Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня , чи не могли б ви підібрати мені літературу для курсової роботи(книжки,не давніше як 5-10р.)журнали,газети,статистичні видання не давніші 5 років. Тема курсової: "Світовий досвід використання кластерних моделей в Україні". Буду дуже вдячна.
1. 336
Ф59 Фінансові послуги у становленні кластерних ініціатив єврорегіону [Текст] : монографія. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 228с.
2. 330.341.1
І-66 Інноваційне управління промисловими підприємствами в системі ефективного використання конкурентного потенціалу [Текст] : монографія / за наук. ред. Нижника В.М. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 547 с.

3. 334.75
К47 Кластери в економіці України [Текст] : колективна монографія / за наук. ред. докт. екон. наук., проф. М. П. Войнаренка. – Хмельницький : ХНУ, ФОП Мельник А. А., 2014. – 1085 с.
4. 334
М74 Моделі та технології формування кластерів в стратегіях інституційного розвитку соціально-економічних систем . Частина 1. : звіт про НДР (остаточний) : 7Б-2016 / керівник Войнаренко М. ; викон.: Богатчик Л. [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 409 с.

5. 334
М74 Моделі та технології формування кластерів в стратегіях інституційного розвитку соціально-економічних систем . Частина 2. : звіт про НДР (остаточний) : 7Б-2016 / керівник Войнаренко М. ; викон.: Богатчик Л. [та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 476 с.

6. 334.7
Т33 Теорія і практика кластеризації економіки [Текст] : монографія / за ред. М.П. Войнаренка, В.І. Дубницького. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2019. – 335 с
7. 339.9
М 58 Бабанська, О. Кластерні обєднання як форма реалізації транскордонного співробітництва [Текст] / О. Бабанська // Міжнародні відносини країн Центрально - Східної Європи в умовах бігравітаційних процесів. – 2017. – С. 79-80.

8.
Бабій, І.В. Теоретичні аспекти розвитку конкурентного потенціалу кластерів в Україні [Текст] / І. В. Бабій // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №2, Т.2. – С. 130-135.

9.
Бай, С.І. IT-кластери в Україні: економічний потенціал [Текст] / С. І. Бай, А. Ю. Присяжнюк // Економіка України. – 2018. – №9. – С. 50-59.

10.
Береза, А.А. Характерні особливості кластеризації міжнародних економік [Текст] / А. А. Береза // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №4,Т.2. – С. 26-29. – [У даній статті автором досліджено особливості кластеризації у найбільш розвинених країнах, таких як США, країни ЄС та ін., акцентовано увагу на перспективах та завданнях міжнародної кластеризації у найближчому майбутньому, а також розглянуто можливість адаптації світового досвіду кластеризації структур та організацій на українських економічних теренах.

11. 338(477)
І-72 Богатчик, Л.А. Особливості формування інтелектуального капіталу в регіональних кластерах [Текст] / Л. А. Богатчик // Інструменти регулювання національної економіки та національної безпеки в умовах сучасних глобальних викликів. – 2018. – С. 70-73.

12. 339.9
М 58 Васильківський, Д. Концепція кластеризації національного господарства у системі підвищення економічного зростання [Текст] / Д. Васильківський // Міжнародні відносини країн Центрально - Східної Європи в умовах бігравітаційних процесів. – 2017. – С. 81-82.

13. 339.137
В19 Васильківський, Д.М. Конкуренція на світових ринках товарів та послуг [Текст] : навч. посіб. / Д. М. Васильківський, С. А. Матюх, О. Ф. Яременко. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – 162 с.
14. 330.341.1
У67 Войнаренко, М.П. Роль кластерів у формуванні бренду інноваційного розвитку соціально-економічних систем [Текст] / М. П. Войнаренко // Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку. – 2016. – С. 3-5.

15. 334.75
В65 Войнаренко, М.П. Кластери в інституційній економіці [Текст] : монографія / М. П. Войнаренко. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 502с.
16. 658
І-66 Інноваційні стратегії управління підприємством за умов глобалізації [Текст] : монографія / М. П. Войнаренко, С. Г. Зінченко, С. М. Злепко, О. О. Тарута. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 174с. – автограф.
17. 330.341.1
І-66 Інноваційний розвиток підприємств за умов ринку: аналіз та оцінки [Текст] : монографія / М. П. Войнаренко, А. В. Череп, Л. Г. Олейнікова, О. Г. Череп. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 444с. – [Існує електронна копія
18.
Гавловська, Н.І. Організація процесів внутрікластерної взаємодії підприємницьких структур – суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності при виході на зовнішні ринки [Текст] / Н. І. Гавловська, Є. М. Рудніченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №4. – С. 100-103.

