоторговельних потоків України у контексті реалізації асоціації з ЄС [Текст] / Г. Дугінець // Журнал Європейської економіки. – 2017. – №3,Т.16. – C. 317-329.

16.
Дьяченко, О.В. Національні регулятори зовнішньоекономічної діяльності України [Текст] / О. В. Дьяченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №5,Т.1. – С. 76-79.

17.
Замрига, А. Проблематика оновлення господарського законодавства в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС [Текст] / А. Замрига // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – №6. – С. 60-65.

18.
Іванова, І.М. Державна підтримка експорту як інструмент захисту національних інтересів: досвід ЄС, СОТ та уроки для України [Текст] / І. М. Іванова // Стратегічні пріоритети. – 2015. – №1. – C. 51-55.

19.
Калюжна, Н. Тарифний захист економіки України [Текст] / Н. Калюжна, В. Сторожчук // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2017. – №5. – C. 20-35.

20. 338
А 43 Карвацка, Н.С. Аналіз тенденцій розвитку зовнішньоекономічної діяльності України [Текст] / Н. С. Карвацка // Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти. – 2017. – С. 68-71.

21.
Кобушко, І.М. Спрощення та гармонізація митних процедур як фактори збільшення обсягів зовнішньої торгівлі держави [Текст] / І. М. Кобушко, О. В. Ільченко, С. І. Денисенко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №10. – С. 28-37.

22. 339.9
Л61 Липов, В.В. Міжнародна економічна інтеграція [Текст] : практикум / В. В. Липов. – Харків : ХНЕУ ім.С. Кузнеця, 2016. – 204 с.
23.
Ломейко, Ю.А. Митне регулювання і контроль у контексті розвитку зовнішньоекономічних відносин в Україні [Текст] / Ю. А. Ломейко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №4. – С. 75-93.

24.
Мельник, Т.М. Імпортозалежність економіки України і пріоритети селективного імпортозаміщення [Текст] / Т. М. Мельник, К. С. Пугачевська // Економіка України. – 2016. – №4. – С. 29-44.

25.
Мороз, С.В. Роль та проблеми імпорту в економіці України [Текст] / С. В. Мороз // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №2,Т.1. – С. 48-52.

26.
Небрат, В.В. Історичний вимір трендів зовнішньоекономічної політики [Текст] / В. В. Небрат // Економіка України. – 2017. – №5-6. – C. 151-169.

27.
Осіпова, Л.В. Євроінтеграція економіки України та її вплив на динаміку зовнішньої торгівлі та національну економіку [Текст] / Л. В. Осіпова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №5,Т.1. – С. 124-131.

28.
Петруня, Ю.Є. Особливості регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україніза допомогою митного тарифу [Текст] / Ю. Є. Петруня, В. Ю. Єдипак, Я. В. Бугай // Економіка @ держава. – 2015. – №1. – С. 76-79.

29.
Пухальський, В.В. Оподаткування товарообмінних операцій в галузі зовнішньоекономічної діяльності [Текст] / В. В. Пухальський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №6. – С. 121-125.

30.
Радзієвська, С. Вплив глобалізації на трансформацію зовнішньоторговельних зв’язків України [Текст] / С. Радзієвська // Економіст. – 2016. – №5. – С. 23-29.

31.
Сторожук, В. Ввезення товарів в рамках вільної торгівлі [Текст] / В. Сторожук // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2016. – №36. – С. 35-39.

32.
Сторожчук, В. Тарифне регулювання щодо товарів, які ввозяться на митну територію України на умовах угод про вільну торгівлю [Текст] / В. Сторожчук // Вісник. Право знати все про податки і збори. – 2015. – №9. – С. 32-34.

33.
Стоян, О.Ю. Стратегічне планування зовнішньоекономічної діяльності України: стан, проблеми, вибір програми дій [Текст] / О. Ю. Стоян // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №24. – C. 22-27.

34.
Тюріна, Н.М. Зовнішньоекономічна діяльність України: оцінка стану, проблеми та чинники впливу на розвиток [Текст] / Н. М. Тюріна, Н. С. Карвацка, Т. В. Назарчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №2, Т.2. – С. 147-154.

35.
Череп, А.В. Макрометоди нівелювання торговельних бар`єрів між підприємствами України та ЄС [Текст] / А. В. Череп, Д. О. Кайнара // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №2,Т.2. – С. 103-105.

36.
Чирак, М. Еволюція фіскального регулювання зовнішньоторговельної діяльності в Україні [Текст] / М. Чирак, В. Клімчик // Світ фінансів. – 2016. – №3. – С. 74-88.

37.
Шевчук, В.О. Вплив структури зовнішньої торгівлі України на економічне зростання в контексті залучення до глобальних ланцюгів вартості [Текст] / В. О. Шевчук, Н. І. Черкас // Економіка України. – 2019. – №2. – С. 22-36.

