Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Добрий день, допоможіть підібрати літературу (2015-2020 рр.) до курсової роботи з макроекономіки на тему "Система сучасного ринкового
>>> господарства та її формування в
>>> економіці України"
>>> Дякую
1.
Cоколюк, Г.О. Діалектичний зв`язок категорій та атрибутів розвитку і конкурентоспроможності учасників глобального ринку [Текст] / Г. О. Cоколюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2019. – №4. – С. 156-160.

2.
Байда, Б.Ф. Правовий господарський порядок в Україні: оптимальне поєднання ринкового саморегулювання економічних відносин суб’єктів господарювання та державного регулювання макроекономічних процесів [Текст] / Б. Ф. Байда // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2016. – №5(850). – C. 129-138.

3.
Геєць, В.М. Особливості взаємозвязку економічних і політичних передумов реконструктивного розвитку економіки України [Текст] / В. М. Геєць // Економіка України. – 2016. – №12. – С. 3–21.

4.
Геєць, В.М. 25 років трансформаційних змін. Що далі? [Текст] / В. М. Геєць // Економіка і прогнозування. – 2016. – №2. – С. 7-8.

5.
Глубіш, Я. Теоретичні платформи груп економічних інтересів та їх узгодження в ході ринкової взаємодії [Текст] / Глубіш, Я. А // Економіка @ держава. – 2015. – №12. – С. 17-24.

6.
Гончар, О.І. Формування економічного потенціалу в умовах ринкової економіки [Текст] / О. І. Гончар, А. Ю. Вітязь // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2015. – №4,Т.3. – С. 101-104.

7.
Єфремова, Н.Ф. Ринкові перетворення в Україні та їх соціально-економічні наслідки [Текст] / Н. Ф. Єфремова, В. І. Роєнко // Економіка @ держава. – 2017. – №11. – C. 21-24.

8.
Згуровський, М.З. Технологічне передбачення економіки України на середньостроковому (до 2020 р.) і довгостроковому (до 2030 р.) часових горизонтах [Текст] / М. З. Згуровський // Вісник НАН України. – 2016. – №1. – С. 57-69.

9.
Карпович, А. Проблеми дослідження критичних подій у ринкових процесах [Текст] / А. Карпович // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2015. – №1. – С. 151-157.

10.
Коляда, Ю.В. Аналітичне моделювання коеволюції офіційної й нелегальної економік [Текст] / Ю. В. Коляда, К. А. Семашко // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №3. – С. 345-352.

11.
Крамаренко, А.О. Глобальні ринки для малого і середнього бізнесу [Текст] / А. О. Крамаренко // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – №17. – C. 18-21.

12.
Кредісов, А.І. Теоретичні підходи до дослідження етапів розвитку ринкової економіки [Текст] / А. І. Кредісов // Економіка України. – 2017. – №9. – С. 3-18.

13.
Лагутин, В. Галузеві ринки в економічній системі ХХІ ст. [Текст] / В. Лагутин, А. Герасименко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2019. – №3. – С. 5-16.

14.
Липов, В. Макроекономіка. Теоретичні засади моделювання відкритої економіки. Тема 32 [Текст] / В. Липов // Економічна теорія. – 2016. – №3. – С. 103-119.

15. 338
А43 Литвиненко, Т.С. Роздержавлення та приватизація як основа формування ринкової економіки в Україні [Текст] / Т. С. Литвиненко, Н. В. Скринник // Актуальні проблеми економіки в умовах глобальних викликів. – 2015. – Вип.10. – С. 188-192.

16.
Марченко, І.С. Конкурентоспроможність економіки України: стан та перспективи [Текст] / І. С. Марченко // Економіка @ держава. – 2016. – №5. – С. 86-91.

17.
Мирзоев, Э. Эконометрическая модель оценивания роли рыночной инфраструктуры в формировании устойчивой аграрной экономики [Текст] / Э. Мирзоев // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №3. – С. 366-371.

18. 330.341.1
У67 Міракін, В.В. Формування соціально-економічтюї інфраструктури підприємництва та її розвиток в сучасних ринкових умовах [Текст] / В. В. Міракін // Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку. – 2016. – С. 22-24.

19.
Отрошко, О. Типологія економічних систем: критичний аналіз традиційних підходів [Текст] / О. Отрошко // Банківська справа. – 2017. – №2. – С. 55-60.

20.
Паляничко, Н.І. Еколого-економічні імперативи ринкових трансформацій у забезпеченні збалансованого сільськогосподарського землекористування [Текст] / Н. І. Паляничко // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №7. – С. 42-46.

21.
Плескач, В. Становлення цифрової економіки в Україні у контексті інтеграції з єдиним цифровим ринком Європейського Союзу [Текст] / В. Плескач, Л. Олексюк // Банківська справа. – 2019. – №1. – С. 88-102.

22.
Подольчак, Н.І. Інноваційні теорії ринкотворення та розвитку бізнес-сегментів [Текст] / Н. І. Подольчак, А. І. Ясінська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – №6(819). – С. 287-298.

