Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

>>> Доброго дня. Допоможіть будь ласка підібрати літературу( електр. варіант) про кластерні моделі країн ЄС , США та Канади і країн сходу.Буду дуже вдячна
1.
Сагірова А. С.
Кластерна модель економіки: світовій досвід та перспективи України / А. С. Сагірова // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія : Економічні науки. - 2017. - Вип. 34. - С. 97-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDTU_ek_2017_34_15

2. Чернявська Т. А.
Досвід країн ЄС у формуванні інноваційної кластерної моделі розвитку економіки / Т. А. Чернявська // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - 2011. - Вип. 97(1). - С. 54-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmv_2011_97%281%29__23

3.
Оніпко Т. А.
Інноваційні кластери США як фактор зростання конкурентних переваг країни / Т. А. Оніпко // Молодий вчений. - 2017. - № 7. - С. 444-450 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_7_101

4.
Коніжай Р. О.
Досвід функціонування промислових (інноваційних) кластерів у Канаді / Р. О. Коніжай, М. В. Коніжай // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2012. - № 2. - С. 103-107. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2012_2_23

5. Скібська К. О.
Світовий досвід підтримки розвитку процесів кластероутворення / К. О. Скібська // Бізнес Інформ. - 2014. - № 12. - С. 114-121. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_12_15
Мета роботи - дослідження світового досвіду підтримки розвитку процесів кластероутворення для подальшого його втілення в практику регіонального управління України. Обгрунтовано актуальність питань підтримки кластерних ініціатив. Досліджено світовий досвід підтримки розвитку процесів кластероутворення. Розкрито практику взаємодії у межах кластера на прикладі європейських країн, Північної Америки та Далекого Сходу.