1.
Калюжна Н. Г.
Митний тариф як регулятор зовнішньоторговельної політики держави [Електронний ресурс] / Н. Г. Калюжна, В. М. Сторожчук // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. - 2019. - № 5. - С. 13-18. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2019_5_4
Попередній перегляд: Завантажити - 483.706 Kb Зміст випуску Цитування
2. Мельникова Д. В.
Стратегічні пріоритети зовнішньоторгівельної політики України на світовому ринку агропромислової продукції [Електронний ресурс] / Д. В. Мельникова, Н. О. Дугієнко // Інфраструктура ринку. - 2016. - Вип. 2. - С. 30-34. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ifrctr_2016_2_7
Попередній перегляд: Завантажити - 160.746 Kb Зміст випуску Цитування
3. Пробоїв О. А.
Формування євроінтеграційної зовнішньоторговельної політики України [Електронний ресурс] / О. А. Пробоїв // Проблеми системного підходу в економіці. - 2019. - Вип. 4(2). - С. 16-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2019_4(2)__4
Попередній перегляд: Завантажити - 387.162 Kb Зміст випуску Цитування
4. Іванов Є. І.
Механізми вдосконалення зовнішньоторговельної політики України в умовах членства в СОТ [Електронний ресурс] / Є. І. Іванов // Економічний аналіз. - 2015. - Т. 21(1). - С. 45-49. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2015_21(1)__8
Попередній перегляд: Завантажити - 687.833 Kb Зміст випуску Цитування
5. Король М. М.
Оцінка зовнішньоторговельної політики України [Електронний ресурс] / М. М. Король, О. Р. Шумнєгра // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2019. - Вип. 24(2). - С. 83-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2019_24(2)__18
Попередній перегляд: Завантажити - 398.091 Kb Зміст випуску Цитування
6. Бугель Ю. В.
Напрями вдосконалення митно-тарифного регулювання зовнішньоторговельної політики України [Електронний ресурс] / Ю. В. Бугель, О. Г. Гуменюк // Бізнес-навігатор. - 2017. - Вип. 4-2. - С. 86-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2017_4-2_20
Попередній перегляд: Завантажити - 242.086 Kb Зміст випуску Цитування
7. Бондарчук Л. В.
Шляхи удосконалення зовнішньоторговельної політики України [Електронний ресурс] / Л. В. Бондарчук, К. Ю. Гусак // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2018. - Вип. 19(1). - С. 31-34. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2018_19(1)__9
Попередній перегляд: Завантажити - 289.164 Kb Зміст випуску Цитування
8.
Іванов Є. І.
Обґрунтування державної політики диверсифікації зовнішньоторговельної сфери національної економіки [Електронний ресурс] / Є. І. Іванов // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2017. - Т. 22, Вип. 11. - С. 58-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2017_22_11_12
Попередній перегляд: Завантажити - 347.537 Kb Зміст випуску Цитування
9. Пробоїв О. А.
Євроінтеграційний вектор зовнішньоторговельної політики України [Електронний ресурс] / О. А. Пробоїв // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2018. - Вип. 1. - С. 23-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evzdia_2018_1_6
Попередній перегляд: Завантажити - 378.106 Kb Зміст випуску Цитування
10. Яковченко В. С.
Транспарентність зовнішньоторговельної політики як фактор глобальної конкурентоспроможності України [Електронний ресурс] / В. С. Яковченко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2017. - № 9. - С. 38-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2017_9_10
Попередній перегляд: Завантажити - 192.576 Kb Зміст випуску Цитування
11. Сторожчук В. М.
Правила походження товарів як інструмент зовнішньоторговельної політики держави [Електронний ресурс] / В. М. Сторожчук // Бізнес Інформ. - 2018. - № 1. - С. 65-72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2018_1_11
Попередній перегляд: Завантажити - 353.069 Kb Зміст випуску Реферативна БД Цитування
12. Іванов Є. І.
Основні напрями адаптації зовнішньоторговельної політики України до сучасних умов функціонування глобального торговельного середовища [Електронний ресурс] / Є. І. Іванов // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - № 12. - С. 52-56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2015_12_13
Попередній перегляд: Завантажити - 74.512 Kb Зміст випуску Цитування
13. Іванов Є. І.
Критерії проведення ефективної зовнішньоторговельної політики в умовах кризових тенденцій розвитку глобальної економіки [Електронний ресурс] / Є. І. Іванов // Формування ринкових відносин в Україні. - 2015. - № 6. - С. 200-204. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2015_6_46
Попередній перегляд: Завантажити - 77.162 Kb Зміст випуску Цитування
14. Гужва І. Ю.
Механізми вдосконалення зовнішньоторговельної політики України [Електронний ресурс] / І. Ю. Гужва // Формування ринкових відносин в Україні. - 2016. - № 8. - С. 87-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2016_8_23
Попередній перегляд: Завантажити - 196.107 Kb Зміст випуску Цитування
15. Гужва І. Ю.
Перспективи підвищення ефективності зовнішньоторговельної політики України [Електронний ресурс] / І. Ю. Гужва // Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України. - 2016. - Вип. 2. - С. 13-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/miceru_2016_2_4
Попередній перегляд: Завантажити - 183.456 Kb Зміст випуску Цитування
16. Іванов Є. І.
Тарифне регулювання імпорту в системі зовнішньоторговельної політики України [Електронний ресурс] / Є. І. Іванов // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2016. - Т. 21, Вип. 4. - С. 48-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2016_21_4_12
Попередній перегляд: Завантажити - 315.53 Kb Зміст випуску Цитування
17. Коровайченко Н.
Антикризова зовнішньоторговельна політика України [Електронний ресурс] / Н. Коровайченко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2016. - № 5. - С. 16–26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2016_5_4
Розглянуто проблему розширення міжнародних інтеграційних зв`язків України, альтернативних європейським, з метою диверсифікації ринків збуту та запобігання виникненню кризових явищ. Проаналізовано географічну та товарну структури зовнішньої торгівлі України, динаміку українського експорту. Визначено передумови укладення двосторонніх угод про вільну торгівлю з окремими країнами та обгрунтовано доцільність укладення угод, таких як превентивного антикризового заходу на довгострокову перспективу.
Попередній перегляд: Завантажити - 482.252 Kb Зміст випуску Реферативна БД Цитування
18. Гужва І. Ю.
Концептуальні основи формування зовнішньоторговельної політики України [Електронний ресурс] / І. Ю. Гужва // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2015. - № 5-6. - С. 4–13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2015_5-6_3
Попередній перегляд: Завантажити - 436.183 Kb Зміст випуску Цитування