Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня) Допоможіть будь ласка,підібрати літературу для ІДЗ , по темі " Упровадження гендерних стратегій у країнах ЄС". Буду дуже вдячна.
1.
Бриндікова, Ю.В. Гендер: суспільно-політичний аспект [Текст] / Ю. В. Бриндікова // Університетські наукові записки. – 2012. – №3. – С. 591-596.

2.
Вілкова, О. Сучасні моделі гендерної політики: сутність та особливості впровадження [Текст] / О. Вілкова // Політичний менеджмент. – 2008. – №6 (33). – С. 160-166.

3.
Доброжанська, О. Гендерний дискурс політичної ідентичності [Текст] / О. Доброжанська // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – №1,Вип.76. – С. 107-109.

4.
Ковальчук, Т. Вплив європейської культурі на формування гендерної політики в державах Європейського Союзу [Текст] / Т. Ковальчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – №1,Вип.76. – С. 114-117.

5.
Макаренко, Є. Гендерна політика у сфері зовнішніх зносин: міжнародна практика і українські реалії [Текст] / Є. Макаренко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – №1,Вип.76. – С. 26-34.

6.
Матусевич, Т. Протистояння й досі триває… (Реферативно - аналітичний огляд звіту Комісії з гендеру, нерівності та влади Лондонської школи економіки та політичних наук (LSE) [Текст] / Т. Матусевич // Філософія освіти. – 2015. – №1. – C. 212-219.

7.
Соколов, В. Тенденції гендерної політики в Європі та Україні [Текст] / В. Соколов, М. Саприкіна // Політичний менеджмент. – 2008. – №3(30). – С. 120-127.

8.
Солошенко, В. Гендерна політика об`єднаної Німеччини: сучасний стан проблеми [Текст] / В. Солошенко // Віче. – 2012. – №24. – С. 12-15.

9.
Спасенко, Ю. Практика європейських країн у вирішенні питання гендерного розриву в оплаті праці [Текст] / Ю. Спасенко // Україна: аспекти праці. – 2012. – №5. – С. 30-37.

10.
Федорова, А. Гендерні відмінності у встановленні пенсійного віку: європейський досвід та законодавство України [Текст] / А. Федорова // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – №1,Вип.76. – С. 53-56.

11.
Ященко, В. Гендер і "держава загального добробуту" в країнах Західної Європи [Текст] / В. Ященко // Політичний менеджмент. – 2008. – №3(30). – С. 128-140.

12. Дашковська О.
Стратегія гендерних відносин у політичних партіях Великої Британії / О. Дашковська // Вісник Академії правових наук України. - 2009. - № 4. - С. 160-170. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2009_4_17

13. Карчевська О. В.
Гендерний паритет у політиці як чинник консолідації демократії: досвід держав Європи / О. В. Карчевська, Л. А. Літвін // Гілея: науковий вісник. - 2018. - Вип. 128. - С. 320-324. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_128_83

14.
Ященко В.
Гендер і "держава загального добробуту" в країнах Західної Європи / В. Ященко // Політичний менеджмент. - 2008. - № 3. - С. 128-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2008_3_14

15. Соколов В.
Тенденції гендерної політики в Європі та Україні / В. Соколов, М. Саприкіна // Політичний менеджмент. - 2008. - № 3. - С. 120-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2008_3_13