Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Добрий день)
>>> Чи не могли б ви підібрати літературу для ІДЗ з державної служби на тему: "Державно правовий та соціальний статус державної служби"?
>>> Буду дуже вдячна за допомогу)
1.
Береза, Н. Відповідальність державних службовців за порушення законодавства про державну службу [Текст] / Н. Береза // Актуальні проблеми правознавства. – 2017. – №1. – С 87-91.

2.
Бровченко, С. Реформування державної служби в умовах інтеграції до Європейського співтовариства [Текст] / С. Бровченко // Фінансовий контроль. – 2015. – №1. – С. 12-15.

3.
Галай, В. Формування принципів на етапах становлення і розвитку інституту державної служби України [Текст] / В. Галай // Актуальні проблеми правознавства. – 2019. – №2. – C. 33-38.

4.
Герман, Г. Організаційні засади кар`єри на державній службі [Текст] / Г. Герман // Статистика України. – 2011. – №1. – С. 72-77.

5.
Герман, Г. Правове забезпечення кар`єри на державній службі [Текст] / Г. Герман // Статистика України. – 2010. – №3. – С. 76-80.

6.
Грищенко, І.М. Стан, проблеми та перспективи ресурсного забезпечення органів публічної влади в Україні [Текст] / І. М. Грищенко // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – №13. – C. 65-68.

7.
Дрозд, О. Проходження державної служби в Україні як складова предмета адміністративно-правового регулювання [Текст] / О. Дрозд // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – №10. – С. 97-101.

8.
Дрозд, О. Узгодження норм адміністративного та трудового права у сфері правового регулювання проходження державної служби в Україні [Текст] / О. Дрозд // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – №11. – С. 110-114.

9.
Жовнірчик, Я.Ф. Проблеми запобігання і протидії корупції в органах публічної влади [Текст] / Я. Ф. Жовнірчик, І. С. Бандура // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №17. – C. 70-74.

10.
Коломоєць, Т. Особливості регламентації заохочення державних службовців у чинному законі України "Про державну службу" [Текст] / Т. Коломоєць // Право України. – 2016. – №9. – С. 53-62.

11.
КоломоєцьТ, Стимули для державних службовців: чи задовільною є модель їх закріплення [Текст] / КоломоєцьТ // Право України. – 2018. – №11. – С. 85-104.

12.
Колпаков, В. Дисциплінарна відповідальність державних службовців: еволюція нормативного регулювання [Текст] / В. Колпаков // Право України. – 2016. – №9. – С. 79-90.

13.
Ладиченко, В. Конкурсний відбір у системі державної служби: теорія і практика [Текст] / В. Ладиченко // Право України. – 2016. – №9. – С. 17-28.

14.
Луценко, О. Призначення державного службовця на вакантну посаду без проведення конкурсу: проблеми правового регулювання [Текст] / О. Луценко // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – №5. – С. 86-89.

15. 35
М19 Малиновський, В.Я. Публічна служба в Україні [Текст] : підручник / В. Я. Малиновський. – Київ : Кондор, 2018. – 312 с. .

16.
Міщенко, І. Проблемні аспекти правового регулювання державної служби в органах доходів і зборів України [Текст] / І. Міщенко // Право України. – 2016. – №9. – С. 39-45.

17.
Морозова, Н. Професіоналізація як чинник формування людських ресурсів державної служби в Україні [Текст] / Н. Морозова // Статистика України. – 2009. – №4. – С. 102-108.

18.
Неселевська, А. Проблеми вдосконалення трудової дисципліни через призму реформи державної служби [Текст] / А. Неселевська // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – №5. – С. 96-101.

19.
Сивий, Р.П. Інституційні передумови та фактори трансформації державної служби в контексті Європейської інтеграції [Текст] / Р. П. Сивий // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – №9. – С. 116-120.

20.
Сіцінський, А. Особливості та класифікація функцій державної служби в сучасних умовах [Текст] / А. Сіцінський, О. Литвин // Університетські наукові записки. – 2009. – №3. – С. 286-290.

21.
Тищенко, О. Проблеми правового регулювання припинення трудових відносин із державними службовцями на підставі порушення присяги [Текст] / О. Тищенко // Право України. – 2011. – №1. – С. 222 - 230.

22.
Яремчук, І. Фінансове забезпечення підготовки державних службовців в Україні [Текст] / І. Яремчук // Світ фінансів. – 2009. – №3. – С. 120-128.
Рябченко О. П.
Проблемні питання правового регулювання статусу керівника державної служби в державному органі / О. П. Рябченко // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2018. - № 3. - С. 90-96. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2018_3_15

23. Рябченко О. П.
Проблемні питання правового регулювання статусу керівника державної служби в державному органі / О. П. Рябченко // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2018. - № 3. - С. 90-96. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2018_3_15

24.
Бабич В. А.
Адміністративно-правове регулювання протидії корупції в органах державної фіскальної служби України / В. А. Бабич, І. В. Нечипорук // Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). - 2018. - Вип. 1-2. - С. 55-60. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/muvnudp_2018_1-2_14

25.
Морозова В. О.
Особливості адміністративно-правового регулювання діяльності Державної виконавчої служби Украни: проблеми удосконалення / В. О. Морозова // Прикарпатський юридичний вісник. - 2017. - Вип. 6(1). - С. 155-159. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pjuv_2017_6%281%29__37

26.
Єфремова О. П.
Еволюція правового регулювання конкурсного відбору в системі державної служби України (кінець XV – початок XX століття) / О. П. Єфремова // Науковий вісник Сіверщини. Серія : Право. - 2017. - № 1. - С. 64-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/shssl_2017_1_8

27. Дрозд О.
Проходження державної служби в Україні як складова предмета адміністративно-правового регулювання / О. Дрозд // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 10. - С. 97-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2016_10_20

28. Шевчук М. О.
Деякі особливості правового регулювання інформаційних правовідносин в діяльності органів державної фіскальної служби України / М. О. Шевчук // Молодий вчений. - 2016. - № 7. - С. 272-275. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_7_67