23.
Поченчук, Г.М. Особливості сучасних інституціональних перетворень економіки України [Текст] / Г. М. Поченчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – №19(835). – C. 298-304.

24.
Прощаликіна, А.М. Місце України на світовому ринку продукції АПК [Текст] / А. М. Прощаликіна, Т. С. Петренко // АгроСвіт. – 2018. – №11. – C. 22-26.

25.
Пустовойт, О. Ринок: еволюція розуміння та пошуку предмета дослідження [Текст] / О. Пустовойт // Економічна теорія. – 2017. – №1. – С. 25-45.

26.
Пустовойт, О.В. Українська економіка: хаотичні та циклічні коливання навколо довгострокового тренду зростання [Текст] / О. В. Пустовойт // Економіка і прогнозування. – 2016. – №2. – С. 86-109.

27.
Скорик, Г.І. Теорія і практика трансформаційних процесів економіки України в умовах сучасних викликів [Текст] / Г. І. Скорик, В. В. Барінов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – №19(835). – C. 311-319.

28.
Солнцев, С.О. Розвиток ринкових відносин на основі квазінтеграції [Текст] / С. О. Солнцев, Ж. Жигалкевич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2016. – №6(846). – С. 159-165.
1. Москвіна А. О.
Соціальна орієнтація ринкової економіки України як фактор підвищення національної конкурентоспроможності [Електронний ресурс] / А. О. Москвіна // Комунальне господарство міст. Серія : Економічні науки. - 2019. - Т. 7, Вип. 153. - С. 75-83. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kgm_econ_2019_7_153_13
Попередній перегляд: Завантажити - 735.735 Kb Зміст випуску Цитування
2. Невлад В. Ф.
Формування ринкового механізму господарювання аграрних підприємств України [Електронний ресурс] / В. Ф. Невлад, О. В. Макушок, Ю. П. Мазур // Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. - 2019. - № 2. - С. 88-97. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2019_2_12
Попередній перегляд: Завантажити - 848.776 Kb Зміст випуску Цитування
3. Адвокатова Н. О.
Інструментарій міжнародного маркетингу для сучасного аналізу глобальних ринків [Електронний ресурс] / Н. О. Адвокатова, А. І. Боярчук // Фінансовий простір. - 2019. - № 2. - С. 101-112. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_pr_2019_2_11
Попередній перегляд: Завантажити - 770.285 Kb Зміст випуску Цитування
4. Маркіна І. А.
Стійкий розвиток українських м’ясопереробних підприємств в умовах сучасного ринкового господарювання [Електронний ресурс] / І. А. Маркіна, Є. Л. Большакова // Економічний форум. - 2018. - № 3. - С. 122-129. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2018_3_21
Попередній перегляд: Завантажити - 746.856 Kb Зміст випуску Цитування
5. Плахотнік О. О.
Розробка стратегії управління сталим функціонуванням промислових підприємств в умовах ринкових трансформацій [Електронний ресурс] / О. О. Плахотнік // Проблеми системного підходу в економіці. - 2019. - Вип. 5(1). - С. 104-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2019_5(1)__18
Попередній перегляд: Завантажити - 162.712 Kb Зміст випуску Цитування
6. Козак Ю. Г.
Формування єдиного ринку товарів країн Європейського Союзу: еволюція та наслідки лібералізації [Електронний ресурс] / Ю. Г. Козак, І. О. Уханова // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. - 2018. - Т. 17, вип. 3. - С. 20-37 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rectpu_2018_17_3_4
Попередній перегляд: Завантажити - 924.722 Kb Зміст випуску Цитування
7. Пчелянська Г. О.
Маркетингові підходи до формування агропродовольчого ринку [Електронний ресурс] / Г. О. Пчелянська // Бізнес Інформ. - 2019. - № 2. - С. 202-208. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2019_2_26
Попередній перегляд: Завантажити - 505.605 Kb Зміст випуску Цитування
8. Чорна М. В.
Особливості формування нового ринкового простору на вітчизняному споживчому ринку [Електронний ресурс] / М. В. Чорна, Р. М. Бугріменко, О. Зонвіре // Бізнес Інформ. - 2019. - № 1. - С. 241-248. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2019_1_35
Попередній перегляд: Завантажити - 455.773 Kb Зміст випуску Цитування
9. Шаповал В. М.
Формування та розвиток конкуренції в ринковій економіці (на прикладі туристичної індустрії України) [Електронний ресурс] / В. М. Шаповал, Т. В. Герасименко, М. В. Бєлобородова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. - 2018. - Вип. 18. - С. 43-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpaeiv_2018_18_8
Попередній перегляд: Завантажити - 192.916 Kb Зміст випуску Цитування
10. Мардус Н. Ю.
Формування основних компонентів бази забезпечення розвитку внутрішнього ринку товарів [Електронний ресурс] / Н. Ю. Мардус // Інноваційна економіка. - 2018. - № 1-2. - С. 36-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2018_1-2_7
Попередній перегляд: Завантажити - 586.11 Kb Зміст випуску Цитування