19.
Галгаш, Р.А. Ідентифікація реальних і раціональних меж регіональних кластерних утворень [Текст] / Р. А. Галгаш // Економіка. Фінанси. Право. – 2019. – №10. – С. 6-12.

20.
Гуляк, Р. Двoбазисний підхід до оцінювання регіонального потенціалу країн, що розвиваються [Текст] / Р. Гуляк, М. Волкова // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – №2. – С. 333-345.

21.
Данилович-Кропивницька, М.Л. Кластерна структуризация економіки: світовий досвід створення та розвитку кластерів [Текст] / М. Л. Данилович-Кропивницька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – №6(799). – С. 22-29.

22.
Дмуховскі, Р. Поняття логістичних кластерів та ефективності економічних підприємств [Текст] / Р. Дмуховскі // Журнал Європейської економіки. – 2019. – №3,Т.18. – С. 296-307.

23.
Дубровська, Ю.В. Аналіз ефективності локалізації кластерних структур в економіці [Текст] : [на прикладі РФ] / Ю. В. Дубровська, І. В. Йолохова, О. В. Козоногова // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – №1. – С. 72-82.

24.
Єрмаков, О.Ю. До методології кластеризації розвитку аграрної сфери регіонів України [Текст] / О. Ю. Єрмаков, С. А. Надвиничний // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – №18. – С. 14-22.

25.
Журба, І.Є. Еволюція системних змін у міжнародних відносинах країн Центрально-Східної Європи [Текст] / І. Є. Журба, В. В. Чупира // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №3,Т.1. – С. 243-248.

26.
Журба, І.О. Концептуальні засади та основні напрями формування кластерної політики в умовах трансформаційної економіки України [Текст] / І. О. Журба // Регіональна економіка. – 2015. – №3. – С. 133-139.

27.
Іванова, Н. Прогнозна модель економічної безпеки регіональних кластерів національної економіки [Текст] / Н. Іванова // Статистика України. – 2018. – №2. – С. 72-87.

28.
Карапетян, Е. Міжнародний досвід використання кластерного підходу у розвитку інтеграційних процесів [Текст] / Е. Карапетян // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – №2. – С. 69-83.

29.
Карпенко, О.О. Європейський досвід формування та функціонування кластерів у приморських регіонах [Текст] / О. О. Карпенко, І. Ф. Переверзєва // Економіка @ держава. – 2017. – №12. – C. 93-99.

30.
Коваленко, С.І. Емерджентність розвитку транскордонних кластерних систем у морській галузі України [Текст] / С. І. Коваленко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2019. – №1. – C. 155-164.

31.
Кордош, М. Впровадження кластерної політики в Словаччині [Текст] / М. Кордош, Е. Крайнякова, Р. Карбач // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №7. – С. 90-96.

32.
Коршмарос, Е. Обрані аспекти бізнес-мереж [Текст] / Е. Коршмарос, Л. Мура, А. Хевесі // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №12. – С. 147-156.

33.
Косіюк, О.М. Інформаційно-аналітичне дослідження потенціалу кластеризації у країнах Європи [Текст] / О. М. Косіюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №2,Т.2. – С. 54-63.

34.
Костинець, Ю.В. Роль кластерних стратегій у підвищенні конкурентоспроможності національної економіки України [Текст] / Ю. В. Костинець // Актуальні проблеми економіки. – 2018. – №3. – С. 21-28.

35. 339.138
М 27 Костюк, О.М. Завдання SWOT-аналізу підприємств кластеру [Текст] / О. М. Костюк // Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України. – 2018. – С. 103-105..

36.
Кудрявець, Є.В. Засади європейської політики створення інноваційних кластерів та поглибленої взаємодії з Україною [Текст] / Є. В. Кудрявець // Інвестиції : практика та досвід. – 2016. – №5. – С. 64-72.

37. 339.9
С91 Кузьмін, О.Є. Безпека інноваційного розвитку кластеризації промисловості [Текст] / О. Є. Кузьмін, О. О. Маслак // Сучасні проблеми та перспективи розвитку міжнародних економічних відносин і світового господарства. – 2019. – С. 190-192.

38.
Куриляк, Є. Кластерізація: європейський досвід і його імплементація в Україні [Текст] / Є. Куриляк // Журнал Європейської економіки. – 2014. – №3,Т.13. – С. 273-295.

