Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

1.
Афанасьева, Н.В. Информационное обеспечение для проектирования стилизованных моделей женских пальто [Текст] / Н. В. Афанасьева, В. Е. Кузьмичев // Швейная промышленность. – 2007. – №3. – С. 39-42.

2.
Базилюк, Е.В. Порівняльний аналіз методик градації лекал [Текст] / Е. В. Базилюк, І. М. Баннова // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2006. – №4. – С. 91-95.

3.
Базилюк, Е.В. Розробка способу градації лекал жіночих плечових виробів з диференціацією схем градації за силуетами [Текст] / Е. В. Базилюк, І. М. Баннова // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2008. – №5. – С. 17-21

4.
Базилюк, Е.В. Сучасний стан процесу градації лекал в САПР швейних виробів [Текст] / Е. В. Базилюк, І. М. Баннова, П. В. Блажієвський // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2006. – №5. – С. 147-150.

5. 687
Б17 Базилюк, Е.В. Удосконалення процесу градації лекал деталей базових конструкцій жіночих плечових виробів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.19 / Е. В. Базилюк. – Хмельницький, 2009. – 20 с. – [Існує електронна копія].

6. 687
Б17 Базилюк, Е.В. Удосконалення процесу градації лекал деталей базових конструкцій жіночих плечових виробів : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.19 / Е. В. Базилюк. – Хмельницький, 2009. – 260 с. – [Існує електронна копія].

7.
Богушко, О.А. Побудова криволінійних контурів лацкану верхнього одягу [Текст] / О. А. Богушко, А. Є. Святкіна, О. В. Демерташ // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2012. – №2. – С. 60-63.

8.
Брухлій, М. Розроблення колекції моделей жіночих пальт на основі принципів трансформації [Текст] / М. Брухлій // Легка промисловість. – 2010. – №4. – С. 47.

9.
Волченко, Е.В. Гибридный алгоритм оптимального размещения лекал [Текст] / Е. В. Волченко, И. В. Дрозд // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2009. – №1. – С. 208-213.

10.
Горелова, А.Е. Обоснование способа построения разверстки опорной поверхности верхней плечевой одежды [Текст] / А. Е. Горелова, Н. Л. Корнилова // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. – 2006. – №2. – С. 91-94.

11. 687
Г75 Градація лекал одягу за методикою ЄМКО РЕВ [Текст] : альбом схем для студ. спец. "Швейні вироби" спеціалізації "Конструювання швейних виробів" / уклад.: А.Л. Славінська, О.М. Домбровська. – Хмельницький : ХДУ, 2004. – 92с. – [ Існує електронна копія ].

12.
Масалова, В.А. Градация методом масштабирования лекал швейных изделий [Текст] / В. А. Масалова, Е. В. Шильдт // Швейная промышленность. – 2005. – №5. – С. 38-41.

13. 67
Н72 Новосядла, Т.А. Використання комп`ютерної техніки для градації лекал в навчальному процесі [Текст] / Т. А. Новосядла, А. Д. Макаркіна, П. В. Блажієвський // Новітні технології, матеріали та дизайн в легкій промисловості. – 2005. – С. 37-38.

14. 687
П90 Пухальська, А.П. Конструювання одягу [Текст] : практ. посіб. / А. П. Пухальська, Р. П. Павловський, Є. Я. Борецька. – К. : Вища школа, 2009. – 207с. – [Існує електронна копія].

15.
Славінська, А.Л. Методологія типізації лекал деталей швейних виробів [Текст] / А. Л. Славінська // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2011. – №2. – С. 72-79.

16. 687
С47 Славінська, А.Л. Побудова лекал деталей одягу різного асортименту [Текст] : навч. посіб. / А. Л. Славінська. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 222с. – [Рекомендовано МОН України].

17. Сафонова Г. Ф.
Розробка математичної моделі комбінованого методу створення базових конструкцій одягу / Г. Ф. Сафонова // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2015. - № 2(4). - С. 8-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2015_2%284%29__3

18. Етапи розробки робочих креслень лекал.-Режим доступу: https://studopedia.org/11-6285.html