39.
Литвин, І.В. Провідні ВНЗ у системі науково-технологічних кластерів країн світу у період глобальних трансформацій [Текст] / І. В. Литвин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2016. – №17(851). – C. 179-191.

40.
Мазур, А.Г. Кластерний підхід в реалізації розвитку АПК [Текст] / А. Г. Мазур, Ю. В. Гуменюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – №4. – С. 256-259.

41. 327
М58 Михайловська, О.В. Регіонально-кластерна політика у розвитку світової економіки [Текст] / О. В. Михайловська // Міжнародні відносини країн Центрально-Східної Європи в умовах бігравітаційних процесів. – 2014. – С. 47-49.

42.
Оксенюк, С.Г. Економічний кластер: поняття, сутність, структура, типи [Текст] / С. Г. Оксенюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №2 Т.1. – С. 182-188. – [У статті розглянуто сутність економічного кластеру, умови його формування, структура, типи кластерів, підходи до класифікації кластерів, мета утворення, шляхи ефективного функціонування в системі економічної безпеки держави.

43.
Оксенюк, С.Г. Ефективність кластерної політики в умовах глобалізаційних ризиків [Текст] / С. Г. Оксенюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – №2,Т.1. – С. 222-226.

44. 338
А 43 Паливода, О.М. Підходи до оцінювання соціальних ефектів кластерних взаємодій в економіці [Текст] / О. М. Паливода, О. О. Карпенко // Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти. – 2017. – С. 121-123.

45. 338(477)
І-72 Пономарьова, Н.А. Інтелектуальний капітал і його вплив на формування та ефективність функціонування інноваційних кластерів [Текст] / Н. А. Пономарьова // Інструменти регулювання національної економіки та національної безпеки в умовах сучасних глобальних викликів. – 2018. – С. 84-86.

46. 338
І-72 Присяжнюк, А.Ю. Дуальність кластеризації економічної системи [Текст] / А. Ю. Присяжнюк // Інструменти регулювання національної економіки в умовах сучасних глобальних викликів. – 2015. – С. 16-17.

47.
Станасюк, Н.С. Формування промислових кластерів як перспективний напрям розвитку промислового потенціалу [Текст] / Н. С. Станасюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2016. – №17(851). – C. 110-117.

48.
Сущенко, О.А. Створення інноваційних кластерів як напрям підвищення конкурентоспроможності підприємств у сфері зовнішньоекономічної діяльності [Текст] / О. А. Сущенко, І. М. Труніна // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №3. – С. 191-198.

49. 339.9
М 58 Трепалюк, Д. Забезпечення зростання якості та конкурентоспроможності продукції підприємств за умов створення та функціонування регіональних освітніх кластерів [Текст] / Д. Трепалюк // Міжнародні відносини країн Центрально - Східної Європи в умовах бігравітаційних процесів. – 2017. – С. 101-102.

50.
Федулова, Л.І. Політика кластеризаціі Європейського Союзу [Текст] / Л. І. Федулова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №3,Т.2. – С. 144-148.

51. 334.75
Х64 Хмара, М.П. Високотехнологічні кластери Європейського союзу [Текст] : монографія / М. П. Хмара. – К. : ТОВ "ДКС", 2011. – 154с.
52.
Щербак, А. Кластерна політика Норвегії [Текст] / А. Щербак // Економіст. – 2015. – №9. – С. 34-35.

53.
Щербак, А.В. Конкуренція як фактор економічного зростання: світовий досвід та українські реалії [Текст] / А. В. Щербак // Економіка України. – 2018. – №8. – C. 3-15.


1. Біла Л. М.
Формування фінансових ресурсів підприємницьких кластерів: світовий досвід та вітчизняна практика [Електронний ресурс] / Л. М. Біла, О. А. Ліснічук // Інноваційна економіка. - 2017. - № 3-4. - С. 191-196. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2017_3-4_32
Попередній перегляд: Завантажити - 584.987 Kb Зміст випуску Цитування
2. Самійленко Г.
Досвід та особливості функціонування світових кластерних центрів та моделей [Електронний ресурс] / Г. Самійленко // Проблеми і перспективи економіки та управління. - 2018. - № 3. - С. 31-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2018_3_6
Попередній перегляд: Завантажити - 318.858 Kb Зміст випуску Цитування
3. Юрченко Н. С.
Світовий досвід підвищення конкурентоспроможності харчової промисловості на основі кластерного підходу [Електронний ресурс] / Н. С. Юрченко // Продовольчі ресурси. - 2016. - № 7. - С. 285-295. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pr_2016_7_41
Попередній перегляд: Завантажити - 442.415 Kb Зміст випуску Цитування
4. Подлевський А. А.
Світовий досвід розвитку підприємництва з допомогою кластерів та його використання в Україні [Електронний ресурс] / А. А. Подлевський, В. І. Рудик // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. - 2017. - Вип. 4. - С. 164-169. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnuvgp_ekon_2017_4_18
Попередній перегляд: Завантажити - 117.755 Kb Зміст випуску Цитування
5. Мельник В. В.
Кластерна модель економіки: світовій досвід та перспективи України [Електронний ресурс] / В. В. Мельник // Інтелект XXI. - 2018. - № 4. - С. 19-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/int_XXI_2018_4_5
Попередній перегляд: Завантажити - 330.317 Kb Зміст випуску Цитування
6. Смерічевська С. В.
Регуляторне забезпечення розвитку кластерної моделі організації підприємницької діяльності: світовий досвід та українські реалії [Електронний ресурс] / С. В. Смерічевська, А. В. Ковальов // Проблеми системного підходу в економіці. - 2017. - Вип. 6(1). - С. 104-112. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2017_6(1)__19
Попередній перегляд: Завантажити - 733.463 Kb Зміст випуску Цитування
7. Сагірова А. С.
Кластерна модель економіки: світовій досвід та перспективи України [Електронний ресурс] / А. С. Сагірова // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія : Економічні науки. - 2017. - Вип. 34. - С. 97-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDTU_ek_2017_34_15
Попередній перегляд: Завантажити - 748.893 Kb Зміст випуску Цитування
8. Шевцова Г. З.
Кластеризація хімічної промисловості: європейський досвід та уроки для України [Електронний ресурс] / Г. З. Шевцова, Н. В. Швець // Вісник економічної науки України. - 2017. - № 2. - С. 103-109. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Venu_2017_2_23
Попередній перегляд: Завантажити - 362.655 Kb Зміст випуску Цитування
9. Левченко А. О.
Зарубіжний досвід функціонування кластерних утворень та шляхи його використання в Україні [Електронний ресурс] / А. О. Левченко, І. О. Царенко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. - 2017. - Вип. 31. - С. 71-79. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2017_30_8
Попередній перегляд: Завантажити - 215.621 Kb Зміст випуску Цитування
10. Короткова Л. І.
Зарубіжний досвід створення та функціонування освітньо-виробничих кластерних структур сфери послуг [Електронний ресурс] / Л. І. Короткова // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія. - 2017. - № 2. - С. 22–28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2017_2_5
Попередній перегляд: Завантажити - 252.581 Kb Зміст випуску Цитування
11. Панкова А. Ю.
Досвід регіональної політики ЕС: модель управління економікою регіону на основі промислових кластерів [Електронний ресурс] / А. Ю. Панкова // Економічний простір. - 2017. - № 119. - С. 95-103. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2017_119_12
Попередній перегляд: Завантажити - 302.944 Kb Зміст випуску Цитування
12. Різак Т. В.
Міжнародний досвід функціонування кластерів [Електронний ресурс] / Т. В. Різак // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2015. - Т. 20, Вип. 2(1). - С. 127-130. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2015_20_2(1)__32
Попередній перегляд: Завантажити - 187.732 Kb Зміст випуску Цитування
13. Карпенко О. О.
Європейський досвід здійснення трансферу знань як важливої умови впровадження кластерної моделі розвитку економіки України [Електронний ресурс] / О. О. Карпенко, С. В. Мошківський // Водний транспорт. - 2016. - Вип. 2. - С. 93-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vodt_2016_2_16
Попередній перегляд: Завантажити - 266.005 Kb Зміст випуску Цитування
14.
Ночвіна І. О.
Кластеризація як чинник інноваційного розвитку національної економіки: світовий досвід для України [Електронний ресурс] / І. О. Ночвіна // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Економіка. - 2016. - Вип. 16. - С. 47-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_eko_2016_16_7
Попередній перегляд: Завантажити - 135.931 Kb Зміст випуску Цитування
15. Журба І.
Новітні можливості адаптації світового досвіду кластеризації [Електронний ресурс] / І. Журба // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2015. - Вип. 39(1). - С. 79-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2015_39(1)__12
Попередній перегляд: Завантажити - 249.765 Kb Зміст випуску Цитування
16. Гусарова М. Ю.
Світовий досвід кластеризації [Електронний ресурс] / М. Ю. Гусарова // Причорноморські економічні студії. - 2016. - Вип. 9(1). - С. 17-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2016_9(1)__5
Попередній перегляд: Завантажити - 404.852 Kb Зміст випуску Цитування